O portáli skolske.sk

TASR do každej školy - unikátny projekt pre školy

Tlačová agentúra Slovenskej republiky v rámci projektu TASR do každej školy sprístupnila všetky svoje servisy a databázy bezplatne pre všetky školy na Slovensku na nekomerčné využitie.

Cieľom projektu je poskytnúť generálnu licenciu všetkým školám v SR na prístup a využívanie spravodajského agentúrneho servisu vrátane archívov a fotoservisu. Tieto informácie školy môžu využiť v rámci mediálnej výchovy, občianskej výchovy, ale aj mimoškolskej činnosti, napríklad pri tvorbe školských časopisov,

Informácie z databáz spravodajského servisu môžu v rámci prípravy učebníc a interaktívneho vzdelávacieho obsahu bezplatne čerpať aj autori učebníc a dodávatelia interaktívneho vzdelávacieho obsahu.

TASR vytvorila pre všetky školské informácie nový samostatný, bezplatne dostupný internetový portál skolske.sk, ktorý nahradil weby skolskyservis.sk a skolskenoviny.sk . Servis tvoria správy z TASR, ale hlavne multimediálne informácie prispievateľov z radov žiakov, študentov, pedagógov. TASR má v súčasnosti vybudovaný široký okruh spravodajcov zo škôl, ktorí denne posielajú na web svoje novinky..

V prípade záujmu o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať tak, ako to urobili stovky vašich spolužiakov, spolužiačok, kolegov, kolegýň, učiteľov, učiteliek, riaditeľov... Podeľte sa o dianie na vašej škole s verejnosťou prostredníctvom rešpektovanej novinárskej značky TASR.

Pokiaľ máte záujem prispievať na portál aj vy, vypíšte krátky formulár v sekcii regustruj sa, ktorá sa nachádza na úvodnej stránke webu.

Projekt po novom.

TASR pred šiestimi rokmi spustila projekt Školské noviny, ktorého cieľom bolo pre žiakov základných a stredných škôl možnosti vytvárať si vlastné webové stránky. Náročná administrácia stránok a zložité vytváranie domén v tom čase podnietili verejnoprávnu agentúru, aby ponúkla školákom možnosť ľahšie si vytvárať a redigovať svoje vlastné časopisy.

V priebehu týchto šiestich rokov vzniklo na Slovensku v rámci redakčného systému Školské noviny viac ako 380 časopisov. Do ich tvorby sa zapojili desiatky učiteľov a stovky žiakov stredných, základných škôl a dokonca aj študentov univerzít.

TASR dnes môže konštatovať, že koncepcia spolupráce so školami, pomohli vytvárať pre žiakov, ktorí majú vzťah k písaniu a novinárskej práci, nové príležitosti. Dnes vieme potvrdiť, že za tých niekoľko rokov, sa z niektorých prispievateľov vyprofilovali nádejní adepti žurnalistiky, ktorí tento odbor dokonca študujú na univerzite.

Počítačová technika, sociálne siete a možnosti komunikácie a s tým súvisiace schopnosti mladých ľudí však napredujú rýchlym tempom. Kým pred pár rokmi sa zdalo byť nevyhnutné podať mladým pomocnú ruky pri tvorbe webových stránok, dnes majú v internetovom prostredí pomerne veľa iných možností.

Aj z tohto dôvodu TASR mení koncepciu spolupráce, ktorú plánuje posunúť do vyššieho levelu. Ponúkame užívateľom nový web skolske.sk, ktorého súčasťou je univerzálny redakčný systém. Ten umožní záujemcom z radov študentov i učiteľov publikovať svoje texty v rámci portálu. TASR si takto ponechá možnosť spolupráce s nádejnými novinármi na báze mentora.

Ďalším dôvodom zmeny koncepcie je nová legislatíva Európskej únie v prípade zverejňovania osobných údajov, ktoré sa vo veľkej miere týkajú a novinárskej praxe. Jej dodržiavanie v rámci súčasného systému školských novín by bolo veľmi náročné. Nový redakčný systém umožní záujemcom ukladať správy a fotografie, pričom šéfredaktor bude dozerať na dodržiavanie pravidiel a schvaľovať ich publikovanie.