Oficiálny portrét prezidenta SR je možné objednať TU
Autor textu: Zuzana Mészárosová
28.03.2024

Wellbeing v školách i vďaka eTwinningu

Wellbeing v škole je spojený s lepšou angažovanosťou, pozitívnymi vzťahmi a lepšou prípravou na život po škole.

Foto: Zuzana Mészárosová

Program partnerstvo škôl eTwinning sa v roku 2024 venuje téme roka Wellbeingu, teda pohode v škole. S rastúcim uznaním zásadného vplyvu wellbeingu na študijné výsledky študentov a celkovú životnú spokojnosť ide eTwinning o krok ďalej a jeho cieľom je poskytnúť pedagógom príležitosť preskúmať a integrovať celoškolský prístup k pohode a duševnému zdraviu v rámci predprimárneho, základného, stredoškolského vzdelávania a počiatočného odborného vzdelávania a prípravy.

Vzdelávanie nie je len o vyučovaní vedomostí a zručností pre študentov, ale aj o poskytovaní bezpečného a výchovného prostredia, kde sa môžu učiť a rásť ako jednotlivci. Školy nie sú len miestami učenia, ale slúžia aj ako dôležité sociálne a emocionálne rozvojové priestory pre mladých ľudí. Deti a mladí ľudia trávia väčšinu času v škole, a preto školy zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore a ochrane ich blahobytu. Študenti, ktorí sa vo svojom školskom prostredí cítia bezpečne, podporovaní a prepojení, majú väčšiu šancu, že budú prosperovať akademicky a osobne. Viac sa zapájajú do učenia, rozvíjajú si zdravé vzťahy so svojimi rovesníkmi a učiteľmi a sú lepšie pripravení zvládať výzvy a príležitosti života mimo školy. Je tiež potrebné uznať, že wellbeing učiteľov je nevyhnutný na vytvorenie zdravého, bezpečného a výchovného vzdelávacieho prostredia.

Táto téma je i súčasťou i jarnej kampane Twinning. Pre učiteľov zapojených do programu eTwinning sa uskutočnilo niekoľko zaujímavých online webinárov a zaujímavý Partner Finding Fair, podujatie určené pre všetkých učiteľov, ktorí mali záujem nájsť si partnera pre svoj eTwinning projekt zameraný na wellbeing. Súčasťou podujatia bol i networking, kde mohli učitelia zdieľať svoje projektové zámery a diskutovať o nich. Ďalším zaujímavým online eventom bola prezentácia piatich výborných projektov týkajúcich sa wellbeingu. Svoje projekty predstavili učitelia a žiaci, ktorí ich realizovali, podelili sa o tipy na projektové aktivity, ako aj postrehy, problémy a výzvy, ktorým počas riešenia projektu čelili.

Množstvo aktivít spojených s wellbeingom prebieha i v slovenskom eTwinningu a na slovenských školách všetkých typov. Uskutočňujú sa online webináre s touto témou zamerané na metodicky spracované aktivity pre žiakov a študentov. Jednou zo zaujímavých aktivít bolo virtuálne stretnutie  študentov Obchodnej akadémie v Leviciach s českou Obchodnou akadémiou v Tábore, ktoré patria medzi najaktívnejšie školy eTwinning. Ich online workshop bol zameraný na demokraciu v škole a wellbeing. Spoločne aj s učiteľmi a riaditeľmi škôl debatovali o tom, ako docieliť čo najlepšie a najdemokratickejšie prostredie v škole, v ktorej by sa cítili všetci ako doma a užívali si spoločné chvíle. Študenti použili moderné technológie web 2.0 na spoločnú online kolaboráciu. Na záver spoločne zaspievali českú a slovenskú ľudovú pesničku a cítili sa veľmi príjemne.

pic
Foto: Zuzana Mészárosová
pic
Foto: Zuzana Mészárosová

V polovici apríla sa uskutoční Medzinárodný - česko-poľsko-slovenský seminár „Wellbeing & eTwinning v materskej škole" v Trenčíne, ktorého cieľom je nielen začať projekt eTwinning, ale účastníkov  prevedie projektmi zameranými na tému wellbeing a ukáže ich prínos pre jednotlivých účastníkov.

Wellbeing - pohoda v škole je spojená s lepšou angažovanosťou, pozitívnymi vzťahmi a lepšou prípravou na život po škole. Na podporu učiteľov pri osvojení si tejto témy poskytuje program partnerstvo škôl eTwinning cenné zdroje, ako napríklad „Cesty k školskému úspechu“ a „LifeComp: Európsky rámec pre osobné, sociálne a učenie sa kľúčové kompetencie“ - viac sa dozviete na www.etwinning.net

Júl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]