Oficiálny portrét prezidenta SR je možné objednať TU
Autor textu: TASR
26.05.2023

Žiaci dosiahli pri písomných maturitách zo slovenčiny v priemere 55 %

Žiaci zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli priemernú úspešnosť 55 percenta. Priemerná úspešnosť žiakov gymnázií bola 68,4 percenta. 

Ilustračná snímka. FOTO TASR - Veronika Mihaliková

Bratislava 26. mája (TASR) - Externú časť maturitnej skúšky v školskom roku 2022/2023 v riadnom a náhradnom termíne absolvovalo 40.542 maturantov, z toho bolo 2411 žiakov so zdravotným znevýhodnením. V testoch zo slovenského jazyka a literatúry dosiahlo 36.909 žiakov priemernú úspešnosť 55 percent. O výsledkoch externej časti maturitnej skúšky informoval TASR v piatok odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Do písomných maturít sa v tomto školskom roku zapojilo 690 stredných škôl, z toho bolo 626 s vyučovacím jazykom slovenským, 38 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, 25 s vyučovacím jazykom maďarským a jedna škola s vyučovacím jazykom ukrajinským.

Žiaci zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli priemernú úspešnosť 55 percenta. Priemerná úspešnosť žiakov gymnázií bola 68,4 percenta. "Žiaci stredných odborných škôl dosiahli významne nižšiu priemernú úspešnosť ako gymnazisti - 47,9 percenta, žiaci stredných športových škôl dosiahli priemernú úspešnosť 50 percent, žiaci konzervatórií uspeli v priemere na 53,5 percenta a žiaci škôl umeleckého priemyslu dosiahli priemernú úspešnosť 51,5 percenta," informovali z rezortu školstva. Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 percentám v riadnom termíne dosiahlo 3771 žiakov, z toho bolo 105 gymnazistov.

Z hľadiska obsahu testu boli žiaci najmenej úspešní v jazykovej zložke. Úspešnejší boli v úlohách, v ktorých používali zručnosť čítanie s porozumením a v úlohách patriacich do literárnej zložky.

Test z maďarského jazyka a literatúry písalo 1541 žiakov. Priemerná úspešnosť testu bola 51 percent. Zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry písalo test 1542 žiakov, priemerne dosiahli 52,5 percenta. Z ukrajinského jazyka a literatúry dosiahlo 28 žiakov, ktorí test písali, priemernú úspešnosť 73,9 percenta.

Priemerná úspešnosť testu z matematiky bola 53,8 percenta. Maturitu z matematiky si vybralo 4575 žiakov. "Z hľadiska zriaďovateľa sme nezaznamenali vecne významné rozdiely medzi výsledkami žiakov zo štátnych, súkromných či cirkevných škôl. Výsledky škôl na úrovni krajov sú porovnateľné, bez vecne významných rozdielov," spresnili z rezortu školstva. Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 25 percentám v riadnom termíne dosiahlo 336 žiakov. Z hľadiska obsahu testu boli žiaci najúspešnejší v oblasti kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika, najnižšiu priemernú úspešnosť dosiahli žiaci v oblasti stereometria. Pre žiakov zo stredných odborných škôl bola problémová aj oblasť planimetria.

Z anglického jazyka dosiahli žiaci priemerne na úrovni B1 53,8 percenta, na úrovni B2 67,1 percenta a na úrovni C1 dosiahli žiaci priemerne 65,8 percenta. "Z pohľadu druhu školy sme v anglickom jazyku na jazykovej úrovni B2 zistili silne vecne významne horší výsledok žiakov stredných športových škôl voči národnému priemeru," doplnilo ministerstvo. 

V teste z nemeckého jazyka na úrovni B1 mali žiaci priemerne 42,4 percenta, na úrovni B2 to bolo 71,7 percenta a na úrovni C1 dosiahli priemer 57,4 percenta.

Priemerná úspešnosť testu z ruského jazyka na úrovni B1 bola 50,4 percenta, na úrovni B2 57,1 percenta a na úrovni C1 44,1 percenta. Z francúzskeho jazyka na úrovni B2 dosiahli žiaci priemerne 60,2-percentnú úspešnosť a zo španielskeho jazyka na úrovni B2 išlo o 81,3-percentnú úspešnosť. Priemerná úspešnosť testu z talianskeho jazyka na úrovni B2, ktorú dosiahol jeden žiak, bola 67,5 percenta.

Žiaci, ktorí neuspeli v externej časti maturitnej skúšky, respektíve v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v riadnom (marcovom) či náhradnom (aprílovom) termíne, majú možnosť zopakovať túto časť maturitnej skúšky v opravnom termíne. Ten sa uskutoční od 5. do 8. septembra.

V období od 22. mája do 9. júna absolvujú maturanti ústne skúšky.

Jún 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]