Autor textu: Ľuboš Lukáč
09.07.2022

Desaťročie Logickej olympiády a prienik na medzinárodnú scénu. Iniciatíva Rozumieme nadaným bilancovala "pokovidový" školský rok

K aktivitám iniciatívy patria rozmanité projekty, súťaže, olympiády, či dokonca pobytové podujatia. V Prešove v tomto školskom roku fungovali dva kluby nadaných detí.

Foto: Ľuboš Lukáč

Prešov 09.07.2022 (Skolske.sk)

Fičala plejáda aktivít a projektov
Históriu rôzneho ľudského snaženia priblížil nadaným projekt Ako sa kedysi.... Diela klasikov slovenskej literatúry boli studnicou lyriky a poznávania našej kultúry. Kurzom verbálnej a neverbálnej komunikácie, asertivity a vystupovaním na verejnosti prešli deti vďaka projektu Etiketa na úrovni. Špeciálnym bol FortIQ deň. Huncút v regióne Šariš zábavno-náučnou formou zblížil deti s tradičnou ľudovou kultúrou regiónu Šariša.

Desať ročníkov Logickej olympiády
Neobyčajne populárna súťaž s tisíckami účastníkov napísala v tomto školskom roku krásny desiaty ročník. Logická olympiáda pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním má aj menšiu sestru, Logickú olympiádu pre najmenších. Zapojil sa do nej rekordný počet detí – 6411 (minulý rok 4000). Iniciatíva Rozumieme nadaným navštívila koncom školského roka viaceré školy, kde úlohy Logickej olympiády predstavila bližšie. Desať rokov spolupráce Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Regionálnym úradom školskej správy v Prešove, mestom Prešov prinieslo najväčšiu súťaž v logickom myslení pre intelektovo nadaných žiakov na Slovensku.

Nestori Logickej olympiády prevzali pamätné listy
Organizátori Logickej olympiády si v závere školského roka spomenuli na tých, vďaka ktorým renomovaná súťaž funguje a rastie a odovzdali im pamätné listy. Slávnostné oceňovanie prebehlo 28. júna 2022 v zasadačke dekanky Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Fakultu zastupovala prodekanka pre vzdelávanie doc. RNDr. Bernátová, PhD., CPPPaP Sabinov pani riaditeľka Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková. Sprievodné slovo mal autor súťaže PaedDr. Ľuboš Lukáč, ktorý za pomoci prezentácie a fotodokumentácie ponúkol obzretie sa za úspešným obdobím. Pamätné listy si prevzali doc. PaedDr. Bibiána Hlebová, PhD., doc. Mgr. Tatiana Dubayová, PhD., PaedDr. Lucia Mikurčíková, PhD., BCBA (Katedra špeciálnej pedagogiky PF PU v Prešove), doc. RNDr. Alena Prídavková, PhD., Mgr. Blanka Tomková, PhD. (Katedra matematickej edukácie PF PU v Prešove), Mgr. Vladimír Piskura, PhD. (Katedra prírodovedných a technických disciplín PF PU v Prešove), doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. (Katedra psychológie, FF TU v Trnave), riaditeľka Centra nadania, n.o. v Bratislave Mgr. Martina Mátychová, PhD. (riaditeľka Centra nadania, n.o. v Bratislave) a PhDr. Jana Jurášková, PhD., riaditeľka Súkromnej základnej školy pre intelektovo nadaných žiakov CENADA v Bratislave. Ocenenie in memoriam organizátori udelili Mgr. Anne Petríkovej, zakladateľke tried pre intelektovo nadaných žiakov v Prešove, riaditeľke (1990 – 2009) Základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove.

pic
Foto: Ľuboš Lukáč

Ohýbanie jazýčka a nestarnúci Malý princ
Na rozvoj logického myslenia u detí pamätal projekt Logické myslenie detí. Logopédia na škole pomáhala rozhýbať neohybné jazýčky a rozšíriť si slovnú zásobu. Popri Logiformiáde uskutočnila iniciatíva Rozumieme nadaným tradičné Majstrovstvá v násobení a delení. Nadané deti pracovali s neobyčajne populárnym a naprieč všetkými generáciami stále atraktívnym Malým princom od Antoina de Saint-Exupéryho. Okrem neho spoznali aj ďalšie myšlienky géniov, čo je názov realizovaného projektu.

