Autor textu: Katarína Mészárosová
02.10.2023

QUALIFIED GENERATION WITH STEAM EDUCATION na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Hurbanove

KA 220 Partnerstvá pre spoluprácu – Školské vzdelávanieKRÁTKODOBÁ VZDELÁVACIA MOBILITA UČITEĽOV

Foto: Katarína Mészárosová

Bratislava 02.10.2023 (Skolske.sk)

Prvý septembrový týždeň sme na našej škole začali skutočne netradične a to účasťou na krátkodobej vzdelávacej aktivite – vzdelávaní učiteľov v rámci projektu Erasmus+. Hostiteľskou organizáciou bola Univerzita Kréta, Rethymno. Naša účasť v projekte, ako koordinátorskej organizácie, priamo súvisí s našimi prioritami a cieľmi školy.

Počas týždňového pobytu sme mali možnosť spoznať kolegov z partnerských krajín EÚ a rôzne vyučovacie stratégie, metódy, prístupy a príklady dobrej praxe STEAM. Tím hostiteľskej univerzity disponuje odborníkmi z pedagogickej fakulty, ktorí pripravili sériu zaujímavých workshopov na tému STEAM. Išlo o ukážky programovania, kódovania a aktivít zameraných na využitie STEAM vo vyučovaní. V druhej časti vzdelávacej aktivity sme vytvárali aktivity STEAM, ktoré je možné realizovať v podmienkach našej školy. Keďže vzdelávacie aktivity v rámci programu Erasmus+ sú medzinárodné, rastie aj motivácia účastníkov zdokonaľovať sa v cudzích jazykoch.

Pridanou hodnotou účasti nášho tímu je aj zvyšovanie úrovne vzdelávania na našej škole formou benchmarkingu, rozvoj digitálnych zručností, šírenie myšlienok EÚ a internacionalizácia. Bohatá projektová činnosť školy a zapájanie sa do rôznych neformálnych foriem vzdelávania v zahraničí majú priamy a nespochybniteľný dopad na etablovanie školy ako vzdelávacej inštitúcie schopnej reagovať na aktuálne potreby doby a spoločnosti.

Vzdelávacej aktivity sa zúčastnil riaditeľ školy Mgr. Štefan Tóth, projektová koordinátorka Mgr. Katarína Kučerová, učiteľky odborných predmetov Ing. Ildikó Horváthová a Ing. Krisztina Kovácsová a učiteľka matematiky RNDr. Zuzana Árki, PhD. Partnerské krajiny: Turecko, Fínsko, Portugalsko a Grécko.

Vzdelávacia aktivita sa realizovala z prostriedkov EÚ.

Mgr. Katarína Kučerová Projektová koordinátorka

pic
Foto: Katarína Mészárosová
Čo treba vedieť o koronavíruse

Marec 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]