Oficiálny portrét prezidenta SR je možné objednať TU
Autor textu: TASR
05.06.2023

Školská inšpekcia: Pri písomných maturitách sa opakujú stále tie isté nedostatky

Školská inšpekcia na úrovni systému zosumarizovala niekoľko odporúčaní pre školy. Odporúčania sa podľa slov hlavnej školskej inšpektorky týkajú aj žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Ilustračná snímka. FOTO TASR

Bratislava 5. júna (TASR) - Pri písomných maturitách sa opakujú stále tie isté nedostatky. Konštatuje to Štátna školská inšpekcia (ŠŠI), ktorá vykonala kontroly externej časti a písomnej internej časti maturitných skúšok. Tie sa uskutočnili v termíne od 14. do 17. marca na stredných školách.
        
Hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská poznamenala, že stredné školy sú povinné pri realizácii uvedených častí maturitnej skúšky, ako aj pri hodnotení úloh s krátkou odpoveďou postupovať podľa pokynov vydaných Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVaM) s názvom Maturita 2023 a dodržiavať ich. "Potvrdil sa naďalej pretrvávajúci stav z predchádzajúcich školských rokov. Väčšina nedostatkov sa opäť zopakovala, pričom ide aj o závažnejšie chyby, napríklad nebola zabezpečená dôsledná kontrola dokumentov prevzatých od študentov alebo nebol dodržaný čas začiatku testovania, ktorý bol stanovený v harmonograme," povedala hlavná školská inšpektorka.
        
Ďalšími porušeniami pokynov vydaných NIVaM boli napríklad aj nezabezpečenie informovanosti žiakov o maturitných skúškach zverejnením kópií ukážok vyplnených odpoveďových hárkov na viditeľnom a žiakom prístupnom mieste, príslušných pokynov a k nim príslušnej prílohy či nepridelenie administrátorov náhodným výberom k jednotlivým skupinám žiakov. Ďalej ide aj o nedodržanie postupnosti pri rozdávaní odpoveďových hárkov a testov žiakom, nedodržanie striedavého rozdania testov s rôznym kódom či nedôsledné zadávanie pokynov, týkajúcich sa práce s testami pri ich administrácii a pri ich ukončovaní. Medzi ďalšie chyby patrila aj nedôsledná kontrola ukončenia práce žiakov po uplynutí času na administráciu testov externej časti maturitnej skúšky, nedodržanie stanoveného času na doručenie zadaní písomnej formy internej časti maturitnej skúšky do tried, ale aj nekorektné správanie administrátora pri testovaní prekladom výrazov, ako aj prekladom zadaní písomnej formy internej časti maturitnej skúšky do maďarského jazyka.
        
ŠŠI preto na úrovni systému zosumarizovala niekoľko odporúčaní pre školy. Odporúčania sa podľa slov hlavnej školskej inšpektorky týkajú aj žiakov so zdravotným znevýhodnením. "Tí by mali mať stanovenú minimálnu dĺžku prestávky a určený pomocný dozor počas zverejňovania zadaní písomných maturít. V skupinách s viacerými žiakmi so zdravotným znevýhodnením s rovnakým predĺžením času je potrebné stanoviť začiatok prestávky tak, aby začala v čase, keď test odovzdal posledný žiak skupiny," uzavrela Štofková Dianovská.

Jún 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]