Autor textu: Jana Ikrényiová
04.06.2019

Alexandru Minea spolupracuje s Ekonomickou univerzitou

Makroekonóm vyučuje v letnom semestri.

Bratislava 4. júna (Skolske.sk)

 Uznávaný európsky odborník na fiškálnu a monetárnu politiku Alexandru Minea považuje za najväčší problém súčasnej globálnej ekonomiky najmä nezodpovedané otázky v oblasti vysporiadania sa so zadlženosťou obyvateľov a krajín. „Dnes je potrebné urobiť krok späť, získať odstup a uvedomiť si, čo sme skutočne ako Európania z vývoja ekonomiky v ostatných rokoch získali,” tvrdí akademik pôsobiaci aktuálne v rámci programu Nadácie VÚB Hosťujúci zahraničný profesor na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA), kde prispieva k rozširovaniu spoločného výskumu v oblasti rozpočtových pravidiel a ich uplatňovania.
 
Makroekonóm, ktorý pracoval v minulosti aj ako hosťujúci výskumník v Medzinárodnom menovom fonde, v rozhovore na pôde EUBA uviedol, že súčasná miera zadlženosti krajín je z historického pohľadu alarmujúca. Alexandru Minea sa pritom dotkol aj témy potenciálne blížiacej sa ekonomickej recesie. V tejto súvislosti vyhodnocuje ako problematický faktor skutočnosť, že mnohí nepovažujú súčasný stav za znepokojivý, keďže úrokové sadzby sú vo väčšine európskych krajín stále na veľmi nízkej úrovni.
 
„Úrokové sadzby sú hlavným faktorom a menovateľom, ktorý ovplyvňuje zadlženosť. Ak sú sadzby vysoké, predražuje sa aj dlh, čo si v konečnom dôsledku môže vyžiadať krytie jedného dlhu iným. A to je už uzavretý kruh, ktorý vedie ku kolapsu. Nateraz si dokážu lacno požičiavať aj samotné banky, čo však nemusí platiť v priebehu ďalších rokov,“ vysvetľuje expert a ďalej dodáva, že ak by v súčasnosti došlo k rýchlemu zvýšeniu úrokových sadzieb, uvalilo by to ekonomiky do problémov. „Osobne si myslím, že vyššie úrokové sadzby sú aktuálne horším scenárom, pretože potenciálny negatívny rast, ktorý by z toho plynul, by mohol viesť k rastúcej nezamestnanosti, zhoršenému financovaniu a nižším investíciám. Ale najhoršie je, že toto rozhodnutie by viedlo do stavu väčšej sociálnej nerovnosti, ktorú vnímame naprieč celou Európou. Najväčším rizikom dneška z ekonomického pohľadu by bolo spomaľovanie ekonomiky kvôli novým obmedzeniam, spojené so sociálnymi nerovnosťami, ktoré Európa zažíva,“ hodnotí profesor ekonómie z domovskej University Clermont Auvergne vo Francúzsku. 

Medzinárodný výskum aj v spolupráci s EUBA


Alexandru Minea je v aktuálnom letnom semestri súčasťou tímu Katedry financií Národohospodárskej fakulty EUBA, kde sa podieľa na spoločnej výskumnej práci v otázkach systému hodnotenia fiškálnych politík. Jeho pobyt na Slovensku financuje miestna univerzita z grantového programu Nadácie VÚB Hosťujúci zahraničný profesor, ktorého zmyslom je už 10 rokov zlepšovať na slovenských vysokých školách podmienky pre moderné vzdelávanie a výskum v oblasti ekonomickej vedy vďaka participácii významných zahraničných pedagógov.
 
„Musím povedať, že mám radosť z dlhotrvajúcich vzťahov s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Je pre mňa obohacujúce, že tu môžem vďaka programu Nadácie VÚB už po druhýkrát stážovať. Dlhodobo sa zaoberám témou rozpočtových pravidiel – konkrétne vplyvu zavádzania rôznych typov rozpočtových pravidiel na výsledky v oblasti fiškálnej politiky na verejný deficit a dlh. Spolupráca so slovenskými kolegami prináša vzájomný prínos. Musím oceniť, ako sa kvalita aj miera internacionalizácie výskumnej činnosti na tejto univerzite za ostatných 7 rokov zvýšila,“ hodnotí pôsobenie na Slovensku špičkový, len 39-ročný profesor ekonómie, ktorý zároveň na margo praxe európskych krajín v súvislosti s dodržiavaním racionálnych pravidiel ekonomiky, teda oblasti jeho výskumu, dodáva: „Mať fiškálne pravidlá je jedna vec, dodržiavať ich je druhá. Pretože mnohé krajiny, ktorým sa v istom období darilo, podobne ako Slovensku, mali aj tak nakoniec tendenciu zadlžovať sa.“
 
Význam aktuálneho pôsobenia zahraničného kolegu hodnotí aj prorektorka Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. Jana Péliová. „Výskumný tím na Katedre financií pod vedením profesora Pavla Ochotnického pozostáva z mladých a sľubných doktorandov - výskumníkov. Spolupráca s profesorom Mineom pomáha výrazne zlepšovať výsledky ich štúdií v problematike verejného dlhu a hospodárskeho rastu. Tie budú prezentované na viacerých medzinárodných vedeckých konferenciách a publikované vo vedeckých časopisoch,“ hovorí doc. Jana Péliová a vysvetľuje, že hosťujúci pedagóg sa stretáva aj priamo na prednáškach a seminároch so študentami magisterského programu Medzinárodné financie. „Program Nadácie VÚB pomohol v roku 2012 naštartovať výbornú spoluprácu s Alexandrom Mineom, ktorá prebieha odvtedy kontinuálne a na viacerých úrovniach. Profesor participuje na rôznych konferenciách a workshopoch, ktoré organizujeme. Zároveň máme možnosť vysielať aj našich študentov do Francúzska na jeho domovskú Univerzitu Clermont Auvergne. Určite ostaneme v intenzívnom profesionálnom a priateľskom kontakte aj po uplynutí tohto semestra,“ uzatvára prorektorka EUBA.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Júl 2022

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]