Autor textu: TASR
21.03.2023

Amnesty International: Novela školského zákona ignoruje segregáciu rómskych detí vo vzdelávaní

AI konštatuje, že až 65 percent rómskych detí je vzdelávaných v triedach, ktoré navštevujú len alebo prevažne rómske deti.

Ilustračná snímka. FOTO TASR

Bratislava 21. marca (TASR) - Novela školského zákona, ktorá sa nachádza v Národnej rade SR, ignoruje, že desiatky tisíc rómskych detí sú v dôsledku segregácie uväznené v bludnom kruhu chudoby a vyčleňovania. Tvrdí to Amnesty International (AI) s tým, že novela školského zákona ignoruje segregáciu.
        
Neschopnosť presadiť zákaz diskriminácie v prístupe k vzdelaniu má podľa AI dlhodobé a ďalekosiahle dôsledky pre 20.000 až
30.000 rómskych detí, ktoré sú naďalej vystavené segregácii a vzdelávaniu nízkej kvality. Organizácia konštatuje, že počet segregovaných detí rastie, kvalita ich vzdelania však klesá. "Aj novovznikajúce nástroje na predchádzanie diskriminácii, akým je právny nárok na miesto v materskej škole, môžu mať len veľmi malý vplyv na predchádzanie segregácii a jej odstránenie, ak nie sú sprevádzané systémovými a komplexnými opatreniami, ktoré v zákone celkom chýbajú," upozorňuje riaditeľ AI Slovensko Rado Sloboda.
        
AI konštatuje, že až 65 percent rómskych detí je vzdelávaných v triedach, ktoré navštevujú len alebo prevažne rómske deti. Väčšina škôl, ktoré navštevujú len alebo prevažne rómske deti, sa nachádza v blízkosti segregovaných rómskych lokalít. AI pripomína nedávny rozsudok Najvyššieho súdu SR, ktorý vytýčil, že "štát v spolupráci s obcou musia prijať účinné opatrenia, aby segregácii
zabránili, nie sa iba nečinne prizerať a odvolávať sa na strohú, často zle interpretovanú dikciu zákona"
. Súdom navrhované opatrenia sa v novele zákona podľa AI nenachádzajú. "Tých pár podporných opatrení, ktoré sú predmetom rokovania v národnej rade, nie sú automaticky nárokovateľné, naopak, o ich pridelení rozhoduje ministerstvo," upozornil Sloboda. Podľa neho potrebujeme komplexný a razantný súbor opatrení na odstránenie diskriminácie.
        
Novela prináša i zavedenie úvodných ročníkov, ktoré považuje AI za rizikové riešenie, a obáva sa, že prakticky ide o znovuzavedenie nultých ročníkov, ktoré sa v minulosti ukázali
ako segregačné, s negatívnym vplyvom na kvalitu vzdelania aj úspešnosť detí v ďalšom štúdiu. "Existuje vysoké riziko, že úvodné ročníky budú navštevované primárne rómskymi deťmi, a preto je na mieste otázka, či sa tento legitímny cieľ úspešnosti detí v prvom ročníku nedá naplniť aj prostredníctvom vzdelávania v zmiešanom kolektíve," dodal Sloboda.
        
Zákaz opätovného opakovania ročníkov na jednotlivých stupňoch vzdelávania bol vyňatý podľa AI z predkladanej novely. "Podľa našich informácií až pre jednu tretinu detí, ktoré viackrát opakujú ročník/ročníky, je prvý stupeň vzdelania najvyšším dosiahnutým vzdelaním a iba jedno z desiatich detí pokračuje v štúdiu na strednej škole. Niektoré školy používajú inštitút tzv. prepadávania automatizovane. Našli sme aj školy, na ktorých takmer polovica detí opakuje prvý ročník," uviedla organizácia.
        
AI upozorňuje aj na neprimerane vysoké zastúpenie rómskych detí v systéme špeciálneho vzdelávania. Na viac ako troch štvrtinách špeciálnych škôl a tried sa vzdelávajú prevažne alebo výlučne rómske deti. "Systém špeciálneho vzdelávania je už príliš dlho zneužívaný a doplácajú naň rómske deti, preto považujeme za nevyhnutné vyhlásenie moratória na zaraďovanie rómskych detí do špeciálnych škôl a tried s ľahkým stupňom mentálneho znevýhodnenia, tzv. variant A. Už nesmieme dopustiť, aby čo len jedno dieťa bolo nesprávne a nezákonne zaradené do špeciálneho vzdelávacieho prúdu," uzatvoril Sloboda.
        
Organizácia žiada, aby vláda a ministerstvo školstva prijali
účinné a komplexné opatrenia na predchádzanie segregácii a jej odstraňovanie.

Máj 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]