Autor textu: TASR/Skolske.sk
09.05.2019

Centrá poradenstva môžu získať príspevok na protidrogovú prevenciu

Termín na podávanie žiadostí je do 24. mája.

Bratislava 1. mája (Skolske.sk)

Aj v tomto roku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporí rozvojové projekty v oblasti protidrogovej prevencie. Na tento účel vyčlenilo zo svojho rozpočtu 32.000 eur. Termín na podávanie žiadostí je do 24. mája. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Finančný príspevok môžu získať centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, liečebno-výchovné sanatóriá, diagnostické centrá a reedukačné centrá v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja. 

"Prioritnou oblasťou podpory sú projekty zamerané na predchádzanie užívaniu omamných a psychotropných látok, prevenciu závislostí od psychoaktívnych látok a na podporu zdravého životného štýlu," uviedol rezort školstva. Môže ísť o inovatívne formy prevencie užívania nelegálnych, ako aj legálnych drog a prevencie nelátkových závislostí, o aktivity na podporu zdravého životného štýlu, zlepšenie psychosociálnej klímy a podporu duševného zdravia či prevenciu radikalizácie detí a mládeže a predchádzanie extrémizmu.

Maximálna výška príspevku je 3000 eur na projekty s miestnou alebo regionálnou pôsobnosťou, respektíve 5000 eur pri projektoch s celoslovenským zameraním. "Spoluúčasť žiadateľa alebo iných osôb na realizáciu rozvojového projektu je najmenej päť percent z výšky finančných prostriedkov pridelených ministerstvom školstva na daný projekt," doplnilo ministerstvo.

Podrobné informácie k výzve, ako aj formulár žiadosti sú zverejnené na webovej stránke ministerstva školstva.

Vlani bolo v rámci tohto rozvojového projektu podporených 11 žiadostí, pričom zariadenia získali finančný príspevok vo výške od 313 do 3000 eur.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Jún 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
Napíšte nám [email protected]