Oficiálny portrét prezidenta SR je možné objednať TU
Autor textu: Mária Tarišková
09.09.2021

Program Hrdinovia internetu poskytuje pedagógom učebné osnovy pre výučbu kyberbezpečnosti detí na školách

Spoločnosť Google prináša na Slovensko globálne úspešný program Hrdinovia internetu. 

Foto: Hrdinovia internetu

Bratislava 09.09.2021 (Skolske.sk/OTS)

Program poskytuje učiteľom základných škôl učebné osnovy vytvorené špeciálne pre výučbu základov bezpečného a zodpovedného používania internetu. Jeho cieľom je naučiť deti vo veku od 7 do 12 rokov napríklad to, ako si poradiť s hackermi, obťažovaním, kyberšikanou alebo neopatrným zdieľaním informácií na sociálnych sieťach. Vďaka spolupráci s programom Teach for Slovakia chce spoločnosť Google osloviť v tomto školskom roku všetky slovenské základné školy a predstaviť učiteľom možnosti, ako tento ucelený učebný plán dokážu čo najefektívnejšie využiť na svojich hodinách.

 

Program Hrdinovia internetu, ktorý úspešne funguje už vo viac ako 13 európskych krajinách, prináša ucelenú metodiku pre pedagógov. Google v spolupráci s Teach for Slovakia ponúka pedagógom dvojmesačný učebný plán spoločne s výučbovými materiálmi a zábavnými aktivitami, ale najmä účasť na workshopoch, ktoré ich s týmito materiálmi naučia pracovať. To by im malo pomôcť s integráciou výučby zameranej na online bezpečnosť do predmetov ako je informatika či základy spoločenských vied, prípadne ju zahrnúť do mimoškolských aktivít.
 


Veľa detí má neobmedzený prístup na internet, no len obmedzenú podporu od rodičov, ako sa  správať v „online“ priestore. Pritom vo virtuálnom priestore sa ukrýva mnoho nástrah. Aj keď sú deti mnohokrát technicky zdatnejšie, treba si uvedomiť, že sú v svojej podstate aj veľmi dôverčivé, a preto je na nás dospelých, aby sme ich správne nasmerovali a naučili ich bezpečne sa správať na internete. Škola plní okrem vzdelávacích cieľov, aj výchovné, a preto nesmieme v dnešnom uponáhľanom a rýchlo sa meniacom digitálnom svete zabudnúť zamerať sa aj na túto oblasť,“ komentuje Mgr. Lenka Kubiková, učiteľka na 1. stupni na ZŠ Medzilaborecká v Bratislave.
 


Deti vo veku od 7 do 12 rokov sa v rámci učebného plánu budú učiť zaobchádzať s citlivými dátami, overovať si informácie, rozpoznať šikanu alebo upozorniť dospelého na podozrivé aktivity na internete. Získané zručnosti si potom môžu overiť v zábavnej webovej hre Interland, ktorú Google na Slovensku predstavil koncom minulého roka. Táto hra pozostáva zo štyroch základných lekcií, po ich úspešnom absolvovaní obdržia deti titul “Hrdina internetu”.
 


Dištančná výučba celej spoločnosti ukázala, že problematika bezpečnosti na internete nám nemôže byť ľahostajná a promptne sa musíme prispôsobiť aj my na školách. V rámci školení programu Hrdinovia internetu sme  získali množstvo nových informácií, ako aj podkladových materiálov nie len na tému IT bezpečnosti. Z pohľadu učiteľa tiež oceňujem nový prístup k tomu, ako tieto informácie šíriť medzi mladými pre nich prijateľnou formou. Hrdinami internetu môžeme byť vďaka týmto školeniam všetci, stačí k tomu tak málo,“ dopĺňa Mgr. Etell Bučeková, učiteľka informatiky na ZŠ Zlatá v Rožňave.
 


Tento program bol vytvorený spoločnosťou Google v spolupráci s expertmi na internetovú bezpečnosť z organizácií iKeepSafe a Online Family Safety Institute. Pomoc s realizáciou programu poskytne Teach for Slovakia spájajúci ľudí, ktorí spoločne pracujú na zmenách v školách i mimo nich. Pre učiteľov, ktorí budú mať záujem o rozšírenie vedomostí v oblasti kyberbezpečnosti, budú organizované online workshopy. Na školenia sa môžu učitelia hlásiť individuálne počas celého školského roka na stránke Hrdinovia internetu.
 


Digitálne zručnosti sa stali v súčasnosti jedným z nevyhnutných predpokladov pre akademický rozvoj mladých ľudí a ich úspešné uplatnenie sa v živote.  Je preto dôležité, aby všetky deti, najmä aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, v ktorých školách pôsobíme, už od skorého školského veku mali správne informácie nielen o výhodách digitálnych technológií, ale je potrebné ich zodpovedne viesť aj k pochopeniu skrytých úskalí internetu a virtuálneho priestoru a pomôcť im správne sa zorientovať, pohybovať sa a bezpečne fungovať v tomto priestore,“ dodáva Ivan Pružinec, riaditeľ Teach for Slovakia.

Júl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]