Autor textu: Ivana Čepová
29.09.2022

Program Erasmus+: Inovácia edukácie

Učitelia absolvujú rôzne vzdelávacie kurzy v zahraničí.

Foto: ZŠ Dargovských hrdinov 19 v Humennom

ZŠ Dargovských hrdinov 19 v Humennom bol schválený grant na realizáciu akreditovaného projektu: 2022-1-SK01-KA121-SCH-000058119 v rámci programu Erasmus+ KA1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Hlavným cieľom je začlenenie inovatívnych metód do vyučovania a integrácia formatívneho a autentického hodnotenia do klasických metód hodnotenia žiakov. Učitelia našej školy počas realizácie projektu absolvujú rôzne vzdelávacie kurzy v zahraničí.
​​​​​​​
Koordinátorkou projektu je pani učiteľka Čepová, ktorá sa v júli počas letných prázdnin zúčastnila prvého kurzu „Non-formal education at school. Methods and tools to empower students key competences, participation and learning“. Tento kurz s finančnou podporou programu Erasmus + sa uskutočnil v meste Tropea v Taliansku. Kurz začal krátkym zoznámením účastníkov a podrobnou prehliadkou mesta. Dozvedeli sme sa niečo z histórie mesta, o pamiatkach, ktoré sú v ňom najznámejšie a taktiež o jedlách a nápojoch typických pre danú oblasť.

pic
Foto: ZŠ Dargovských hrdinov 19 v Humennom

Nasledujúce dni prebiehali aktivity v škole. Začali úvodnou prezentáciou účastníkov, počas ktorej prezentovali sami seba a tiež školy na ktorých pôsobia. Hlavnou témou kurzu bolo Neformálne vzdelávanie v škole v kontexte kooperatívneho učenia. Obsahom boli rôzne aktivity s využitím metód a nástrojov na posilnenie kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov, oboznámenie sa s inovatívnymi metódami, ako Flipped Classroom alebo moderná výuková metóda Blended learning, ktorá kombinuje tradičnú prezenčnú formu výučby s výučbou prostredníctvom internetu a vhodného softvéru.

pic
Foto: ZŠ Dargovských hrdinov 19 v Humennom

Cenným pre účastníkov bolo oboznámenie sa s osvedčenými nástrojmi, účinnými technikami a tipmi, ako plánovať a implementovať inovatívne vzdelávacie kurikulum do vyučovacích hodín a tiež praktické workshopy zahŕňajúce rôzne témy a podporujúce prácu v tíme.
​​​​​​​
Účastníčkou druhého kurzu nášho projektu je pani učiteľka Antalová, ktorá tiež bude informovať o priebehu a obsahu kurzu, ktorý absolvovala. Spoločne sme sa zhodli na premenovaní nášho projektu pod pracovným názvom Inovácia edukácie.

pic
Foto: ZŠ Dargovských hrdinov 19 v Humennom
Čo treba vedieť o koronavíruse

December 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]