Autor textu: Adriana Hlavinkova
09.07.2021

Zelená nórska Tilgnerka

Na Spojenej škole Tilgnerova 14 akutálne prebieha projekt s názvom „Zelená nórska Tilgnerka“, ktorý sa zaoberá skvalitňovaním mikroklímy, kozerváciou životného prostredia a šírením povedomia o následkoch klimatickej zmeny.

Foto: Oleg Kňazev. III.Ab

Bratislava 09.07.2021 (Skolske.sk)

Tilgnerke bolo poskytnutých 50 000 € v rámci nórskych fondov a dotácií Mestskej časti Karlova Ves. Z týchto peňazí už stihla naša škola zakúpiť a nainštalovať separačné nádoby na papier, plast a komunálny odpad do všetkých tried a na chodby budovy školy. V rámci projektu Starší mladším, žiačky III.Ab navštevovali deti na prvom stupni spojenej školy a hravou formou im vysvetľovali dôležitosť separovania odpadu. ,,Počas približne 45 minút sa mladší žiaci dozvedeli nielen o Zelenej nórskej Tilgnerke, ale i o Modrej Tilgnerke (projekt realizovaný z nórskych grantov v rokoch 2014/15) a o cieľoch oboch projektov zlepšit prostredie na Tilgnerke a v okolí. Bolo im objasnené ako správne triediť odpad nielen v škole ale i doma. Všetci žiaci boli mimoriadne šikovní a vedeli veľa separovaní plastu, papiera a kovov. Pre mnohých však bolo novinkou čo robiť s tetrapakmi, použitým olejom na varenie, nefunkčnou elektronikou a exipirovanými liekmi. Následne si mohli svoje znalosti preveriť v malej separačnej súťaži. Vždy prebehlo niekoľko kôl, kde boli vybratí traja žiaci a ich úlohou bolo správne roztriediť pridelený odpad (čisté kelímky od jogurtov, nepoužité vreckovky, papierové útržky,...). Staršie žiačky skontrolovali, či je odpad roztriedený správne a odmenili všetkých omaľovánkou alebo pracovným listom (materiály sú dostupné na stránke školy v sekcií Zelená nórska Tilgnerka – zabávame sa, pracovné listy)," povedal Oleg Kňazev, jeden z ambasádorov projektu na škole.

pic
Foto: Adriana Hlavinková

Popri šírení povedomia malým deťom prebiehala propagácia projektu „Zelená nórska Tilgnerka“ aj v anglickom jazyku formou prezentácie v angličtine, ako aj následnou anglickou diskusiou organizovanou vždy na konci besedy. ,,Hlavným cieľom týchto workshopov boli primárne celá bilingválna sekcia, ako aj triedy z osemročného gymnázia. Nakoľko bol rozdiel vekovej kategórie pomerne vysoký, forma prezentovania problému bola adekvátne prispôsobené k daným vekovým skupinám. Proces sa vždy začal 20- minútovou prezentáciou, ktorá spomenula projekt „Modrá Tilgnerka“ a jeho úspechy, a nasledovne oboznámila žiakov o momentálnom projekte, „Zelená nórska Tilgnerka“, kde boli dôkladne rozoberané ľahké a ťažké opatrenia, ako aj plánované implementácie na školskom pozemku. Po ukončení prezentácie bola začatá diskusia, v ktorej mali žiaci priestor na podanie otázok, ktoré boli vždy zodpovedané. Ako žiaci, tak aj učitelia boli zaujatí plánovanými implementáciami. Rozoberané boli aj témy týkajúce sa klimatickej zmeny a jej dopadu na životné prostredie, konkrétne na okolie Bratislavy. Spoločne s prvou časťou bola aj táto časť projektu pod vedením p.uč. D. Mestickej a p.uč. I. Piršelovej organizovaná žiakmi III.Ab úspešná. Veríme, že týmto spôsobom sme čoraz bližšie k lepšiemu, zelenšiemu prostrediu, za ktoré budú na nás nastávajúce generácie pyšné!" doplnila Alžbeta Bajúszová, III.Ab.

pic
Foto: Adriana Hlavinková

Máj 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]