Seminár plánujú s medzinárodnou účasťou
Tvorivé úlohy pre nadaných žiakov na motívy hudobného albumu Pavla Hammela a hudobnej skupiny Prúdy priniesol projekt Šľahačková princezná. Deti v ňom pracujú s jednotlivými skladbami, pričom zapájajú viaceré druhy činností, aktivít a techník. Aktivitu ocenil aj samotný legendárny Pavol Hammel. Veda a technika, to boli pokusy, experimenty a bádanie za účasti ľudí z praxe – vedeckých výskumníkov.

Nadaní vyrážali do terénu
Projekt Žime zdravo učil talentovaných dbať na svoje zdravie, správne návyky a výživu. Okrem toho vyrážali v sprievode lektorov do prírody. Dialo sa tak pri podujatiach Detská novinárska škola, Logické sústredenie, Mladý fotograf a Spoznávame Vysoké Tatry.
Odborný seminár Rozumieme nadaným by organizátori radi zrealizovali ešte do konca aktuálneho kalendárneho roka. Zúčastniť na ňom by sa mali odborníci zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Témy stretnutí klubov nadaných a exkluzívny hosť
V tomto školskom roku boli v Prešove v prevádzke dva kluby nadaných detí. Jeden pri Súkromnej základnej škole DSA na Mukačevskej ulici a druhý pri Základnej škole na Šmeralovej ulici. Deti hľadali absurdity v texte a oboznámili sa s tvorcom guľometu a autorom Mony Lízy. Zisťovali politický talent prvého amerického prezidenta, ktorý navyše nechodil do školy a pod vedením nadaného spolužiaka sa dotkli sveta hudby a lodného priemyslu.
Prešovské nadané deti sa tiež zapojili do Logiformiády a na ich stretnutí ožili obľúbené hračky ich rodičov a starých rodičov, napríklad céčka a guľôčky. Jednou z tém boli piráti. Herec a model Jakub Miščík uviedol najmenších do sveta modelingu, divadla a filmu. Inokedy deti spoznávali vlastný talent a nadanie, aby si napokon zaexperimentovali s papierom a vytvorili bláznivé ilúzie.

Nadaní pozývali k mikrofónu ďalšie talenty
Rozhovor počas školského roku poskytol iniciatíve Rozumieme nadaným mladý motorkár Lukáš Kozubík. Rýchlu kariéru dabingového herca urobil Alex Koníček. Jeho brat Erik by chcel popri dabingu programovať. Dominik Budinský sa od reklám a tanca cez drámu a videoklipy dostal až k dabingu a wakeboardingu.

Radničné finále Talentu základných škôl regiónu Šariš nahradila školská pôda
Súťaž, konaná od roku 2015, prebehla teraz vo forme školských kôl, keďže ju podobne ako celú spoločnosť postihla pandémia ochorenia Covid 19. Svoj talent a sily si zmerali žiaci piateho, až deviateho ročníka. Ocenenými boli zakaždým traja najlepší z každej zaregistrovanej ZŠ-ky, ktorí od primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej dostali i Ďakovný diplom. Víťazov súťaže zapísali do Galérie talentov na webovej stránke organizátora. Na ďalší rok zabojujú v súťaži aj žiaci prvého stupňa.

pic
Foto: Ľuboš Lukáč
pic
Foto: Ľuboš Lukáč
pic
Foto: Ľuboš Lukáč
Čo treba vedieť o koronavíruse

September 2022

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
Napíšte nám [email protected]