Autor textu: Školské.sk
12.07.2019

MŠ je najmenej dostupná chudobným rómskym deťom

Vyplynulo z výskumu zameranom na zisťovanie bariér v prístupe detí z rómskych komunít.

Foto: Občianske združenie Tobiáš

Prešov 12.07.2019 (Skolske.sk)

Odborný tím projektu „Zefektívnenie verejných politík s dopadom na predprimárne vzdelávanie sociálne znevýhodnených skupín“ realizoval od júna minulého roku v šiestich lokalitách Prešovského a Košického terénny výskum zameraný na zisťovanie bariér v prístupe detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) k predprimárnemu vzdelávaniu. Výskumné zistenia boli odbornej verejnosti predstavené v Prešove v rámci verejnej oponentúry.
 
Materská škola je podľa autorov výskumu najmenej dostupná chudobným rómskym deťom. Môže za to kumulácia viacerých znevýhodnení: chudoba, sociálne vylúčenie, vzdialenosť, nedostatočné kapacity materských škôl, neochota prijímať rómske deti z chudobného prostredia či jazykové bariéry. To všetko oberá mnohých rodičov o možnosť rozhodovať sa na základe vlastnej motivácie, či ich deti vôbec budú alebo nebudú navštevovať materskú školu. „Jednoducho sa k tomuto rozhodovaniu ani nedostanú, pretože prekážky sú príliš silné,“ informovala Jurina Rusnáková, členka hlavnej odbornej skupiny projektu. Na druhej strane väčšina rodičov oceňuje a vie dobre zdôvodniť, prečo je materská škola pre ich deti užitočná. Predovšetkým vyzdvihujú učenie sa v slovenskom jazyku. „Aj to je dôležité zistenie, naznačuje to, že motivácia rodičom chýbať nemusí, no zároveň nestačí,“ upozorňuje Rusnáková, „v tomto prípade hovorím predovšetkým o tzv. skrytých nákladoch, napr. na ošatenie, lekára a podobne. Tie obsadili v pomyselnom rebríčku bariér prvé priečky u všetkých skupín respondentov - rodičia, zástupcovia samospráv, riaditeľky MŠ, sociálni pracovníci.“ Na prekonanie tejto finančnej bariéry lokálni aktéri nemajú zdroje. Tu je podľa Rusnákovej nutná pomoc štátu, čo tiež považuje za jedno z kľúčových zistení v kontexte aktuálne diskutovanej legislatívnej zmeny o zavedení povinnej predškolskej výchovy. Práve tieto skryté náklady totiž môžu výrazne skomplikovať už aj tak zlú finančnú situáciu v chudobných rodinách.
 
Ďalším dôležitým zistením je pretrvávajúce oddelené vzdelávanie. Pre deti z marginalizovaných rómskych komunít sa stále budujú oddelené školy.  Obavy zo spoločného vzdelávania existujú ako na strane rodičov, tak aj na strane samospráv či personálu materských škôl. Členovia odbornej skupiny projektu preto upozorňujú, že je určite potrebné zamerať pozornosť na to, kde sa materské školy stavajú a či v nových materských školách budú deti vzdelávané spoločne alebo nie. „Dosť sa hovorí o potrebe motivácie rómskych rodičov, oveľa menej o motivácii „druhej strany“ – o motivácii vyhľadávať a prijímať chudobné rómske deti do materských škôl, o motivácii pre spoločné vzdelávanie všetkých detí v príslušnom veku v obci. Priestor na zlepšenie vidím aj v osvetovej práci s kompetentnými,“ uzavrela Jurina Rusnáková.
 
Projekt Zefektívnenie verejných politík s dopadom na predprimárne vzdelávanie sociálne znevýhodnených skupín je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Od apríla 2018 do novembra 2019 ho v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa implementuje Občianske združenie Tobiáš. Občianske združenie Tobiáš sa svojim portfóliom aktivít dlhodobo podieľa na zlepšovaní postavenia sociálne slabších rodín, zmierňuje etnické rozdiely a podporuje sociálne začleňovanie.
 
Mgr. Terézia Smaržiková
manažér komunikácie a informovania Občianske združenie Tobiáš

Čo treba vedieť o koronavíruse

Júl 2022

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]