Autor textu: Mgr. Simona Kováčová
23.04.2023

Svetový deň vody trochu netradične...

Bloková výučba s morskou vodou žiakov zaujala

Fyzikálne a chemické pokusy s morskou vodou

Palín 23.04. 2023

22. marca si každoročne pripomíname Svetový deň vody. Je to medzinárodný deň oslavy vody a hlavne príležitosť dozvedieť sa o nej viac zaujímavých informácií.  V tomto duchu sa konala bloková výučba na Základnej škole s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104, ktorej hlavnou témou bola tento rok (trochu netradične) morská voda. 

pic
Simulácia golfského prúdu

Význam a dôležitosť vody pre život, zaujímavosti o svetových oceánoch i vlastnostiach morskej vody, tvorili nosné teoretické informácie úvodnej hodiny v siedmom ročníku. Pokračovaním bola praktická hodina geografie, kde si žiaci s využitím slanej vody a kusov ľadu nasimulovali golfský prúd. Siedmaci pozorovaním zistili nielen smer a pohyb prúdu teplej vody, ale aj to, že studená voda má väčšiu hustotu ako voda teplá.

pic
Príprava roztokov

Hlavnou témou hodiny chémie boli roztoky. Po úvodnom rozdelení vody na našej Zemi na sladkú a slanú, žiaci dostali možnosť porovnať nielen chuť sladkej i slanej vody (z Jadranského mora), ale tiež ich salinitu odparkom na hodinovom sklíčku.  Potom v skupinách pripravovali roztoky solí s rôznym hmotnostným zlomkom a zisťovali, ktorá voda je ťažšia. V poslednej časti hodiny sa zahrali na detektívov, pričom pomocou oddeľovacích metód odobratých vzoriek vyriešili prípad utopeného človeka v mori. Nasledovali fyzikálne pokusy, vďaka ktorým žiaci dokazovali rozdiel v hustote sladkej a slanej vody i to, ako sa správa teleso v rôzne slaných roztokoch. Nakoniec sa na biológii žiaci dozvedeli priaznivé účinky morskej vody na ľudské zdravie a pomocou nafúknutých balónov a vytlačeného objemu vody si vyskúšali, aká je ich vitálna kapacita pľúc.

pic
Určovanie hustoty vody

Siedmaci ocenili praktickú a zaujímavú formu osvojovania si učiva a my veríme, že týmito aktivitami motivujeme žiakov k lepšiemu správaniu sa vo vzťahu k vode.

pic
Žiaci sa aktívne zapájali do praktických aktivít
Čo treba vedieť o koronavíruse

December 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]