Autor textu: Michaela Zongorová
29.09.2022

Študenti a učitelia Spojenej školy, Školská 7, Banská Bystrica absolvovali odbornú stáž v Česku a Nemecku

Do Nemecka cestovalo 6 žiakov z odboru autoopravár, 6 žiačok z odboru kozmetik a 2sprevádzajúce osoby. 

Foto: Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica 

Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica poskytuje svojim žiakom vysoko kvalitné
vzdelávanie zamerané na požiadavky súčasného slovenského a medzinárodného trhu práce.
Aby naši absolventi boli konkurencieschopní, potrebujú kvalitnú odbornú prípravu aj v
zahraničí.  V školskom roku 2021/2022 škola získala grant na projekt v rámci programu
ERASMUS+ na zabezpečenie odbornej stáže žiakov a pedagogických zamestnancov
s názvom Prinášame inovácie.

Dvojtýždňová odborná stáž žiakov sa uskutočnila v dvoch termínoch – prvá v termíne
24.04.2022-06.05.2022 v Nemecku, vo vzdelávacej inštitúcii Vitalis, Schkeuditz- Lipsko
a druhá v termíne 02.05.2022- 13.05.2022 v Česku, v Integrovanej střední škole automobilní
Brno, kde sa zahraničnej stáže zúčastnilo aj 6 pedagogických zamestnancov školy.
Cieľom odbornej stáže žiakov v obidvoch termínoch bolo získať nové praktické zručnosti a
skúsenosti vo svojom odbore, motivovať žiakov k zdokonaľovaniu sa v odbornej príprave
a v jazykových zručnostiach, zvýšiť samostatnosť a pracovnú disciplínu žiakov rozširovaním
zahraničných skúseností a prehlbovať spoluprácu školy so zahraničnými partnermi.
Cieľom zahraničnej stáže pedagogických zamestnancov bolo získať nové skúsenosti
a informácie potrebné pre porovnanie systému odbornej prípravy v príbuznom odbore
autotronik v Česku a na Slovensku a zlepšiť si tak svoje odborné kompetencie, ktoré budú
uplatňovať vo všetkých oblastiach odborného vzdelávania na Spojenej škole, Školská 7,
Banská Bystrica.

Do Nemecka cestovalo 6 žiakov z odboru autoopravár, 6 žiačok z odboru kozmetik a 2
sprevádzajúce osoby. Odborná stáž žiakov prebiehala v multikultúrnom komplexe, kde bývali
a svoju prax vykonávali žiaci z rôznych kútov sveta, čo umožnilo žiakom našej školy
vzdelávať sa nielen po odbornej stránke, ale aj socializovať sa, spoznávať iné kultúry, vnímať
to, čo nás spája a precvičovať si cudzí jazyk. Autoopravári pracovali v autodielni, kde robili
servis osobných automobilov a získali ďalšie pracovné zručnosti pri diagnostikovaní, montáži
a demontáži jednotlivých autodielov.

Kozmetičky pracovali v kozmetickom salóne, kde sa naučili mnoho nových úkonov
v starostlivosti o pleť, ruky a nohy, rôzne druhy relaxačných masáží, depilácií a mnoho iných
ošetrení celého tela. Zoznámili sa s nemeckou prírodnou kozmetikou, zaujali ich rôzne
prístrojové ošetrenia, parafínové zábaly, anticelulitídne procedúry, mikromasáž očného okolia
a iné postupy, ktoré sa aplikujú v ich kozmetických salónoch.
Autoopravári aj kozmetičky mali možnosť vo svojom voľnom čase spoznať bohatú históriu,
prírodné krásy, kultúrne a historické pamiatky Lipska a jeho okolia. Navštívili technické
múzeum, zoologickú záhradu, obdivovali kostoly a starú a novú radnicu. Cez víkend bol pre
nich zorganizovaný výlet do Berlína, kde išli na výstavu áut značky Volkswagen, zastavili sa
pri checkpointe Charlie a Berlínskom múre. Obzreli si budovu Ríšskeho snemu, televíznu
vežu a navštívili pamätník holokaustu.

pic
Foto: Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica 
pic
Foto: Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica 

V Česku sa zahraničnej odbornej stáže zúčastnilo 6 žiakov študijného odboru autotronik a 6
učiteľov odborných predmetov s majstrami odborného výcviku. Autotronici vykonávali prax
v školských dielňach a tiež v zmluvných pracoviskách Integrovanej střední škole automobilní
Brno spolu s autotronikmi školy prijímajúcej organizácie, s ktorými deň čo deň spoznávali, čo
všetko dokážu moderné technológie v tomto najdynamickejšie sa rozvíjajúcom odbore. Učili
sa orientovať a riešiť problémové úlohy tak, aby ich nezaskočilo nič spojené s hybridnými
pohonmi, elektromobilitou alebo so systémami autonómneho riadenia. Zdokonalili sa
v autodiagnostike, oboznámili sa s novými diagnostickými prístrojmi . Osvojením moderných
pracovných postupov získali naši žiaci väčšiu samostatnosť a sebadôveru, čo bude prínosné
nielen pre nich samotných, ale aj pre ich budúceho zamestnávateľa.

Učitelia odborných predmetov a majstri odborného výcviku, pozorovaním vyučovacieho
procesu priamo na hodinách teoretického a praktického vyučovania, mali možnosť spoznať
rôzne vyučovacie programy v odbornom vzdelávaní, metódy hodnotenia, spôsoby
ukončovania štúdia a tiež model modulového vyučovania v odbore autoopravár.
Po zodpovedne vykonanej práci žiaci svoj voľný čas trávili spoločne s pedagógmi
 poznávaním mesta Brno a jeho okolia. Navštívili Technické múzeum, BMW, Zetor, druhú
najväčšiu kostnicu v Európe, vyšli na hrad a pevnosť Špilberk. Cez víkend zašli do Sloupsko-
šošůvskej jaskyne, ležiacej na severnom okraji Moravského krasu pri mestečku Sloup a stáli
aj nad priepasťou Macocha, ktorá je najväčšou priepasťou svojho druhu v Českej republike
a aj v strednej Európe. Nezabudnuteľný bol aj výlet vlakom do Ledníc, spojený s prehliadkou
reprezentačných sál zámku, zámockého skleníka, či stavby v osi zámku nazývanej Minaret
alebo aj Turecká veža.

Účastníci popri nadobudnutí cenných pracovných skúseností a rozvíjaní komunikačných
zručností v anglickom jazyku a v príbuznom českom jazyku sú bohatší o nové zážitky,
nadviazali v multikultúrnom prostredí nové priateľstvá, spoznali nemeckú a českú krajinu.
Všetci pozitívne reprezentovali našu školu, pracovali precízne a svedomito, o čom svedčia aj
ich výborné hodnotenia mentormi prijímajúcich organizácií. Aj takto sa pričinili o šírenie
dobrého mena kvalitného odborného vzdelávania v Spojenej škole, Školská 7, Banská
Bystrica.
​​​​​​​
Odbornú stáž študentov našej školy v zahraničí sme mohli zrealizovať vďaka finančným
prostriedkom, ktoré sme získali v rámci projektu Erasmus+. Prvé zážitky a skúsenosti sú
jasným dôkazom, že prostriedky, ktoré sme v rámci tohto programu získali na realizáciu
projektu, sú tou najlepšou možnou investíciou.

Čo treba vedieť o koronavíruse

December 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]