Autor textu: Ekonomická univerzita v Bratislave
03.04.2024

Eximbanka bude spolupracovať s Ekonomickou univerzitou v Bratislave

Predstavitelia Eximbanky a Ekonomickej univerzity v Bratislave podpísali Memorandum o spolupráci.

Foto: Ekonomická univerzita v Bratislave

Cieľom memoranda je rozvíjať vzájomnú spoluprácu v oblasti vedeckovýskumnej a poradenskej činnosti, spoločensky prospešných aktivít a vzdelávacieho procesu. Za Eximbanku Memorandum podpísal Ing. Rastislav Podhorec, MBA, generálny riaditeľ Eximbanky a Ing. Pavol Tavač, námestník generálneho riaditeľa Eximbanky. Za Ekonomickú univerzitu v Bratislave Memorandum podpísal prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD, rektor univerzity.

„Som rád, že sme dali oficiálny rámec spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, ktorá prebieha od februára vo forme predmetu EXIMBANKA SR Klub, v ktorom študenti objavujú čaro zahraničného obchodu z pohľadu financovania a poistenia exportu, ekonomickej diplomacie a podpory rozvojových projektov. Oceňujem semestrálne práce, na ktorých študenti aktuálne v rámci predmetu pracujú a to konkrétne prepájanie a úloha ekonomickej diplomacie v praxi, potenciál exportných príležitostí na najbližšie tri roky, dopad sankcií EÚ na Rusko a Bielorusko a ich dopad na slovenský export, či financovanie malých modulárnych reaktorov. Sledujúc progres týchto mladých a šikovných ľudí verím, že závery ich prác budú užitočné nielen pre nich, ale aj pre odbornú verejnosť.“ 

Rastislav Podhorec,generálny riaditeľ Eximbanky

Ako dodal Pavol Tavač, námestník generálneho riaditeľa Eximbanky: „Je to pre mňa špeciálna príležitosť, nielen ako absolventa Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale aj ako človeka, ktorý strávil prevažnú väčšinu profesionálneho života v zahraničí a vidí vo vzájomnej spolupráci Eximbanky s univerzitou, viaceré celospoločensky prospešné možnosti, ktoré otvárajú.“.

„Verím, že spolupráca, ktorá dnes nadobudla aj formálnu podobu, prinesie synergický efekt pre obidve spolupracujúce strany. Je odrazom toho, že Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave kladie dôraz na prepájanie teórie, ktorú ponúka svojim študentom vo svojich študijných programoch s hospodárskou praxou“

Ferdinand Daňo,rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Jún 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]