Autor textu: TASR
07.06.2019

Poskytovanie stimulov bolo zo strany MŠVVaŠ v poriadku 

NKÚ: vnútorný audit bol uskutočnený v dostatočnom rozsahu.

Foto: TASR

Bratislava 7. júna (TASR)

 Národný kontrolný úrad (NKÚ) pozitívne hodnotí prístup audítorov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) pri preverení nastavenia systému poskytovania štátnych prostriedkov pre podporu vedy a výskumu. V súvislosti s vykonaným auditom, ktorý potvrdil dodržanie zákona pri posudzovaní projektov, o tom informoval hovorca NKÚ Marek Papajčík. Duplicitný výkon kontroly zo strany národnej kontrolnej autority preto podľa jeho slov nie je potrebný.
   

"NKÚ konštatuje, že vnútorný audit bol uskutočnený v dostatočnom rozsahu i kvalite a úrad získal primerané uistenie o správnosti nastavenia procesu poskytovania stimulov. Dokázal však i kvalifikovane identifikovať riziká v systéme posudzovania žiadostí a navrhol konkrétne odporúčania.

Marek Papajčík

  
      NKÚ zároveň považuje za nevyhnutné, aby vedenie ministerstva prijalo opatrenia k deviatim odporúčaniam z vnútorného auditu, a to napríklad k zhodnoteniu funkcionalít informačného portálu SK CRIS. "Informačný portál by mal byť totiž nástrojom transparentného, elektronického posudzovaniu žiadostí a vďaka nemu by bol pod väčšou kontrolou celý hodnotiaci proces.

K dosiahnutiu tohto môže prispieť automatické sčítavanie pridelených bodov, alebo vykonávanie odborného hodnotenia priamo v informačnom systéme," vysvetlil Papajčík. "Odborní zamestnanci rezortu musia tiež namodelovať nový systému priebežnej kontroly, ktorý dokáže včas a vecne identifikovať riziká či individuálne zlyhania," dodal.

      Ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) má do konca septembra NKÚ predložiť zoznam zrealizovaných opatrení, aby ich kontrolóri v rámci svojej plánovacej činnosti mohli preveriť.

      Predseda NKÚ Karol Mitrík na štvrtkovom (6. 6.) stretnutí s ministerkou školstva a rezortnými audítormi konštatoval, že upravený by mal byť i manuál pre poskytovanie stimulov a personálne by mali byť posilnené útvary, ktoré garantujú proces poskytovania finančných stimulov.

      Na stretnutí vyslovil názor, že podpora výskumu by mala byť zo strany štátu výsledkom cielenej, dlhodobo plánovanej činnosti. Narážal na to, že podpora prostredníctvom poskytovania investičných stimulov je nepravidelná a často závisí od nesystémových rozpočtových opatrení v priebehu roka. Nekorešponduje tým s princípom cieleného, udržateľného rozvoja kľúčových verejných politík a zároveň môže dostávať realizátorov do časovej tiesne.

      Lubyová čelila v súvislosti s poskytovaním stimulov pre vedu a výskum návrhu na jej odvolanie. Opozícia chcela vo februári šéfke školského rezortu vysloviť nedôveru pre pochybenia v procese hodnotenia a prideľovania stimulov, poukazovala pritom na odkopírované posudky, zvyšovanie bodov či údajné omyly a preklepy. Za odvolanie napokon hlasovalo v pléne Národnej rady SR iba 43 poslancov zo 105 prítomných. 

Čo treba vedieť o koronavíruse

August 2022

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]