Autor textu: Zoltán Soóky
13.03.2023

Na Gymnáziu Petra Pázmáňa s vjm sa konalDeň bezpečného internetu 

Na Gymnáziu Petra Pázmáňa s vjm sa konal

Foto: logo SID

Nové Zámky 13.03.2023 (Skolske.sk)

Deň bezpečného internetu (SID) podporovaný Európskou úniou sa koná každý rok s cieľom podporiť používanie digitálnych technológií, najmä internetu a smartfónov. Tento rok sa podujatie konalo 7. februára. Tento deň je výnimočný aj preto, že tento rok si pripomíname aj 20. výročie tejto iniciatívy. Viac ako 170 krajín na celom svete zorganizovalo podujatia a semináre pre mladých ľudí, rodičov a pedagógov o potenciálnych nebezpečenstvách online aktivít.

pic
Foto: Žiaci gymnázia

Aj naša škola sa vo februári zapojila do Dňa bezpečného internetu, ktorého sa zúčastnili triedy prvého a tretieho ročníka v dvojhodine (2x45 minút). Obe triedy sa venovali rôznym témam. V prvej triede bol jednou z hlavných tém phishing. Diskutovalo sa o metódach, ktoré môže použiť internetový podvodník v snahe získať osobné údaje (identifikačné čísla, heslá, čísla kreditných kariet atď.). Žiaci museli na rôznych príkladoch identifikovať potenciálne podvody na webových stránkach, v elektronickej pošte alebo v komerčnej sfére (napr. Facebook Marketplace). Museli venovať pozornosť obsahu, kvalite obrázkov, ktoré môžu byť výstražnými znakmi pokusu o podvod. Museli zistiť, či je odkaz autentický, t. j. že v adrese skutočnej webovej stránky sa nachádza zelené "https" a pred ním "zelený visiaci zámok" (najmä na stránkach sociálnych sietí a bánk), ktoré označujú bezpečný odkaz.

pic
Foto: O hoaxoch

Medzi ďalšie témy patrilo správne používanie hesiel, svet hoaxov (falošných správ) a bezpečné používanie mobilných zariadení. Najmä nebezpečenstvá voľne stiahnuteľných aplikácií, ktoré môžu v konečnom dôsledku viesť k odpočúvaniu a strate súkromia, keďže sa dajú použiť na získanie údajov o polohe a osobných údajov (listy, SMS atď.).

pic
Foto: Citlivé osobné údaje

Jednou z tém v tretom ročníku bolo aj oboznámenie sa s nariadením GDPR. Cieľom všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) je zabezpečiť jednotnú ochranu osobných údajov ľudí v krajinách EÚ. Hlavným cieľom bolo, aby študenti pochopili význam správneho spravovania údajov (či už ako zdieľatelia údajov, správcovia údajov alebo spracovatelia údajov), napr. kde a ako môžu dať súhlas s použitím svojich údajov a aké majú práva, napr. kedy a ako môžu požiadať o vymazanie svojich údajov z databázy. Žiaci sa dozvedeli o zdieľaní údajov, ktoré môže ohroziť ich súkromie. Zdôraznilo sa používanie súborov cookie (uistiť sa, že webová stránka nám informuje o tom, aké údaje zhromažďuje, a žiada nás o súhlas), dôležitosť poskytovania len nevyhnutných informácií v rôznych formulároch, ak je formulár autentický.

pic
Foto: Aké má byť silné heslo

V tejto téme sme so žiakmi navrhli aj riešenia na ochranu našich údajov pomocou technológií online hlasovania, napr. slido.com. Návrhy zahŕňali správne používanie hesla, dvojfaktorovú autentifikáciu (heslo + mobilný telefón alebo dokonca biometrickú identifikáciu, napr. odtlačok prsta atď.), automatické uzamknutie našich zariadení po 5 minútach, používanie našich údajov na webovej stránke len na potrebný čas, šifrovanie našich úložných zariadení, atď.
​​​​​​​
Ďalšou témou bolo zneužitie osobných údajov. Takýmto zneužitím môže byť napríklad krádež identity, keď predátor použije nelegálne získané osobné údaje na sociálnej sieti (napr. Facebook) na vytvorenie falošnej identity (falošného profilu) a prostredníctvom tohto profilu komunikuje s ostatnými používateľmi rôznych sociálnych sietí a môže využívať profil na nezákonné činnosti (kyberšikanovanie, šírenie škodlivého kódu, nelegálna reklama, získavanie dôverných informácií na účely vydierania). Patrí sem aj sextortion, pri ktorom útočník používa použité údaje na účely vydierania (napr. získané intímne fotografie a videá). So žiakmi sme diskutovali o tom, čo môžu v tejto súvislosti robiť a čo môžu robiť, ak už došlo k úniku údajov.

pic
Foto: GDPR plagáty

V rámci záverečného cvičenia boli požiadaní, aby využili to, čo sa dozvedeli, a ako domácu úlohu vytvorili plagát, ktorý by ostatných upozornil na nebezpečenstvá digitálneho sveta.

Čo treba vedieť o koronavíruse

December 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]