Autor textu: Mária Škultétyová
17.03.2020

Učíme sa doma : Kedy píšeme osi, kedy osy a osí           

Počula som vetu, že lietalo veľa osí.

Foto: Školské.sk

Bánovce nad Bebravou 17.03.2020 (Skolske.sk)


Písanie -i, -y v týchto podstatných menách závisí od ich základného tvaru a významu.

Poznáme slová os a osa.

Slovo os má viac významov. Pomenúva myslenú priamku, na ktorú zaznamenávame nejaké hodnoty, napríklad časovú os; poznáme aj os súmernosti; os uhla;  os, okolo ktorej sa krútia kolesá voza, zemskú os; rastlinnú os; os literárneho diela. Os je podstatné meno ženského rodu, skloňuje sa podľa vzoru kosť, preto má v genitíve, datíve a lokáli jednotného čísla a v nominatíve množného čísla tvar s príponou -i: osi.  V genitíve množného čísla priberá príponu -í:   z (dvoch) osí.  

Prídavné meno od slova os má tvar osový, osová, osové;  platí to aj v zložených prídavných menách jednoosový, dvojosový atď.  Skloňujeme ho podľa vzoru pekný.

Podstatné meno osa je ženského rodu, pomenúva bodavý  hmyz, ktorý opeľuje rastliny.

Skloňujeme ho podľa vzoru žena; v genitíve jednotného čísla a v nominatíve a akuzatíve množného čísla ho píšeme s príponou -y. V genitíve množného čísla má tvar ôs. Veta, ktorú som počula, mala teda správne znieť: Lietalo veľa ôs.

Prídavné meno od podstatného mena osa má tvar osí, osia, osie a skloňuje sa ako cudzí.

Cvičenie

Na časovej osi sme si zapísali historické údaje o 2. svetovej vojne. Osy patria medzi významných opeľovačov rastlín. Narysovať osi uhlov je celkom jednoduché. Osi sú myslené priamky, podľa ktorých je niečo súmerné. Pichnutie osím žihadlom je bolestivé. Osy si stavajú hniezda väčšinou v zemi. Hniezda osy krovinovej bývajú aj niekoľko metrov nad zemou. Dospelé osy sa živia nektárom alebo ovocím. Drevený voz je zhotovený z dvoch osí.   Osi furmanských vozov   boli pôvodne drevené, neskôr ich nahradili osi zo železa.  Zem sa otáča okolo svojej osi. Sused si kúpil jednoosový malotraktor. Poznáme viac druhov ôs. Osi rozdeľujú uhly na dve rovnaké časti.

Zhrnutie

V tvaroch podstatného mena os ypsilon nepíšeme. V tvaroch podstatného mena osa píšeme ypsilon v rovnakých pádoch ako pri vzore žena. Osí je buď genitív množného čísla od slova os, alebo prídavné meno od slova osa. Osový je prídavné meno od slova os. Ôs je genitív plurálu slova osa.

Otestujte sa. Doplňte vynechané prípony:

​​​​​​​rozzúrené os- , drevené os- , na železnej os- , os- vyžierajú sladké ovocie, os- rysujeme pomocou kružidla, pravítka a ceruzky, os- jed nie je nebezpečný, os- kráľovná, os- súmernosť, os- sú  hmyz, os- žihadlo, údaje  z časovej os-, z rastlinných os-.

​​​​​​​Riešenie: ( y, i, i, y, i, í, ia, ová, y, ie, i, í).
 

Mária Škultétyová, Gymnázium Bánovce nad Bebravou

Apríl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]