Oficiálny portrét prezidenta SR je možné objednať TU
Autor textu: TASR
24.05.2023

Rezort školstva: Základné vzdelanie bude usporiadané do troch na seba nadväzujúcich cyklov

Prvý cyklus tvorí prvý až tretí ročník základnej školy, druhý je od štvrtého do piateho ročníka a tretí od šiesteho až po deviaty ročník.

Ilustračná snímka. FOTO TASR - Martin Baumann

Bratislava 24. mája (TASR) - Základné vzdelanie bude mať aj naďalej deväť ročníkov. Zmenou však je, že vnútorná štruktúra kurikula základného vzdelávania je usporiadaná do troch po sebe idúcich a na seba nadväzujúcich vzdelávacích cyklov. Vyplýva to zo zverejneného Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) pre základné vzdelávanie, podľa ktorého sa od septembra začne vzdelávať prvých 40 základných škôl.
        
​​​​​​​Prvý cyklus tvorí prvý až tretí ročník základnej školy, druhý je od štvrtého do piateho ročníka a tretí od šiesteho až po deviaty ročník. "Vzdelávacie štandardy jednotlivých cyklov určujú obsah vzdelávania a očakávané učebné výstupy na ich konci," uvádza sa vo zverejnenom materiáli.
        
Prvý a druhý cyklus spolu predstavujú prvý stupeň základnej školy a tretí cyklus druhý stupeň. Dĺžka trvania prvého stupňa základného vzdelávania podľa tohto vzdelávacieho programu je päť rokov a druhého stupňa štyri roky.
        
Úlohou prvého cyklu podľa nového ŠVP je, aby žiak získal vzťah k učeniu sa, vytvoril si pracovné návyky a pracovný režim, aktívne sa zapájal do práce, využíval kreativitu pre zlepšovanie svojich myšlienok. Vyučovanie ťažiskovo zabezpečuje učiteľ s aprobáciou na primárne vzdelávanie.
        
V druhom cykle je dôležité, aby žiak dokázal bezpečne a jasne komunikovať svoje pocity, potreby a hranice, vyjadroval pre ne pochopenie u seba aj u iných a reflektoval na svoje konanie a postoje. "Zámerom súčasne je, aby žiak rozlišoval medzi faktmi, domnienkami a hodnoteniami a aby nadobudol väčšiu samostatnosť v učení a prevzal časť zodpovednosti za svoje učenie, uvedomil si, čo je oblasťou jeho záujmu, a čomu by sa chcel hlbšie venovať," píše sa v dokumente. Vyučovanie zabezpečujú spoločne a vyvážene učitelia s aprobáciou na primárne vzdelávanie a učitelia so špecializáciou na konkrétnu vzdelávaciu oblasť alebo vyučovací predmet.
        
Šiesty až deviaty ročník základnej školy bude po novom tvoriť tretí cyklus. Jeho úlohou je, aby žiak okrem rozvinutia všetkých gramotností dostal priestor aj na hlbší rozvoj v oblastiach svojho záujmu a vytvoril si tak predstavu o svojej profesijnej budúcnosti.
        
"V tomto kontexte cieľom je, aby vyjadroval záujem a bol motivovaný na samostatnú prácu, pýtal si spätnú väzbu a pravidelne využíval kreatívny proces, analýzu, vyhodnocovanie a overovanie informácií pri učení sa," uvádza sa v novom ŠVP. Vyučovanie zabezpečujú ťažiskovo učitelia so špecializáciou na konkrétnu vzdelávaciu oblasť alebo vyučovací predmet.
        
Nový ŠVP je schválený. Od septembra bude prvých 40 základných škôl vzdelávať prvákov podľa nového kurikula. Všetky základné školy začnú povinne učiť podľa ŠVP od školského roka 2026/2027, počnúc prvým ročníkom prvého cyklu. Nový ŠVP je súčasťou kurikulárnej reformy Plánu obnovy a odolnosti SR.

Júl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]