Oficiálny portrét prezidenta SR je možné objednať TU
Autor textu: Školské.sk
06.02.2020

Krajské kolá predmetových olympiád v Košickom kraji budú na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach  

tvoria dobrý rámec na vzájomné zdieľanie pedagogických skúseností s nižšími stupňami škôl

Foto:UPJ3

Košice 06.02.2020 (Skolske.sk)

Už tradične sa na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (FF UPJŠ) uskutočnia krajské kolá viacerých predmetových olympiád, ktoré sú určené pre žiačky a žiakov základných škôl a pre študentky a študentov stredných škôl.

„Sériu podujatí odštartuje 6. februára Olympiáda ľudských práv. Po nej budú nasledovať Olympiáda v nemeckom jazyku (11. 2.), Olympiáda v anglickom jazyku (12. 2.), Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (13. 2.) a napokon Dejepisná olympiáda, ktorá sa bude konať 24. marca 2020,“ informuje prodekan FF UPJŠ pre pedagogickú činnosť a akreditáciu prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.
Krajské kolá jednotlivých predmetových olympiád už niekoľko rokov organizuje FF UPJŠ v spolupráci s Centrom voľného času – Regionálnym centrom mládeže v Košiciach (Olympiáda ľudských práv, Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry a Dejepisná olympiáda) a s Odborom školstva Okresného úradu Košice (Olympiáda v nemeckom jazyku a Olympiáda v anglickom jazyku).
„Na príprave, priebehu a vyhodnotení olympiád sa organizačne a odborne podieľajú viaceré katedry Filozofickej fakulty UPJŠ – konkrétne Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra germanistiky, Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie a Katedra histórie FF UPJŠ,“ uvádza prodekan E. Andreanský a dodáva, že účasť na krajských kolách predmetových olympiád umožní súťažiacim z radov žiakov základných a študentov stredných škôl zoznámiť sa s priestormi Filozofickej fakulty UPJŠ na Moyzesovej ulici v historickom centre mesta Košice.

Najúspešnejšie účastníčky a účastníci krajských kôl v Košiciach postúpia do celoštátnych kôl jednotlivých predmetových olympiád.

„Filozofická fakulta UPJŠ dlhodobo rozvíja úzku spoluprácu s nižšími stupňami škôl v Košickom kraji. A práve predmetové olympiády tvoria dobrý rámec na vzájomné zdieľanie pedagogických skúseností,“ zdôrazňuje prodekan FF UPJŠ prof. Eugen Andreanský.
 
​​​​​​​PhDr. Marián Gladiš, PhD.
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Júl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]