Autor textu: Peter Bercik
13.06.2023

Filmová škola v Košiciach dekorovala prvých absolventov vyššieho odborného štúdia

Tento kúzelný moment si dlho zapamätám, zhodnotil slávnostný akt jeden zo študentov.

Šťastní absolventi vyššieho odborného štúdia, odbor filmová a mediálna tvorba. Foto: SŠUPF

Bratislava 13.06.2023 (Skolske.sk)

Výnimočné chvíle zažila tento týždeň Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová v Košiciach na Petzvalovej 2. Prvýkrát v dvadsaťročnej histórii školy ukončili svoje štúdium absolventi vyššieho odborného štúdia, odbor filmová a mediálna tvorba. Titulom diplomovaný špecialista (DiS) sa od utorkového slávnostného dňa môže právom hrdiť jedenásť absolventov. Okrem trojročného pomaturitného štúdia sa museli popasovať nielen s náročnou záverečnou absolventskou skúškou, ale aj obhájiť záverečnú prácu a vytvoriť ľubovoľné audiovizuálne dielo.

„Zavŕšenie študijnej etapy na našej škole by pre vás malo byť impulzom pre ďalšie vzdelávanie sa. Signálom, že učiť sa, spoznávať nové veci, má zmysel, ba dokonca, je to nevyhnutné, najmä pre tvorivých ľudí,“ povedal im v rozlúčkovom príhovore režisér a riaditeľ košického štúdia RTVS Jaroslav Kerner, ktorý ich spolu s kolegami učil profilový odborný predmet a umeleckú prax.

Tento typ štúdia umožňuje diplomovaným absolventom učiť v základných umeleckých školách a centrách voľného času. „Vyššie odborné štúdium sme otvorili pred tromi rokmi a záujem prevýšil naše očakávania, čo nás veľmi teší. Študovať ho je možné v niekoľkých odboroch: filmová a mediálna tvorba, fotografia a v novom školskom roku začíname s experimentálnym overovaním nového študijného odboru: vizuálne efekty a herný dizajn,“ vysvetlila zástupkyňa riaditeľky Lívia Hirjaková.

Na jeho tvorbe pracoval tím odborníkov školy takmer dva roky spolu s partnermi projektu Laboratórium inovácií a tvorivosti podporeného programom Európskej únie Erasmus+. „Filmová škola sa svojimi aktivitami neustále snaží o zbližovanie a prienik sveta masmédií, filmov, videa a najrôznejších typov digitálnych hier. Reagujeme tak na potreby trhu, ktoré vyplývajú z dynamicky sa rozvíjajúcej digitálnej revolúcie,“ povedala zástupkyňa Hirjaková. 

Triedna učiteľka Romana Palková priznala, že prví titulovaní absolventi filmovej školy jej budú chýbať. „Obohacovalo ma pracovať s dospelými a šikovnými ľuďmi. Mám spolu s nimi radosť, že im štúdium pomohlo zlepšiť sa v umeleckých oblastiach, ktoré ich zaujímajú. Ich absolventské práce budú inšpiráciou aj pre ďalších študentov,“ povedala.

Jeden zo štyroch vyznamenaných študentov Benjamín Halko šiel na vyššie odborné štúdium priamo po maturite z audiovizuálneho odboru na filmovej škole. „Takže sa dá povedať, že som tu pečený - varený. Počas týchto troch rokoch som mal možnosť prehĺbiť svoje znalosti a vďaka pedagogickému semináru som mal tiež príležitosť nahliadnuť za oponu a vidieť svet vzdelávania z perspektívy našich pedagógov. Týmto by som sa im tiež chcel poďakovať za ich trpezlivosť a snahu vzdelávať nás, mnohokrát aj proti našej vôli. Verím, že kamkoľvek nás nohy zavedú, to, čo nám odovzdali, nás bude vždy sprevádzať,“ povedal Benjamín, ktorého dojal slávnostný ceremoniál odovzdávania diplomov. „Bol to pre mňa v skutku až kúzelný moment, ktorý si ešte dlhý čas uchovám v pamäti,“ dodal.

​​​​​​​S prospechom vyznamenaná ukončila štúdium aj Kristína Zemančíková. Slávnostné chvíle so spolužiakmi mali inú atmosféru, pretože všetci sa tešili z ukončeného štúdia. „Promócia bola veľmi príjemná a radostná, počas nej som si uvedomila, že sme tu poslednýkrát - posledné spoločné fotky a zašívanie sa vo výtvarnom ateliéri. Určite mi bude chýbať voľnosť, ktorú som pri tvorbe rôznych diel mala. Väčšina z nás, vrátane mňa, pokračuje v štúdiu ďalej. Teším sa na nové dobrodružstvá do budúcna, pretože hoci sa zatvorili staré dvere, nové sa otvorili,“ povedala Kristína.

pic
Zľava zástupkyňa riaditeľky Lívia Hirjaková, riaditeľka Jarmila Uhríková, absolvent Peter Kolačkovský, režisér Jaroslav Kerner a triedna učiteľka Romana Palková. Foto: SŠUPF
pic
Šťastní absolventi s pedagógmi a vedením školy. Foto: SŠUPF
pic
Absolvent Viktor Herrgott počas záverečnej skúšky. Foto: SŠUPF
pic
Riaditeľka Jarmila Uhríková odovzdáva diplom Benjamínovi Halkovi. Foto: SŠUPF
pic
Absolvent Viktor Herrgott pri obhajobe záverečnej práce v prenosovom voze pred komisiou v zložení zľava režisér Jaroslav Kerner, odborná garantka, pedagogička Jana Szabóová, režisér Peter Kováčik a odborný garant, kameraman Jozef Hardoš. Foto: SŠUPF
pic
Kristína Zemančíková s diplomom. Foto: SŠUPF

Apríl 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]