Autor textu: Zuzana Mészárosová
05.12.2023

Plodný koniec roka v slovenskom eTwinningu

eTwinning na Slovensku na konci kalendárneho roka nielen bilancuje, ale aktívne vzdeláva svojich priaznivcov.

Foto: eTwinning

Rok 2023 sa pomaly blíži ku koncu a slovenský eTwinning - komunita učiteľov podporujúca medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania v Európe, sa môže pýšiť plodným obdobím plným nových projektov, inovácií a vzdelávacích úspechov. Po celý rok učitelia a žiaci nachádzali nové inovatívne spôsoby spoločného európskeho vzdelávania prostredníctvom projektov uskutočňovaných vo virtuálnom prostredí novej platformy ESEP.

pic
Foto: eTwinning

Koncom septembra 2023 sa uskutočnil 18. ročník Národnej súťaže eTwinning, v ktorej boli ocenené najlepšie medzinárodné projekty eTwinning, na ktorých pracovali učitelia spolu so svojimi žiakmi v uplynulom školskom roku. Do súťaže bolo prihlásených 63 projektov z materských, základných a stredných škôl. Všetky prihlásené projekty boli ocenené národným certifikátom kvality, ktorý získavajú len projekty spĺňajúce sprísnené kritériá kvality. Súťažilo sa v štyroch vekových kategóriách a troch špeciálnych kategóriách. Víťazov a ich projekty je možné nájsť tu.

pic
Foto: Viťazi Národnej súťaže eTwinning

V posledných mesiacoch tohto roka finišujú inovačné vzdelávania "Projektové vyučovanie a online spolupráca škôl v programe eTwinning" ktoré sú určené pre  pedagogických pracovníkov, ktorí sa podieľajú na projektovej práci so svojimi žiakmi v programe eTwinning. Tento typ vzdelávania bol poskytovaný v trinástich slovenských mestách. Viacerí učitelia v tomto období dokončujú vzdelávanie  v troch diaľkových elearningových kurzoch - „Metodika eTwinningových projektov“, „Wakelet v projektoch eTwinning a „Kurz rozvoja životných zručností podľa LifeCompKurz“. Všetky tieto elearningové kurzy boli zamerané na zdokonalenie sa učiteľov v tvorivosti a technických a digitálnych zručnostiach v práci s projektami eTwinning, ako i na aktívne rozvíjanie životných zručností a kompetencií, ktoré sú dôležité pre úspešný život.

pic
Foto: Národná konferencia eTwinning
pic
Foto: Národná konferencia eTwinning

29. decembra sa v Kongresovej sále Žilinského samosprávneho kraja v Žiline uskutočnila  Národná konferencia eTwinning 2023, ktorá bola zameraná na eTwinning tému roka 2023: Inovácie a vzdelávanie. Jej cieľom bolo nielen predstaviť eTwinning a úspešne zrealizované projekty, ale aj priniesť zaujímavé informácie ohľadom kurikulárnej reformy, premien školy zvnútra a použitia umelej inteligencie vo vzdelávaní.  Konferencia bola určená najmä pre vedúcich pracovníkov materských, základných a stredných škôl, ako aj pre učiteľov, ktorých zaujímajú uvedené témy. Súčasťou programu bolo i odovzdávanie cien víťazom Národnej súťaže eTwinning 2023 a ocenení ŠKOLA eTwinning 2023-2024, ktorá bola udelená 31 slovenským školám. Medzi skvelých rečníkov konferencie patrili Martin Kríž – generálny riaditeľ sekcie predprimárneho a základného vzdelávania, riaditeľ odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zuzana Tkáčová – držiteľka titulu Učiteľ Slovenska 2018 a expert pre AI v Národnom centre pre digitálnu transformáciu vzdelávania, Naďa Cisárová –  sektorová garantka Národnej agentúry Erasmus+, Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Dávid Králik – mentor, kouč, lektor v Mentórii, učiteľ na Súkromnej základnej škole Félix v Trnave a Marcel Prievozník ambasádor eTwinning. Táto konferencia bola skutočne úspešná a poskytla účastníkom príležitosť na získanie  informácií o najnovších trendoch vo vzdelávaní v 21. storočí na Slovensku,  v Európe a vo svete.

pic
Foto: text
pic
Foto: Ceny pre držiteľov titulu ŠKOLA ETWINING
pic
Foto: Národné ceny eTwinning

Do konca mesiaca prebiehajú populárne webináre zamerané na novinky v oblasti projektovania s eTwinning, či umelú inteligenciu a jej využitie vo vzdelávaní. Pre učiteľov a priaznivcov eTwinning sú však v novom kalendárnom roku pripravené ďalšie možnosti vzdelávania sa v nových prezenčných kurzoch Inovačného vzdelávania, na ktoré sa môžu prihlásiť na slovenskom portáli eTwinning v sekcii Vzdelávanie pre učiteľov. Slovenský eTwinning je dôležitým nástrojom pre rozvoj európskej spolupráce vo vzdelávaní. Učitelia a študenti sa tešia na ďalšie projekty, výzvy a medzinárodné spojenia v roku 2024.
​​​​​​​Zuzana Mészárosová, ambasádorka eTwinning

Čo treba vedieť o koronavíruse

Marec 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]