Autor textu: Mária Tarišková
10.05.2021

Projekt „CHVÍLE, KTORÝMI SA NEPLYTVÁ“ deti v škole naučí tajom potravinového reťazca

Experti a šéfkuchári hovoria o dôležitosti vzdelávania pre udržateľnú spotrebu potravín a boj s plytvaním. 

Foto: Whirlpool 

Bratislava 10.05.2021 (Skolske.sk/OTS)

Piata edícia vzdelávacieho projektu, ktorý spoločnosť Whirlpool realizuje na viac ako 1 600 školách v Taliansku, Poľsku a na Slovensku.

Spoločnosť Whirlpool EMEA už po piaty rok spúšťa projekt Chvíle, ktorými sa neplytvá a opäť tak potvrdzuje svoj záväzok znižovať plytvanie potravinami v domácnostiach. Do vzdelávacieho projektu, ktorý učí o uvedomelej a udržateľnej spotrebe potravín, sa tento školský rok zadarmo zapojí vyše 1 600 základných škôl po celom Taliansku, Poľsku a Slovensku. Vďaka súťaži Talent Kitchen sa tie najlepšie zážitky zo škôl dostanú na internet a organizácia Banco Alimentare Onlus dostane príspevok na podporu svojej činnosti.

Zdravie našej planéty a celého ľudstva závisí aj od zníženia plytvania potravinami. V Taliansku sa v roku 2020 stále výrazne plytvá potravinami: podľa poslednej správy medzinárodného observatória odpadu Waste Watcher v koši skončilo „len“ 27 kg jedla na osobu, teda o 11,78 % menej než v roku 2019. Aj napriek klesajúcemu trendu ostáva ešte veľa práce, aby si všetci – a najmä nové generácie – uvedomili spoločenskú a environmentálnu hodnotu potravín a dôležitosť toho, aby sa nevyhadzovali.

Práve dôležitosť týchto tém viedla slovenskú vládu k tomu, aby zvážila zaradenie projektu do povinných učebných osnov štátnych základných škôl.

Spoločnosť Whirlpool v rámci tohto projektu naďalej plní svoj záväzok podporovať vzdelávanie v oblasti udržateľnosti, ktorý je v súlade s jej víziou neustálej snahy zlepšovať životy a domovy ľudí. Domáce spotrebiče sú pri konzervácii a príprave potravín nevyhnutné a každý rok prispievajú k znižovaniu plytvania potravinami tým, že zlepšujú ich prípravu a zároveň predlžujú ich životnosť.

Eliminácia plytvania je cieľom pre každého z nás: udržateľný rozvoj nemôže naozaj existovať, ak nezačneme racionálnym využívaním toho, čo máme každý deň pred očami: jedla,“ vyjadril sa Maurizio David Sberna, riaditeľ pre komunikáciu a firemnú povesť spoločnosti Whirlpool pre región EMEA. „Ešte viac pozornosti mu treba venovať v súčasnej situácii, keď z dôvodu pandémie trávime stále viac času doma a máme stále viac príležitostí variť si. Spotrebiče hrajú v boji proti plytvaniu potravinami kľúčovú úlohu, a spoločnosť Whirlpool preto s hrdosťou znova spúšťa projekt Chvíle, ktorými sa neplytvá – vzdelávací nástroj pre školy a rodiny, ktorý im pomôže spoločne sa zamyslieť nad hodnotou potravín a dôležitosťou toho, aby sa nimi neplytvalo.“
 
Profil projektu – „Chvíle, ktorými sa neplytvá“
Chvíle, ktorými sa neplytvá je vzdelávací projekt určený pre deti, ich rodiny a učiteľov, v ktorom sa dozvedia, aké dôležité je prikladať potravinám tú správnu hodnotu. Nová edícia projektu Chvíle, ktorými sa neplytvá sa zameriava na potravinový dodávateľský reťazec, ktorým sa jedlo dostáva z polí na stôl, a zdôrazňuje niektoré systémové chyby spôsobujúce plytvanie potravinami a následne aj najlepšie postupy, ako plytvaniu predchádzať.
 
Žiaci sa s pomocou učiteľov v priebehu školského roka postupne oboznamujú s piatimi stupňami dodávateľského reťazca a bližšie ich skúmajú: výroba, nákup, konzervácia, príprava a spotreba. Vydajú sa na cestu, na ktorej sa dozvedia, ako sa jedlo vyrába, prepravuje a spracúva, aké zdroje a práca sa pri tomto procese používajú a ako treba potraviny doma správne skladovať. Okrem toho si prehĺbia vedomosti o niektorých potravinách a ich výživových vlastnostiach.

Vďaka projektu Chvíle, ktorými sa neplytvá si deti osvoja metódy na „boj proti plytvaniu“, oboznámia sa s varením a kuchynským náradím, naučia sa deliť potraviny podľa sezónnosti a výživových hodnôt a tiež správne skladovať a opätovne používať potraviny podľa toho, aké technologické nástroje sú na to najvhodnejšie.

Žiaci aj učitelia budú mať k dispozícii papierový balíček, ktorý tvorí Príručka pre pedagógamini plagát pre každého žiaka. Tieto materiály obsahujú niekoľko hravých aktivít a desatoro príkladného správania udržateľnej a uvedomelej spotreby, ktoré treba doma zaviesť do praxe. V rámci školy sa budú môcť triedy zapojiť do hry Kitchen Game, hry na čas, v ktorej si žiaci bez plytvania zrekapitulujú potravinový dodávateľský reťazec v mene obehového hospodárstva.

Na konci vzdelávacej cesty žiaci prehovoria na národnej vzdelávacej súťaži Talent Kitchen – Príbehy potravín, ktorými sa neplytvá. Z detí sa stanú ozajstní bojovníci proti plytvaniu, premenia sa na spisovateľov, režisérov, producentov, ilustrátorov, návrhárov, maliarov, šéfkuchárov atď. a originálne, kreatívne a zábavne vysvetlia dôležitosť každodenných momentov spojených s potravinami a tiež spoločenského a environmentálneho povedomia v rámci spotreby. Trieda, ktorá zvíťazí, dostane ako cenu 2 000 € na školské pomôcky a triedy na druhom a treťom mieste dostanú po 1 000 € na školské pomôcky. Školy sa môžu zaregistrovať na adrese www.momentsnottobewasted.com, kde nájdu aj pravidlá a prihlášku na stiahnutie. Súťažné práce je potrebné poslať do 30. júna, čiže do konca školského roku.

Spoločnosť Whirlpool EMEA na dôkaz svojho neustáleho záväzku dosahovať ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja a posilňovať svoju podporu v boji proti plytvaniu za každú triedu, ktorá sa zapojí do súťaže Talent Kitchen, poskytne príspevok organizácii Banco Alimentare Onlus, čím organizáciu podporí v jej aktivitách: záchrane prebytočného jedla a jeho redistribúcii na charitatívne účely.

Ďalšie informácie o projekte Chvíle, ktorými sa neplytvá: www.momentsnottobewasted.com

Jún 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]