Autor textu: Školské.sk
29.07.2019

IT SPY: Jubilejný 10. ročník vyberie najlepšiu IT diplomovú prácu z ČR a SR

Víťaz Petr Manek prezentuje IT_SPY_2018

Foto: Víťaz Petr Manek prezentuje IT_SPY_2018

Bratislava 29.07.2019 (Skolske.sk)


Elitná študentská súťaž o najlepšiu IT diplomovú prácu štartuje svoj jubilejný desiaty ročník. Súťaž v spolupráci s 19 českými a slovenskými univerzitami organizuje Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave a spoločnosť Profinit. Odbornú záštitu zaisťuje česká a slovenská sekcia najstaršej svetovej vzdelávacej a vedeckej IT organizácie ACM. Odborná porota vlani vybrala desiatku finalistov z viac ako 1600 IT obhájených diplomových prác, a inak tomu nebude aj tento rok. Víťaz súťaže sa okrem finančnej odmeny môže tešiť aj na záujem headhunterov a investorov, pretože úspešní účastníci minulých ročníkov vďaka svojim inovatívnym projektom často naštartovali svoju pracovnú kariéru v akademickej sfére alebo v súkromnom sektore.
 
Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov je zjavný naprieč všetkými odbormi vrátane IT. Podobné súťaže sú tak nielen príležitosťou pre absolventov, ako sa ukázať a doplniť si ďalšiu kolónku do CV, ale aj pre súkromné ​​spoločnosti, ktoré majú možnosť sledovať tie najlepšie projekty a inovácie, ktoré nádeje českého a slovenského IT tento rok predstavia.

Keďže u nás chýba v IT odboroch asi desaťkrát viac zamestnancov ako vysoké školy dokážu vyprodukovať, záujem o nadaných študentov je už pri ich štúdiu. Súkromné ​​spoločnosti preto čoraz častejšie spolufinancujú výskumné a vývojové projekty v spolupráci s vysokými školami. Pridanou hodnotou potom nie sú len výsledky, ale aj potenciálni budúci zamestnanci. Je potom už len na študentoch, či si zvolia akademický alebo komerčný sektor.

Hovorí Tomáš Krátký, spoluorganizátor súťaže a Research and Development Director v spoločnosti Profinit.
 
Jeho slová potvrdzuje aj minuloročný víťaz súťaže IT SPY Petr Mánek, ktorému sa podarilo niekoľkonásobne zmenšiť Comptonovú kameru, ktorá sa používa napríklad pri skríningu onkologicky chorých pacientov alebo na detekciu rádioaktívneho gama žiarenia. Vďaka zmenšeniu môže byť kamera pripevnená k dronu a výrazne tak urýchli potrebné mapovanie zamoreného územia po jadrovej havárii. Petr Mánek v súčasnosti pracuje na Ústave technickej a experimentálnej fyziky ČVUT, kde svoj projekt ďalej zdokonaľuje.
 

pic
Foto: Víťaz Petr Manek prezentuje IT_SPY_2018

Povedali o súťaži

Potenciál českých a slovenských študentov oceňuje aj Juraj Prstek, Knowledge & Efficiency Manager z vývojového centra Valeo Praha, ktoré sa zaoberá autonómnou dopravou a smart mobilitou a je partnerom súťaže IT SPY: "Českí a slovenskí absolventi sú v odbore veľmi cenení pre svoje schopnosti a nevšedné technologické riešenia, a preto sa aj my snažíme nájsť svojich zamestnancov ešte pred tým, než dokončia štúdium. Toto je tiež jedným z dôvodov, prečo majú mnohé nadnárodné firmy v ČR a na Slovensku svoje pobočky. Ak sa ako zamestnanci osvedčia, majú možnosť naštartovať zaujímavú kariéru a mnohokrát získať dôležité pozície v pobočkách po celom svete."
  
Dôležitosť skĺbenia štúdia a výskumu so súkromným sektorom potvrdzuje aj prof. Mária Bieliková, predsedníčka poroty a dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorá je spoluorganizátorom tohto ročníka IT SPY: "Pre osobný rozvoj študentov je veľmi dôležité, aby si vyskúšali, čo môžu v odbore, ktorý študujú, prakticky robiť.
Diplomová práca je jednou z možností, ako to realizovať. Špeciálne vtedy, keď súkromné ​​spoločnosti ponúkajú študentom zaujímavé výzvy, ktorých riešenie si vyžaduje výskum. Takáto zmysluplná práca študentom umožňuje byť nielen pri vytváraní nových poznatkov, inovatívnych metód, ale aj pri ich transfere do praxe. A pre podfinancované univerzity sa môže jednať aj o zdroj príjmu."
 
Víťaz súťaže získa okrem akademického uznania tiež 1000 eur na ďalší rozvoj projektu a vedúci jeho diplomovej práce 200 eur ako ocenenie za skvelú prípravu študenta. Slávnostný galavečer s vyhlásením víťazov prebehne ako každý rok začiatkom decembra v refektári Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Prahe. Vlaňajší ročník súťaže hodnotil viac ako 1600 prác zo 17 fakúlt 16 českých a slovenských univerzít. Väčšina z nich odrážala najaktuálnejšie trendy informatiky, či už išlo
o strojové učenie, analýzu pohybu osôb alebo riešenie pre jednoduchú detekciu rádioaktívneho žiarenia.
 

O súťaži IT SPY

IT SPY (IT Student Project of the Year Czech & Slovak ACM Chapter 2019; predtým ACM SPY) je oficiálna súťaž českých a slovenských univerzít o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti informatiky
a informačných technológií. Po odbornej stránke súťaž zastrešujú česká a slovenská sekcia celosvetovej profesijnej organizácie ACM. Cieľom súťaže je podporiť študentov v ich štúdiu a pomôcť im uplatniť ich snahu a výsledky v praxi.

pic
Foto:  IT_SPY

IT SPY 2019 je už desiatym ročníkom tejto súťaže. Každoročne môžu fakulty prestížnych českých
a slovenských univerzít nominovať až 10% z obhájených prác svojich študentov. Ich kvalita je potom posúdená akademickou porotou z hľadiska rešerše, výskumu, vyhodnotenia riešenia a realizácie. Akademickú časť pri organizácii zastupuje Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Zástupcom komerčného sektoru a spoluorganizátorom je spoločnosť Profinit.

Súťaž organizujú české a slovenské univerzity, Czech and Slovak ACM Chapters (acm.org)
a spoločnosť Profinit. Viac informácií môžete nájsť na internetových stránkach www.itspy.cz alebo www.itspy.sk.

Jitka Kosovská, Organizátor súťaže

Jún 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]