Autor textu: TASR
17.04.2024

Ako zubní asistenti či sanitári by mohli pracovať aj študenti

Novela má tiež zjednodušiť zaraďovanie zdravotníckych pracovníkov do špecializačného štúdia vrátane rezidentského štúdia. 

Ilustračná snímka. FOTO TASR

Bratislava 17. apríla (TASR) - Odbornú pracovnú činnosť v zdravotníckych povolaniach praktická sestra - asistent, zubný asistent a sanitár by mohli od leta vykonávať aj študenti daných odborov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktorý v stredu schválila vláda. Zároveň navrhla Národnej rade (NR) SR prerokovať novelu v skrátenom legislatívnom konaní.

"V nadväznosti na potrebu riešenia akútneho nedostatku pracovníkov v zdravotníctve je prospektívne umožniť výkon odborných pracovných činnosti v zdravotníckych povolaniach praktická sestra - asistent, zubný asistent a sanitár, študentom a žiakom vybraných študijných odborov už po ukončení akademického roka a školského roka 2023/2024, teda už počas letných prázdnin v roku 2024, prostredníctvom pracovnoprávneho alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu," vysvetlilo Ministerstvo zdravotníctva SR. 

Opatrenie podľa rezortu posilní zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v období čerpania letných dovoleniek zdravotníckymi pracovníkmi. Zároveň podporí motiváciu študentov, zlepší ich adaptáciu v zdravotníckych zariadeniach, ako aj formovanie vzájomných vzťahov v multidisciplinárnych tímoch. "Zamestnávatelia získajú príležitosť na potencionálne obsadzovanie pracovných miest novými zamestnancami a budovanie ich kariérneho rastu," doplnil rezort.

Novela má tiež zjednodušiť zaraďovanie zdravotníckych pracovníkov do špecializačného štúdia vrátane rezidentského štúdia. Umožní, aby bol zamestnávateľom rezidentov aj poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti. MZ SR má zároveň spolupracovať so samosprávami v oblasti uplatnenia absolventov rezidentského štúdia. Cieľom je zabezpečiť ich plynulejšie, efektívnejšie a adresnejšie dopĺňanie do ústavnej a ambulantnej praxe so zameraním sa na regióny Slovenska s nedostatkom zdravotníckych špecialistov. Úprava tiež absolventom rezidentského štúdia umožní v päťročnom období poskytovania zdravotnej starostlivosti získať nadväzujúcu špecializáciu alebo certifikovanú pracovnú činnosť, ktorej doba získavania bude započítaná do tohto obdobia. 

Okrem iného sa upravujú aj podmienky na vydávanie a uverejňovanie minimálnych štandardov pre špecializačné a certifikačné študijné programy, ako aj minimálnych štandardov pre študijné programy sústavného vzdelávania z dôvodu možnosti flexibilnejších zmien vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov v súlade s vedecko-technickým pokrokom.

Rezort novelou reaguje na nesúlad ustanovení slovenského práva s jednou zo smerníc Európskeho parlamentu a Rady. MZ upozornilo, že ak si SR nesplní povinnosti vyplývajúce z ustanovení smernice, Európska komisia by pokračovala v konaní, ktoré by mohlo finálne viesť až k rozsudku Súdneho dvora Európskej únie obsahujúcom uloženie finančnej sankcie.

Máj 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]