Autor textu: TASR
12.07.2019

Učitelia sa nemusia obávať zneužitia odpisov z registra trestov

Tvrdí MŠVVaŠ.

Foto: MŠVVaŠ

Bratislava 12.07.2019 (TASR)

Učitelia sa podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR nemusia obávať zneužitia odpisov z registra trestov. Rezort školstva tak reagoval po tom, čo sa začalo šíriť znepokojenie medzi učiteľmi, že ich odpisy z registra trestov sa môžu dostať do nesprávnych rúk. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva. 

      S účinnosťou od 1. októbra sa sprísňuje preukazovanie bezúhonnosti učiteľov. "Za bezúhonného sa nebude považovať ten pedagogický alebo odborný zamestnanec, ktorý už bol v minulosti právoplatne odsúdený, no odsúdenie mu bolo zahladené alebo sa na neho hľadí, ako keby nebol odsúdený pri vybraných trestných činoch," poznamenal rezort školstva s tým, že toto opatrenie predstavuje významný kvalitatívny posun v predchádzaní páchania trestných činov na deťoch a žiakoch. 

      O odpisy z registra trestov budú žiadať okresné úrady v sídle kraja Generálnu prokuratúru (GP) SR. "Ministerstvo školstva rokuje s GP a Úradom na ochranu osobných údajov SR o spôsobe ochrany citlivých informácií pedagogických a odborných zamestnancov. Zároveň chceme zdôrazniť, že na celý proces preukazovania bezúhonnosti sa budú vzťahovať predpisy v oblasti ochrany osobných údajov, čím bude zabezpečená aj ochrana osobných údajov pedagógov pred neoprávneným nakladaním a prípadným zneužitím," uviedlo ministerstvo školstva.
​​​​​​​
      V zmysle novej úpravy sa za bezúhonného nebude považovať ten pedagogický a odborný zamestnanec, ktorý bol právoplatne odsúdený za obzvlášť závažný zločin, trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi. Týkať sa to bude aj trestných činov, ako je znásilnenie, sexuálne násilie, sexuálne zneužívanie, súlož medzi príbuznými, opustenie dieťaťa, zanedbanie povinnej výživy, týranie blízkej a zverenej osoby, ohrozovanie mravnej výchovy mládeže, trestného činu všeobecného ohrozenia, ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, korupcie, výroby detskej pornografie, rozširovania a prechovávania detskej pornografie a účasti na detskom pornografickom predstavení alebo za trestný čin ohrozovania mravnosti. 

Čo treba vedieť o koronavíruse

Júl 2022

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]