Autor textu: TASR
10.01.2022

VIDEO: Žiaci sa po prázdninách opäť vracajú do škôl k prezenčnému vyučovaniu

Rezort školstva informoval, že na školách budú podľa vyhlášky ÚVZ povinné rúška.

Na snímke nástup detí do Základnej školy Pavla Marcelyho 10. januára 2022 v Bratislave. FOTO TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 10. januára (TASR) - Po predĺžených zimných prázdninách sa opäť začína prezenčné vyučovanie v materských, základných aj stredných školách. Školy sa opäť začínajú riadiť takzvaným školským semaforom.
      
Rovnako ako v predchádzajúcom období sa školy plošne zatvárať nebudú. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik. Napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.
      
Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR plne očkované a prekonané osoby. To platí aj pre žiakov škôl, ktorí sa budú môcť po očkovaní alebo prekonaní aj naďalej prezenčne vzdelávať.
      
Rezort školstva informoval, že na školách budú zároveň podľa vyhlášky ÚVZ povinné rúška. Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v materskej škole, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri vzdelávaní takýchto žiakov.

​​​​​​​
      
Pre čo najväčšie umožnenie bezpečného prostredia na školách rezort školstva ešte v závere roka distribuoval 1,5 milióna samotestov. Uplynulý týždeň distribuoval ďalších 1,5 milióna samotestov na okresné úrady. "Aj takýmto spôsobom chceme napomôcť bezpečnejšiemu prostrediu na školách. Kľúčovým opatrením však ostáva aj naďalej očkovanie, pretože to nás najlepšie chráni pred ťažkým priebehom či hospitalizáciou. Je preto dôležité, aby očkovanie využilo čo najviac rodičov, zamestnancov škôl alebo v prípade záujmu aj žiakov," zdôraznil minister školstva Branislav Gröhling (SaS).
      
Jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie môžu obnoviť prezenčné vyučovanie a prevádzku od pondelka, pokiaľ zvážia, že epidemická situácia v danom okrese to povoľuje. Ministerstvo školstva dôrazne odporúča využiť všetky dostupné nástroje na testovanie žiakov. Školské aktivity a krúžková činnosť sa vo všetkých školách a školských zariadeniach zatiaľ neobnovujú.

pic
Na snímke deti v triede počas otvorenia  nadstavby školy a návratu detí do škôl na Základnej škole s materskou školou Ružindol 10. januára 2022. FOTO TASR - Jaroslav Novák

S prezenčnou výučbou začali vo všetkých základných školách v Prievidzi

Do školských lavíc sa v pondelok po vianočných prázdninách vrátili deti v rámci všetkých základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza. V prevádzke sú rovnako všetky materské školy (MŠ). Pre TASR to v pondelok uviedla vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana Mestského úradu v Prievidzi Beáta Révayová.

"Pri nástupe po prázdninách nenastali žiadne problémy či kolízie. Otázne je otvorenie základnej umeleckej školy a centra voľného času, pretože ministerstvo školstva nezaujalo k týmto školám a školským zariadeniam jednoznačný postoj," ozrejmila Révayová.

Ešte v pondelok popoludní podľa nej bude on-line stretnutie k tejto téme. "Dúfame, že dostaneme jasné usmernenia k ich otvoreniu a prevádzke," doplnila.

Zariadenia majú k dispozícii i testy na zistenie prítomnosti nového koronavírusu. "Naše školy sú zabezpečené samotestami v dostatočnom počte, a to aj žiaci, aj zamestnanci školy," dodala Révayová.

Rimavská Sobota otvorila všetky školy aj škôlky vo svojej pôsobnosti

Mesto Rimavská Sobota v pondelok po predĺžených zimných prázdninách otvorilo všetky materské školy (MŠ) i základné školy (ZŠ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pre TASR to potvrdila vedúca odboru školstva, mládeže, športu a kultúry Mestského úradu v Rimavskej Sobote Karina Kochanová.

"ZŠ aj MŠ v našej zriaďovateľskej pôsobnosti otvorili všetky triedy. Druhý stupeň ZŠ bol zatvorený v zmysle rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote od 1. decembra," pripomenula Kochanová. Ako dodala, samotesty na ochorenie COVID-19 boli do ZŠ distribuované ešte koncom minulého roka.

V Bardejove otvorili všetkých šesť základných škôl

Všetkých šesť základných škôl (ZŠ), ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti mesto Bardejov, v pondelok otvorilo svoje brány. Ako pre TASR uviedol jeho hovorca Štefan Hij, z celkového počtu zapísaných žiakov 3913 nastúpilo viac ako 97 percent.

"Pozitivita žiakov na ochorenie COVID-19 bola hlásená na dvoch ZŠ v počte osem žiakov. Pozitivita zamestnancov bola hlásená na jednej škole v počte dvoch. Aj naďalej sa riadime školským semaforom. V platnosti ostávajú podmienky samotestovania žiakov minimálne dvakrát týždenne a povinné rúška. Samotesty pre rodičov sú distribuované do jednotlivých ZŠ a následne ich škola distribuuje rodičom," uviedol Hij.

pic
Na snímke prvá hodina po nástupe žiakov do školy vo štvrtom ročníku po zimných prázdninách 10. januára 2022 na Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Juraja v Trebišove. FOTO TASR - Roman Hanc

Banská Bystrica otvorila všetky svoje školy a škôlky bez problémov

Deväť základných škôl (ZŠ), 27 materských škôl (MŠ) a dve ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica otvorili po predĺžených zimných prázdninách v pondelok bez problémov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová.

