Autor textu: Mária Škultétyová
07.05.2020

Učíme sa doma: Kedy sami, samy, samí, samý, sama, samá, samo, samé. Dnes aj s testom

Vymedzovacie  zámená  sám a samý si často  mýlime. Tvary samy a samo mnohí nepoznáme - namiesto nich  chybne hovoríme samé. 

Foto:  Mária Škultétyová

Bánovce nad Bebravou 07.05.2020 (Skolske.sk)

Aj  v novinách som čítala nadpis,  že niektoré veci sa komentujú samé.

Najskôr si povedzme, aký význam má zámeno sám

Zámená sám, sama, samo, množ. č. sami (muž. r. živ.), samy (muž. r. neživ., ženský  a stred. r.) označujú jednu osobu, zviera, vec alebo skupinu - jediný, samotný, nik iný: Chlapček bol sám doma. (nik iný tam nebol) Evička sa bojí zostať sama. (jediná, bez kohokoľvek) Dieťa sa po ulici pohybovalo samo.(nik s ním nešiel) Starí rodičia bývajú sami. (sú samučičkí) Stromy v lese vyrástli samy. (nik ich nesadil,  nepomáhal im)  Ženy samy pracovali na poli. (samotné, bez mužov) Chlapci išli na dvor, dievčatá ostali v triede samy. (iba ony samotné, bez chlapcov). 

Teraz už vieme, že v nadpise článku malo byť, že niektoré veci sa komentujú samy.

Aby sme to lepšie pochopili, tu je pomôcka:

Keď ukážeme zámenom , píšeme sami, keď zámenom tie, píšeme samy: Chlapci (tí) prišli sami. Stromy (tie) samy vyrástli. Ženy (tie) varia samy. Deti (tie) sa samy hrajú v izbe.  Ak z textu nepoznáme gramatický rod, slovo sami píšeme s  mäkkým i: Sami ste si na vine. Vy sami ste sa tak rozhodli. 

A teraz sa pozrime na zámeno samý

Zámeno samý, samá, samé má v množnom čísle v mužskom rode životnom tvar samí, v mužskom rode neživotnom, v ženskom a v strednom rode samé a znamená množstvo, veľa niečoho, veľa osôb, zvierat , vecí alebo skupín: Nohavice mal samý fľak. (veľa fľakov, celé fľakaté) Peter bol samý vtip.(hovoril veľa vtipov) Na hruške bola samá voška. (veľa vošiek) Ulica bola samá voda, samé blato. (kam si pozrel, všade len  voda a blato) V telocvični cvičili samí vyšportovaní muži. (bolo ich veľa) V lese boli samé smreky. (všade smrek, veľa smrekov) Na prednášku o módnych trendoch prišli samé ženy. (veľa žien) Na ihrisku boli samé deti.( len deti, veľa detí) Na nose má samú pehu. (celý nos má pehavý).

Skloňovanie zámena sám, sama, samo, sami, samy

Jednotné číslo – mužský, ženský, stredný rod

N  sám, sama, samo; G samého, samej, samého; D samému, samej, samému; A samého (živ.),sám (neživ.), samu, samo; L (o) samom, samej, samom; I samým, samou, samým

Množné číslo – mužský, ženský, stredný rod

N sami (živ.),samy (neživ.),samy, samy; G samých, samých, samých; D samým, samým, samým; A samých (živ.), samy (neživ.), samy, samy; L (o) samých, samých, samých; I samými, samými, samými

Zámeno samý, samá, samé, samí, samé sa skloňuje podľa vzoru pekný. Pozor na N množného čísla, má príponu -í: samí muži.

Cvičenie

Vinník sa sám priznal.  Les bol samý hríb. Chlapci sami prišli na to, že urobili chybu. Na jabloni bolo samé jablko. Lúka bola samý kvet. Na ihrisku boli samí  muži.  Babičku nemôžeme nechať samu. V lese som videl samú krásu. Na kvetoch bola samá včela, samý čmeliak. Pred školou boli samé deti. Učiteľka vyšla z triedy, deti ostali samy. Potok zamrzol až po samé dno. (celkom, veľmi) Na vysvedčení mal samé jednotky. Aj vy sa môžete pochváliť so samými jednotkami? V hľadisku bolo samé dieťa.  Dieťa nemôže zostávať samo. Naši susedia majú samých chlapcov. My sme zas samé dievčatá. Dobré dielo sa samo predáva. Auto sa samo pohlo z kopca.

Otestujme sa, ako sme to pochopili, či sme tomu rozumeli

Doplňte vynechanú príponu alebo vymedzovacie zámeno

Anička, sam-  ta nemôžeš ísť! Dedko bol doma ---. Do vedľajšej triedy chodia sam- dievčatá, v našej sú zas sam- chlapci. Záhrada je sam- ruža.  Babka býva s nami, nemôže už zostať sam-.  Starším ľuďom býva sam-- smutno. Dievčence prišli sam-. Prišli sme sam-. Deti prišli sam-. Strom v záhrade nikto nesadil, vyrástol ---. Na tričku mal sam- dieru. Evičku nechali rodičia doma sam-. Mačiatko sam- pije z misky. Po dvore behajú sam- mačence. Malé mačiatka sam- cicajú mliečko. Niektoré veci sa komentujú sam-. Na klzisku sú sam- chlapci, v telocvični zas sam-  dievčatá. Chcela byť sam-. Na poli bol---- traktor. Sam- sa to nespraví. Chlapci boli sam- zvedaví.

Verím, že ste to zvládli.

Tu je riešenie (a, sám, é, í, á, a, ým, y, i, y, sám, ú, u, o, é, y,  y, í, é, a, samý, o, i)
 
 

Mária Škultétyová,  Gymnázium Bánovce ad Bebravou

Máj 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]