Autor textu: Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
06.10.2023

Národohospodárska fakulta EUBA si pripomína 70. výročie svojho založenia

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave (NHF) si v akademickom roku 2023/2024 pripomína 70. výročie svojho založenia.

Foto: Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Bratislava 6. októbra (Skolske.sk) - Jej predchodkyňa, Všeobecnoekonomická fakulta, vznikla na základe celospoločenskej potreby a počas svojej doterajšej činnosti vychovala mnoho významných odborníkov pre rôzne odvetvia hospodárstva a finančného sektora, vrátane väčšiny guvernérov Národnej banky Slovenska, predstaviteľov decíznej sféry, bánk a poisťovní. Kvalitu vo všetkých oblastiach svojej činnosti potvrdzuje fakulta prostredníctvom doterajších úspešných národných aj medzinárodných akreditačných hodnotení. Zamestnanci a študenti fakulty pravidelne získavajú rôzne odborné a vedecké ocenenia (napr. Cena guvernéra NBS, Danubius Young Scientist Award, Študentská osobnosť Slovenska, Cena Literárneho fondu, Cena rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave a iné).

NHF kladie veľký dôraz na internacionalizáciu vo všetkých oblastiach jej činnosti, ktorej súčasťou je aj podpora medzinárodnej mobility študentov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov. Medzinárodná akceptácia fakulty sa prejavuje aj v počte uzatvorených medzinárodných dohôd o spolupráci s renomovanými zahraničnými univerzitami. Medzi najvýznamnejšie patria dohody o dvojitom diplome s Nottingham Trent University (Veľká Británia), University of Pavia (Taliansko), University of Coimbra (Portugalsko) a pripravuje sa dohoda o dvojitom diplome so SolBridge International School of Business (Južná Kórea).

Aktuálna celospoločenská snaha o prilákanie a udržanie talentov na Slovensku je na NHF bežnou praxou, nakoľko viacerí významní odborníci pôvodom zo Slovenska pracujúci na zahraničných univerzitách, pôsobia aj na Národohospodárskej fakulte. NHF poskytuje svojim študentom vzdelávanie porovnateľné s renomovanými zahraničnými univerzitami. Absolventi NHF sú žiadaní na trhu práce, čo potvrdzuje vysokú úroveň kvality vo vzdelávaní. Svojich študentov pripravuje fakulta s vedomím, že zamestnania zanikajú, ale schopnosti a poznatky pretrvajú.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Marec 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]