Autor textu: Mária Škultétyová
05.06.2020

Učíme sa doma: Kvôli chorobe? Vďaka chorobe? Pre chorobu?

Druhotné predložky kvôli a vďaka nesprávne používame na vyjadrenie príčiny. Kedy ich použijeme? A ako vyjadríme príčinu?

Foto: Mária Škultétyová

Bánovce nad Bebravou 05.06.2020 (Skolske.sk)

Najskôr zopár príkladov na nesprávne použitie predložiek kvôli, vďaka:

Kvôli chorobe neprišiel do práce. Vďaka chrípke sú návštevy v nemocnici zakázané. Kvôli štrajku sme sa neučili. Vďaka chorobe prišiel o nohu. Susedia sa pohnevali kvôli deťom. Vďaka korone sme sa učili doma. Kvôli korone sme nechodili do školy.

V týchto vetách vyjadrujeme príčinu: prečo neprišiel do práce, prečo sú návštevy zakázané, prečo sme sa neučili, prečo prišiel o nohu, prečo sa pohnevali, prečo sme sa učili doma, prečo sme nechodili do školy.

Na vyjadrenie príčiny používame predložkou pre, ktorá sa viaže s akuzatívom.

Preto vety majú mať túto správnu podobu: Pre chorobu neprišiel do práce. Pre chrípku sú návštevy v nemocnici zakázané. Pre štrajk sme sa neučili. Pre chorobu prišiel o nohu. Pre koronu sme sa učili doma. Pre koronu sme nechodili do školy.

Príčinu môžeme vyjadriť aj genitívnymi predložkami v dôsledku, následkom - tie sa používajú najmä v odbornom a administratívnom štýle: V dôsledku/následkom mrazov sa očakáva nižšia úroda jahôd a ovocia.

Predložka kvôli sa viaže s datívom a vyjadruje prospech, účel, snahu niekomu, niečomu vyhovieť.

Je utvorená od slova vôľa, preto ju spájame najmä so slovami, ktoré pomenúvajú ľudí: Obetuje sa kvôli deťom. Urobil to kvôli rodičom. Kvôli kamarátke som išla na gymnázium. Kvôli nám sa nemusíte unúvať. Prídem hlavne kvôli tebe.

Vo vete Susedia sa pohnevali kvôli deťom je jasné, že tu nejde o prospech, snahu či vôľu vyhovieť deťom, ale o príčinu hnevu, predložka kvôli je tu teda použitá nevhodne. Príčinu vyjadríme predložkou pre: Susedia sa pohnevali pre deti.

Pri predložke kvôli robíme chyby aj v písaní, keď vynecháme písmeno v: kôli. Chyby robíme aj vo výslovnosti, keď ju čítame so spoluhláskou k, správne ju čítame ako gvôli. 

Predložka vďaka sa tiež viaže s datívom a znamená pomocou,  za pomoci, zásluhou, vďačiac niečomu, niekomu. ​​​​​​​

Už z jej pomenovania cítime, že ju použijeme vtedy, keď chceme vyjadriť pozitívny význam, napr.: Vďaka šikovným rukám našich starých materí vznikli nádherné kroje. Aj vďaka tebe som to dokázal. Vďaka mojim skvelým rodičom sa zo mňa stal dobrý človek. Vďaka lekárom sa uzdravil.

V prípade negatívneho hodnotenia  výpovede  by bolo chybou použiť predložku vďaka. Vznikli by tak nelogické a hlúpe vyjadrenia typu: Vďaka chorobe prišiel o nohu. Vďaka alkoholu stratil rodinu aj domov. Do školy ho neprijali vďaka zlému prospechu. Vďaka nezodpovednému šoférovi utrpel vážne zranenie. Vďaka nedbanlivým rodičom sa dostal do zlej partie. Je samozrejmé, že nebudeme vyjadrovať vďaku chorobe, alkoholu, zlému prospechu či nezodpovednému šoférovi.

Príčinu môžeme vyjadriť aj predložkami v dôsledku, následkom - tie sa používajú najmä v odbornom a administratívnom štýle
 

Ak ide o negatívne hodnotenia, pri menách, ktoré neoznačujú osoby, použijeme predložku pre: Pre chorobu prišiel o nohu. Pre alkohol stratil rodinu aj domov. Do školy ho neprijali pre zlý prospech. Pri životných menách zvyčajne použijeme predložku vinou: Vinou nezodpovedného šoféra utrpel vážne zranenie. Vinou nedbanlivých rodičov sa dostal  do zlej partie.
 

 
 
 
 

Mária Škultétyová, Gymnázium Bánovce nad Bebravou

Máj 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]