Autor textu: TASR
23.05.2024

Štátna školská inšpekcia: Pätina kontrolovaných ZUŠ nemá oprávnenie realizovať výchovu a vzdelávanie

Cieľom kontrol bolo zistiť stav základného a odporúčaného materiálno-technického, priestorového a personálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Ilustračná snímka. FOTO TASR

Bratislava 23. mája (TASR) - Pätina z 97 kontrolovaných základných umeleckých škôl (ZUŠ) nie je oprávnená uskutočňovať výchovno-vzdelávací proces, pretože nie je zaradená do siete škôl a školských zariadení SR. Vyplýva to z výsledkov kontrol Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI), ktorý realizovala v tomto školskom roku. TASR o tom informovala hovorkyňa Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) Katarína Matejková.

Cieľom kontrol bolo zistiť stav základného a odporúčaného materiálno-technického, priestorového a personálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu. "Okrem iného sme zistili, že výchovno-vzdelávací proces sa nerealizuje len na školách zaradených v sieti škôl a školských zariadení SR, pričom len takéto školy majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie. Bohužiaľ, z našich zistení vyplynulo, že v kontrolovaných školách z 97 elokovaných pracovísk nebolo zaradených do siete až 21,6 percenta," uviedla hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská.

Podotkla, že v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom sa zdvojnásobil počet upozornení zaslaných zriaďovateľom a zo zistení ŠŠI vyplynuli viaceré nedostatky. "Takmer v tretine kontrolovaných ZUŠ pri vzdelávaní detí a v 18,8 percenta škôl pri vzdelávaní dospelých bola odbornosť vyučovania nižšia ako 70 percent. Alarmujúce je aj to, že v dvoch kontrolovaných subjektoch vedúci pedagogickí zamestnanci nespĺňali kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon riadiacej funkcie v zmysle platnej legislatívy. V ďalších dvoch subjektoch riaditelia škôl nevykonávali priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť v rozsahu stanovenom právnym predpisom," priblížila Dianovská.

Okrem dôsledného preverenia priestorového a materiálno-technického zabezpečenia je podľa ŠŠI potrebné preveriť aj obsah školského vzdelávacieho programu v procese rozhodovania o zaradenie ZUŠ do siete škôl. "Odporúčame aj realizovať včasnú aktualizáciu údajov v sieti škôl a školských zariadení SR po vydaní rozhodnutí o zaradení elokovaných pracovísk do siete alebo zmenách v údajoch ZUŠ a prehodnotiť aktuálnosť niektorých položiek normatívu materiálno-technického zabezpečenia vzhľadom na možnosť využitia modernejších digitálnych technológií," poznamenala Štofková Dianovská.

Jún 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]