Autor textu: Školské.sk
10.02.2020

V hodnotení UniRank je najlepšou univerzitou STU v Bratislave

V hodnotení sa nevychádza z akademických údajov poskytnutých univerzitami.

Foto: TASR

Bratislava 10.02.2020 (Skolske.sk)

Podľa výsledkov za rok 2020 v  hodnotení UniRank sa Slovenská technická univerzita v Bratislave umiestnila najlepšie zo slovenských vysokých škôl. Druhú priečku obsadila Technická univerzita v Košiciach a tretia je Univerzita Komenského v Bratislave.

Do hodnotenia sa mohli dostať iba školy, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá - akreditácia príslušnou slovenskou organizáciou vyššieho vzdelávania, ponuka minimálne štvorročného vysokoškolského vzdelania (bakalárske) alebo postgraduálnych titulov (magisterských alebo doktorandských) a poskytovanie kurzov v dennej, externej alebo dištančnej forme.

Najlepšou univerzitou vo svete je podľa aktuálneho rebríčka UniRank™ Massachusettský Inštitút Technológie.

Zoznam vysokých škôl podľa rebríčka UniRank™:

1. Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. Technická univerzita v Košiciach
3. Univerzita Komenského v Bratislave
4. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
5. Prešovská univerzita v Prešove
6. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. Žilinská univerzita v Žiline
8. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
9. Trnavská univerzita v Trnave
10Slovenská Polnohospodárska Univerzita v Nitre
11. Ekonomická univerzita v Bratislave
12. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
13. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
14. Trencianska Univerzita Alexandra Dubceka v Trencíne
15. Univerzita Veterinárskeho Lekárstva a Farmácie v Košiciach
16. Technická univerzita vo Zvolene
17. Katolická Univerzita v Ružomberku
18. Akadémia umení v Banskej Bystrici
19. Paneurópska vysoká školaBratislava
20. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
21. Vysoká škola múzických umení v Bratislave
22. Univerzita J. Selyeho Komárno
23.  Vysoká Škola Zdravotníctva a Sociálnej Práce sv. Alžbety v Bratislave
24. Vysoká škola Danubius Sládkovicovo
25. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
26. Vysoká škola manažmentu, City University of SeattleBratislava 
27. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
28. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
29. Vysoká Škola Bezpecnostného Manažérstva v Košiciach
30. Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií Bratislava
31. Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
32. Vysoká škola DTI


UniRank™  je medzinárodným rankingom obsahujúcim recenzie a rebríčky viac ako 13.600 oficiálne uznaných univerzít a vysokých škôl v 200 krajinách sveta. V hodnotení sa na rozdiel od v iných rankingov nevychádza z akademických údajov poskytnutých samotnými univerzitami, ale z platných, nezaujatých a neovplyvniteľných webových metrík poskytovaných nezávislými webovými zdrojmi. Základom je prezentácia na webe a obľúbenosť v zmysle odhadovanej návštevnosti, dôveryhodnosti zdrojov a popularita viazaná na kvalitu.

Čo treba vedieť o koronavíruse

August 2022

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]