Autor textu: Ekonomická univerzita v Bratislave
23.11.2022

Vysokoškolskí pedagógovia majú úspech v cudzine

Môžu byť slovenskí učitelia prínosom pre zahraničné univerzity? Stovky našincov v prednáškových sálach v cudzine sú jasnou odpoveďou.

Foto: Ekonomická univerzita v Bratislave

Aktuálne témy ako neuromarketing, etika manažéra, digitálny marketing či umelá inteligencia v marketingu. Inovatívne formy výučby ako gamifikácia. Nové zistenia v pedagogickej i vedeckej oblasti a v neposlednom rade šírenie dobrého mena Slovenska vo svete. Aj to prinášajú stovky slovenských pedagógov na európske univerzity, kde vyučujú v rámci výmenného programu Erasmus+.
Hoci zahraničné stáže učiteľov sú zároveň prínosom pre ich domovské univerzity na Slovensku, niektorí sa vracajú so zistením, že aj u nás dokážeme robiť veci na porovnateľnej úrovni či dokonca lepšie. Stále však platí, že je čo zdokonaľovať.

Od severu na juh 
Dôkazom, že Slováci dokážu bodovať na rešpektovaných vysokých školách v cudzine, je aj
vyše osemsto pedagógov Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA), ktorí za posledné dve
dekády absolvovali stáž v cudzine cez Erasmus+. V tomto akademickom roku sú na zahraničných univerzitách alebo tam do konca januára vycestujú viac ako tri desiatky zamestnancov EUBA. Ďalšie desiatky by mali nasledovať v letnom semestri. Aktuálne medzi univerzitami dominujú Vysoká škola banská – Technická univerzita Ostrava, Sliezska univerzita v Opave a portugalské univerzity Polytechnic of Guarda a Universidade de Coimbra. Z dlhodobého hľadiska sú to Vysoká škola ekonomická v Prahe, Universidad de Sevilla v Španielsku a SGH Warsaw School of Economics v Poľsku. 

Previazanosť s praxou 
Práve na poľskej SGH Warsaw School of Economics, škole s bohatou históriou, prednášal Martin Kuchta z Obchodnej fakulty EUBA – konkrétne o digitálnom marketingu. Statické slidy však nahradil príkladmi konkrétnych webov a praktickými ukážkami aktívnych rozhraní reklamných systémov, retargetingu a remarketingu. „Aktuálny obsah seminára, výučba postavená na praktických príkladoch a cielené vyvolávanie diskusií so študentmi sa stretli s pozitívnym ohlasom študentov i kolegov z radov pedagógov,“ priblížil reakcie z Poľska. V Poľsku vyučoval aj Róbert Rehák z Obchodnej fakulty EUBA, a to konkrétne na Ekonomickej univerzite v Katoviciach. „Mal som modul zameraný na Category management s aktívnou interakciou so študentmi – dve hodiny prednáška, šesť hodín workshop.“ Aj na základe stopercentnej účasti a kladných reakcií zistil, že vyučovacie metódy aplikované na EUBA sú použiteľné v zahraničnom prostredí.

Nové oblasti, inovatívna výučba
Pedagóg z našej najstaršej ekonomicky zameranej vysokej školy si vyslúžil uznanie aj
v Portugalsku. Milan Oreský z Obchodnej fakulty EUBA nebol na Universidade de Coimbra po
prý raz. „Kolegovia na fakulte v Coimbre opakovane ocenili, že témy prednášok boli
zamerané na aktuálne, nové oblasti. Naposledy to boli neuromarketing, marketing a umelá
inteligencia. V predchádzajúcich rokoch (2019) zas téma cirkulárnej ekonomiky,“

konkretizoval okruhy, ktoré vyvolali prínosné diskusie aj s učiteľmi portugalskej vysokej
školy.

Študentov Technickej univerzity v Ostrave, kde pozvali prednášať Petru Kriškovú z Fakulty hospodárskej informatiky EUBA, zas oslovila netradičná forma výučby účtovníctva a daní. „V rámci výmenného pobytu som vyskúšala novú metódu učenia formou hry – gamifikáciu. Na základe získaných skúseností ju dnes môžem zavádzať aj na domovskej univerzite, keďže som schopná eliminovať určité nedostatky a pripravená na jej priamu aplikáciu,“ zhodnotila. Dlhodobá spolupráca v oblasti výskumu a pedagogickej činnosti patrila medzi hlavné dôvody, prečo sa Jitka Meluchová z Fakulty hospodárskej informatiky EUBA stala súčasťou pedagogického zboru Vysokej školy ekonomickej (VŠE) v Prahe. Keďže témy etika manažéra a etika v manažérskom účtovníctve a controllingu nie sú súčasťou tamojších osnov, šlo o vhodné doplnenie komplexného pohľadu na finančné a manažérske účtovníctvo. „Druhou oblasťou v rámci seminárov boli témy týkajúce sa legislatívnej úpravy účtovníctva na Slovensku, najmä aktuálnych zmien týkajúcich sa automatizácie a digitalizácie slovenského účtovníctva a výkazníctva,“ doplnila.

Prínos pre Slovensko
Výmenné pobyty pedagógov cez program Erasmus+ sú prínosom aj pre Slovensko. Na jednej strane pomáhajú identifikovať rezervy slovenského vysokého školstva a nachádzať riešenia pre zvyšovanie kvality vzdelávania. Na druhej strane upriamujú pozornosť na pozitíva, ktoré doma nezriedka prehliadame. Potvrdzuje to aj Jitka Meluchová. Na pražskej VŠE jej chýbala voľne dostupná wifi pre všetkých, ktorí vstúpia na pôdu EUBA. Za príjemnejšie označila aj priestory pre študentov – od vestibulu cez oddychové kútiky na jednotlivých poschodiach a bufety až po informačné obrazovky pri výťahoch. Podľa Milana Oreského je „zameranie študijných programov, ich konštrukcia a témy predmetov na EUBA aktuálne a v zásade učíme to isté v rámci porovnateľných študijných programov“. Potvrdením jeho slov je i prestížne ocenenie HR Excellence in Research, ktoré Ekonomickej univerzite v Bratislave udelila tento rok Európska komisia či minuloročný zisk medzinárodnej akreditácie AACSB. Naopak, na portugalskej Universidade de Coimbra ocenil pokojnejší systém práce, možnosť využiť tzv. sabatikal semester či viac semestrov na vedeckú činnosť a skutočnosť, že na učiteľov pripadá menej študentov i predmetov. „Aj učia, aj robia vedu, ale nie všetko naraz s pomyselným Damoklovým mečom nad sebou.“ Martin Kuchta vidí prínos zahraničnej stáže aj v samotnej výučbe. „Absolvovanie pedagogického výmenného pobytu mi otvorilo obzory, naučilo ma pozrieť sa na vyučovanú problematiku z globálneho uhla a uvedomiť si dôležitosť medzinárodného rozmeru informácií odovzdávaných lokálnym študentom. Mnoho prvých pracovných pozícií našich absolventov je v medzinárodných firmách alebo korporáciách, v ktorých know-how lokálneho internetového trhu nemusí stačiť. Na základe výmenného pobytu tak boli do domácej výučby implementované praktické ukážky medzinárodných webstránok a reklamných systémov.“

Čo treba vedieť o koronavíruse

September 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
Napíšte nám [email protected]