Autor textu: Vladimír Bačišin
11.09.2019

Abeceda ekonomiky – hospodárska politika

TASR prináša seriál – základné informácie o ekonomike

Foto: Pixabay

Bratislava 11.09.2019 (Skolske.sk)

Hospodárska politika je súbor opatrení vlády, ktorými zasahuje do ekonomiky. Robí to preto, aby prípadný negatívny vývoj hospodárstva mal čo najmenší dopad na obyvateľstvo. To je hospodárska politika v praxi. Hospodárska politika je aj vedecká disciplína a predmet, ktorý sa vyučuje na vysokých školách. V mnohých krajinách sa používa pojem ekonomická politika.

Vznik hospodárskej politiky sa spája s Veľkou hospodárskou krízou v rokoch 1929 – 1933. Výsledkom krízy bola myšlienka o tom, že štát musí viac ovplyvňovať ekonomiku. V čase krízy začala potrebovať komplexnejší súbor vládnych opatrení. V tom čase bol prezidentom USA (1882 – 1945). Prišiel s opatreniami, ktoré dostali pomenovanie Nový údel (New Deal). V tom čase sa ozdravili banky, priemyselné podniky, zvýšili sa mzdy a nezamestnaní začali dostávať podporu.

Cieľmi hospodárskej politiky sú: ekonomický rast, úplná zamestnanosť, efektívnosť, stabilné ceny, boj s infláciou a defláciou, ekonomická sloboda, spravodlivé rozdelenie príjmov, sociálne záruky, dobrá pozícia ekonomiky z medzinárodného hľadiska.

Štát môže použiť priame opatrenia, ktorými zasahuje do ekonomiky. Podniky sa nesprávajú vtedy samostatne, ale pod vplyvom štátu. Môže sa stať, že napríklad spracovatelia mlieka a predajcovia mlieka majú problémy. Štát môže znížiť dane a a tým im pomôže. Najväčšie zmeny v ekonomike môže štát dosiahnuť zmenou daní.

Okrem toho štát môže použiť nepriame opatrenia, ktorými ovplyvňuje chod ekonomiky. Štát len vytvára podmienky na to, aby ekonomika mala čo najlepšie podmienky pre fungovanie.
​​​​​​​
Hospodárska politika má svoje oblasti. Na základe odvetví je obvyklé vyčleniť tieto oblasti hospodárskej politiky: priemyselná, poľnohospodárska, sociálna, dopravná, zahranično-ekonomická. Na základe funkčne orientovaného prístupu môžeme rozlišovať: finančnú, štrukturálnu, trhovú, cenovú, menovú a ďalšie oblasti hospodárskej politiky. 

Možnosti štúdia na kalifornskej univerzite v Berkeley

Január 2020

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-

Prehľad udalostí:

Napíšte nám skolske@tasr.sk alebo volajte +421 / 2 / 59 210 131