Autor textu: TASR
29.02.2024

Štátna školská inšpekcia posudzovala súkromné a štátne materské školy

Závažným zistením pri riadení MŠ bolo, že viac ako polovica riaditeľov súkromných a tretina riaditeľov štátnych MŠ nerozhodovala v súlade s právnymi predpismi, upozornila ŠŠI. 

Ilustračná snímka. FOTO TASR

Bratislava 29. februára (TASR) - Súkromné materské školy (MŠ) vykazovali v školskom roku 2022/2023 mierne nižšiu úroveň ako štátne MŠ. Pri základných školách (ZŠ) je to zase naopak. Vyplýva to zo zistení Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI), ktorá o nich informuje na svojom webe. Posúdila aj riadenie škôl. 

"Celkovo dosiahlo učenie sa detí v štátnych MŠ dobrú úroveň, v súkromných MŠ priemernú. Avšak rozdiel v dosiahnutých hodnotách medzi súkromnými a štátnymi MŠ bol minimálny," uviedli školskí inšpektori. Priblížili, že deti v štátnych MŠ mali lepšiu úroveň v digitálnych, grafomotorických aj sociálnych a personálnych zručnostiach. Najvýraznejší rozdiel medzi štátnymi a súkromnými MŠ bol v personálnych podmienkach. 

Závažným zistením pri riadení MŠ bolo, že viac ako polovica riaditeľov súkromných a tretina riaditeľov štátnych MŠ nerozhodovala v súlade s právnymi predpismi, upozornila ŠŠI. Veľmi dobrú úroveň však podľa jej slov dosiahli súkromné aj štátne MŠ v kritériu hodnotenia školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) a klímy školy. 

Súkromné základné školy mali v rozvíjaní kľúčových kompetencií žiakov podľa výsledkov ŠŠI lepšie výsledky ako štátne ZŠ. "Súkromné školy mali o 6,4 percenta lepšie výsledky, pričom evidovali o 10,7 percenta viac nadaných žiakov a nevzdelávali žiakov z marginalizovaných rómskych komunít," uviedli inšpektori. Najväčší rozdiel v porovnaní so štátnymi ZŠ avizovali v rozvíjaní občianskych a komunikačných kompetencií žiakov. Takisto aj v rozvíjaní kompetencií na celoživotné učenie detí.

"Štátne školy sú spádovými školami a vzdelávajú všetkých žiakov, ktorí majú trvalé bydlisko v školskom obvode danej ZŠ. Súkromné ZŠ túto povinnosť zo zákona nemajú, sú navštevované žiakmi pochádzajúcimi z lepšieho ekonomicko-sociálneho prostredia, ktoré pozitívne vplýva na učenie sa žiakov. V súkromných ZŠ sa vzdelávalo aj viac ako 12 percent žiakov s nadaním, ktorí v štátnych ZŠ tvorili len 1,5 percenta. Sledované súkromné školy nevzdelávali žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia," objasnila hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská. 

Na súkromných ZŠ bola úroveň riadenia o 7,3 percenta vyššia ako na štátnych. "Vo všetkých kritériách riadenia vykazovali súkromné školy vyššiu úroveň. Najsilnejšou oblasťou riadenia bolo vypracovanie ŠkVP. V oblasti hodnotenia pedagogického riadenia, klímy a kultúry školy dosiahli súkromné školy dobrú úroveň," uviedli inšpektori s tým, že najslabšou oblasťou riadenia na oboch typoch ZŠ bola oblasť služieb školy a vnútorného systému hodnotenia a kontroly.

Výsledky zistení sú spracované v správe Porovnanie zistení z komplexných inšpekcií v základných a materských školách podľa zriaďovateľa.

Apríl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]