„Výchovno-vzdelávací proces v MŠ a ZŠ prebieha prezenčnou formou. V školách sú podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR povinné rúška. Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v škôlke, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,“ uvádza magistrát.

Školy sa riadia takzvaným školským semaforom. „Príslušnú triedu s výskytom pozitivity na ochorenie COVID-19 môže uzatvoriť riaditeľ školy. V prípade nepriaznivej situácie pre vysoký počet nakazených osôb alebo tried v karanténe môže školu uzatvoriť len regionálny hygienik,“ konštatovala Anna Martišovičová, vedúca školského úradu a oddelenia školstva a mládeže Mestského úradu v Banskej Bystrici.

Mesto Košice opäť otvorilo všetky svoje školy

Mesto Košice po predĺžených zimných prázdninách v pondelok otvorilo všetky svoje základné školy (ZŠ), materské školy (MŠ), umelecké a jazykové školy. Magistrát o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že počty žiakov zodpovedajú bežnému obdobiu pred pandémiou ochorenia COVID-19.

Do 34 ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nastúpilo na základe hlásení ich riaditeľov 14.771 detí, čo je 91 percent všetkých žiakov. „Väčšina detí, ktoré zostali doma, má bežné respiračné ochorenia, u niektorých môže ísť aj o nový koronavírus. Každý z rodičov, ktorý o to mal záujem, dostal ešte začiatkom školského roka alebo aj v decembri samotesty, ktorými mohol svoje dieťa alebo deti doma otestovať,“ povedala námestníčka primátora mesta Košice Lucia Gurbáľová. Verí, že rodičia boli zodpovední a deti, ktoré nie sú zdravé, zostali v domácej karanténe.

Vyučovací proces začali aj vo všetkých 56 mestských MŠ. Jedinou výnimkou je elokované pracovisko MŠ Budapeštianska na Viedenskej ulici. Táto časť MŠ na sídlisku Ťahanovce zostane z prevádzkových dôvodov uzavretá pravdepodobne celý týždeň.

Bežnému priemeru sa podľa magistrátu nevymyká ani chorobnosť pedagogických zamestnancov. Ako doplnila vedúca oddelenia školstva Beáta Lopušniaková, začiatkom vlaňajšieho decembra bolo plne zaočkovaných vyše 72 percent všetkých pedagógov v ZŠ a 64 percent v MŠ. Tieto čísla odvtedy mierne narástli. Mesto pripomína, že zvyšní pedagógovia majú výnimku po prekonaní ochorenia COVID-19 alebo sa každý týždeň pred nástupom do tried testujú. „V žiadnej zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa doteraz nevyskytli problémy s tým, že by pedagogickí zamestnanci odmietali na svojom pracovisku dodržiavať režim OTP alebo ďalšie aktuálne platné epidemiologické opatrenia,“ dodáva.

Všetky mestské školy a škôlky v Liptovskom Mikuláši otvorili bez obmedzení

Všetky základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš otvorili v pondelok bez obmedzení. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková s tým, že v základných školách k dnešnému dňu nemajú zatvorenú žiadnu triedu.

"Ak aj istého pedagogického pracovníka máme doma z dôvodu ochorenia alebo karanténnych opatrení, nijako to nenarušilo chod školy, nakoľko zamestnanci čerpali dovolenku a neboli vzájomne v kontakte," dodala hovorkyňa.

V karanténe je aktuálne jediná zo 45 tried v rámci materských škôl. "Ide o 12 detí, v karanténe sú od 5. do 14. januára z dôvodu pozitívnej pani učiteľky," priblížila Čapčíková.

pic
Po zlepšení epidemickej situácie sa vrátili študenti a žiaci do škôl. Na snímke študentky prichádzajú na Strednú priemyselnú školu technickú v Trnave v pondelok 10. januára 2022. FOTO TASR - Lukáš Grinaj

Mestá Detva a Hriňová opäť otvorili všetky MŠ i ZŠ, ktoré zriaďujú

Mesto Detva v pondelok po predĺžených zimných prázdninách otvorilo všetky materské školy (MŠ) i základné školy (ZŠ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Milan Suja. 

Primátor Hriňovej v Detvianskom okrese Stanislav Horník uviedol, že vyučovanie v školách a v školských zariadeniach v meste sa po prázdninách začalo bez obmedzení. „Všetci nastúpili v poriadku,“ podotkol Horník. 

Vyučovanie v Žiline, Martine a školách ŽSK sa začalo bez problémov

Vyučovanie v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) a miest Žilina a Martin sa začalo v pondelok bez problémov.

Všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja riadne otvorili a vyučovanie sa začalo bez problémov, informovala hovorkyňa ŽSK Lucia Lašová.

Bez problémov otvorili aj 20 materských škôl (MŠ), osem základných škôl (ZŠ) a šesť ZŠ s MŠ, ktoré spravuje žilinská samospráva. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka nastúpilo na začiatku školského roka do ZŠ 866 prvákov. Z nich sa 708 vzdeláva v mestských ZŠ, 158 v súkromných či cirkevných ZŠ. Do predškolských tried nastúpilo 842 škôlkarov.

V Martine riadne otvorili všetky školy a vyučovanie je na základe našich informácií bez problémov, doplnila hovorkyňa mesta Zuzana Kalmanová.

Čo treba vedieť o koronavíruse

August 2022

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]