Autor textu: Ivana Čepová
16.09.2022

Ukončenie projektu Erasmus+: Malí programátori

Žiaci aj učitelia 1. stupňa sa oboznámili s rôznymi aplikáciami a nástrojmi Web 2.0, kódovali v Scratch a zručnosti, ktoré získali, používajú pri aktivitách s robotmi.

Foto: Ivana Čepová

Bratislava 16.09.2022 (Skolske.sk)

Realizácia projektu Malí programátori, ktorý získal finančné prostriedky na realizáciu vďaka programu Erasmus+,  prebiehala 3 roky. Našou partnerskou školou bola ZŠ Komenského v Trutnove v ČR.
Vďaka projektu sa žiaci a učitelia 1. stupňa ZŠ oboznámili so základnými koncepciami programovania a svetom robotov, s novými spôsobmi využitia IKT, začlenili programovanie a robotiku do vyučovania, navrhli ich využitie vo vyučovaní 1. stupňa, spoznali programovacie jazyky a naučili sa pracovať s vhodným edukačným softvérom. Žiaci aj učitelia 1. stupňa sa oboznámili s rôznymi aplikáciami a nástrojmi Web 2.0, kódovali v Scratch a zručnosti, ktoré získali, používajú pri aktivitách s robotmi. Konštruujú a programujú programovateľné stavebnice a robotické hračky Blue Bot a Ozobot Bit - osvojili si algoritmické myslenie a základné programovacie princípy.

pic
Foto: Ivana Čepová

Žiaci počas mobilít riešili v medzinárodných tímoch rôzne úlohy pomocou programovateľných Lego stavebníc. Do projektových aktivít sa zapojili žiaci 1. stupňa ZŠ z dvoch partnerských škôl, vo veku od 7 do 10 rokov a žiaci 5. ročníka. Spoluprácu sme rozšírili aj na Materské školy. Počas realizácie projektu sa uskutočnili 4 krátkodobé spoločné vzdelávacie akcie zamestnancov, počas ktorých učitelia s odbornými znalosťami učili ostatných učiteľov, aby rozšírili svoju odbornú prácu a kompetencie. Uskutočnili sa aj 4 krátkodobé výmeny skupín žiakov, počas ktorých vytvorené medzinárodné tímy žiakov pracovali na projekte a úlohách, kooperačných vzdelávacích a samovzdelávacích aktivitách, na oboznámení sa s konštruovaním, programovaním, robotikou, novými aplikáciami a nástrojmi Web 2.0 a ich využitím v rôznych témach jednotlivých predmetov. Jednotlivé tímy riešili výzvy hostiteľských krajín, zamerané na konštruovanie objektov z reálneho života a programovanie danej situácie, ktoré môžu zlepšiť pochopenie reálnych vecí zo života. Podľa dosiahnutých výsledkov sme usúdili, že boli splnené ciele projektu.
​​​​​​​
Všetky výstupy projektu Erasmus+ sme chronologicky ukladali do Twinspace eTwinningového projektu Malí – veľkí programátori, ktorý bol jeho súčasťou. Tento projekt získal na Slovensku v roku 2020 v Národnej súťaži eTvinning 2. miesto. Projekt sme spoločne s partnerskou školou prezentovali aj na Vzdelávacom festivale eTwinning v Žiline. Svoje poznatky z realizácie projektu sme implementovali do hodín informatickej výchovy, ale aj do iných predmetov na 1. stupni ZŠ.

pic
Foto: Ivana Čepová

Záverečná mobilita projektu Malí programátori sa uskutočnila v dňoch od 15.06.2022 do 18.06.2022. Tejto krátkodobej mobility zamestnancov sa zúčastnila p. riaditeľka Mgr. Adriana Bodová a p. zástupkyňa Mgr. Alena Alexovičová. Počas mobility vyhodnotili celý priebeh projektu, ktorý bol prínosom nielen pre žiakov a pedagógov, ale aj pre školu. Obidve strany sa zhodli na tom, že sa nám podarilo zlepšiť naše digitálne kompetencie, získať nové a inovačné postupy v IKT. Počas mobility sa vzdelávali v oblasti programovania, 3D tlače a virtuálnej reality. V absolvovaných aktivitách plánujeme pokračovať a to realizáciou ďalšieho eTwinningového projektu s touto témou.

pic
Foto: Ivana Čepová
pic
Foto: Ivana Čepová
Čo treba vedieť o koronavíruse

September 2022

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
Napíšte nám [email protected]