Autor textu: Zoltán Soóky
23.05.2024

Prvenstvo na celoštátnej súťaži

Žiak Gymnázia Petra Pázmáňa sa stal úspešným finalistom súťaže INFOPROG vo Fiľakove

Foto: Dávid a jeho učiteľ

V dňoch 18. - 19. apríla 2024 sa už po 29. raz uskutočnila Infoprog 2024 celoštátna súťaž maďarských stredných škôl na Slovensku a maďarských stredných škôl v Karpatskej kotline v oblasti informatiky. Súťaže sa mohli zúčastniť študenti škôl zo Slovenska, Maďarska, Rumunska a Srbska. Tento rok sa do súťaže v programovaní, spracovaní textu, práci v tabuľkovom procesore a správe databáz zapojilo 15 škôl a 86 študentov. Dávid Schmidt, žiak tretieho ročníka Gymnázia Petra Pázmáňa, získal v používateľskej kategórii prvé miesto na celoštátnej (Slovensko) a druhé miesto na medzinárodnej úrovni (Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko).

pic
Foto: Dávid

Aby sa David kvalifikoval do finále, musel vyriešiť rôzne úlohy v MS Excel (tabuľkový procesor) a MS Access (správa databáz). Toto korešpondenčné kolo bolo ťažšie ako minulý rok, pretože úlohy na spracovanie textu v MS Word pre žiakov prvého a druhého ročníka sú vždy oveľa jednoduchšie na riešenie ako úlohy na správu databáz pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka, kde sa často musia riešiť zložité úlohy pomocou jazyka SQL (Structured Query Language). V úlohe Excel bola východiskom skutočná výzva z Maďarska. Museli určiť, za ako dlho, maximálne za 20 rokov, sa oplatí inštalovať konkrétny solárny systém s rôznymi parametrami a bez tepelného čerpadla. V úlohe Access bolo potrebné vytvoriť databázu olympionikov a ich olympijských výkonov. Z korešpondenčného kola sa nakoniec do finále dostalo 60 z 86 študentov. V kategórii, kde Dávid súťažil bolo 19 študentov, pričom do finále postúpilo 11 najlepších. Na tomto zozname sa umiestnil na 6. mieste, čo ukázalo, že pri ďalšej príprave má potenciál na umiestnenie medzi troma najlepšími.

Tento rok mala súťaž Infoprog zmiešaný formát - online a prezenčný. Úlohy týkajúce sa správy databáz a tabuliek, ktoré tvorili hlavnú časť súťaže, žiaci riešili online v priebehu troch hodín. V úlohe v programe Excel bolo nájsť najlepšiu úverovú zmluvu na kúpu auta, zatiaľ v úlohe v programe Access bolo získať rôzne informácie z databázy z aukcií obrazov.
​​​​​​​
Je dôležité zdôrazniť, že na dosiahnutie tohto výsledku nestačia len IT zručnosti, ale sú potrebné aj logické a matematické schopnosti a preto je Davidov národný a medzinárodný úspech výnimočný.
Zoltán Soóky

Jún 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]