Autor textu: Peter Haľko
06.07.2022

Gymnázium sv. Moniky ocenilo výnimočné osobnosti školy

Pred koncom školského roka sa celá škola stretla na kultúrnom programe v prešovskom kine Scala. Študenti a učitelia tam oslávili úspechy ich školy v uplynulom roku.

Osobnosťou roka na Gymnáziu sv. Moniky v Prešove sa stala maturantka Mária Boldyová. Foto: Peter Haľko

Prešov 06.07.2022 (Skolske.sk)

Študenti a učitelia Gymnázia sv. Moniky sa v stredu 29. 6. 2022 po spoločnej slávnostnej svätej omši ku cti apoštolov Petra a Pavla v prešovskej Konkatedrále sv. Mikuláša zhromaždili v tamojšom kine Scala. Tam sa po vynútenej pandemickej prestávke znova konal tradičný koncoročný program Osobnosť roka. Ako moderátori ním sprevádzali učitelia tohto gymnázia Katarína Tutková a Peter Ballon.

Začiatok programu bol venovaný príhovoru riaditeľa Gymnázia sv. Moniky Pavla Petrovského, ktorý zhodnotil uplynulý školský rok. Hovoril o úspechoch i problémoch, ktoré boli s týmto rokom spojené. Vyjadril radosť z toho, že vďaka zlepšujúcej sa pandemickej situácii, sa mohli najmä v druhom polroku na škole zrealizovať viaceré tradičné podujatia a triedy sa znova mohli vybrať na spoločné duchovné obnovy, školské výlety a podobne.  

pic
Kultúrny program sa uskutočnil v prešovskom kine Scala. Foto: Peter Haľko

Tretiaci na tomto prešovskom gymnáziu každoročne tvoria ročníkové práce a inak tomu nebolo ani tento rok. Ide o práce na štýl seminárnych prácí, s ktorými sa neskôr stretnú na vysokých školách a univerzitách. Tie najlepšie riaditeľ školy po svojom prejave ocenil. Ich autormi boli Alexandra Bajusová, Martin Ďuran, Anastasia Pasok, Soňa Hirková a Matúš Sedlár. Ocenené ročníkové práce sa zaoberali napríklad krízou líderstva, Pascalovým trojuholníkom, či technikami učenia sa cudzích jazykov a ďalšími. 

Odovzdávanie ocenení striedali umelecké výstupy. Tretiačky mažoretky Soňa Blichová, Ema Hanudeľová a Ela Lipovská predstavili jednu zo svojich choreografií, s folklórnym spevom vystúpili sestry Ivana a Daniela Koreňové, ktoré hrou na harmonike sprevádzala Soňa Fučová. Zaspievala aj Tereza Prihatná, ktorú sprevádzala hra Damiána Piroha na klavíri a Daniela Dzurovčina na husliach. Nataniel Komanický sa predstavil s klavírnym sólom a súrodenci Jakub a Tamara Blaškovanovci vystúpili s tanečnými číslami waltzu a tanga. Už spomínaná Ivana Koreňová na pódiu ukázala aj umelecký prednes. Bola to práve ona, ktorá si od svojej triednej učiteľky Andrey Harvilkovej prevzala ocenenie pre umelca roka. Ivana Koreňová Gymnázium sv. Moniky úspešne reprezentovala na recitačných súťažiach Hviezdoslavov Kubín a tiež na súťaži A Slovo bolo u Boha, kde sa na celoslovenskom kole umiestnila na treťom mieste.

pic
Ivana Koreňová sa stala umelkyňou roka na Gymnáziu sv. Moniky v Prešove. Foto: Peter Haľko

Uplynulý školský rok sa niesol v znamení uvoľňovania pandemických reštrikcií, čo opäť umožnilo naplno fungovať školským športovým krúžkom. Ich členovia gymnázium výborne reprezentovali a v kategórii športovec roka bolo ocenené basketbalové družstvo chlapcov. Cenu im odovzdal pán zástupca riaditeľa školy Slavomír Tall.

Veľký počet študentov Gymnázia sv. Moniky sa tento rok zapojil do riešenia rôznych prírodovedeckých, jazykových aj spoločenskovedných olympiád a súťaží. Cenou pre vedca roka bola ocenená druháčka Miriam Halasová. Cenu jej odovzdala pani učiteľka Andrea Petrovská.

Koncom školského roka mali študenti možnosť vyjadriť sa v ankete na EduPage, koho spomedzi učiteľov by chceli odmeniť za prácu ocenením Učiteľ roka. V ankete získal najviac hlasov pán učiteľ Dávid Bednárik, ktorý na Gymnáziu sv. Moniky učí psychológiu, katolícke náboženstvo, ekonomiku a občiansku náuku. Novému učiteľovi roka cenu odovzdal ten predchádzajúci, ktorým bol pán učiteľ informatiky a fyziky Ľubomír Lazor. Učiteľ roka prijal toto ocenenie s pokorou a úsmevom sebe vlastným.

pic
Študenti Gymnázia sv. Moniky za učiteľa roka zvolili Dávida Bednárika. Foto: Peter Haľko

Moderátori podujatia Peter Ballon a Katarína Tutková každoročne tiež udeľujú špeciálnu cenu, o ktorej nehlasujú ani študenti ani učitelia. Tento rok sa ju rozhodli udeliť pani učiteľke Jane Verešpejovej za jej prácu pre školu, jej študentov a vzťahy medzi nimi a učiteľmi.

Na záver riaditeľ školy odovzdal cenu pre osobnosť roka, ktorú si študenti vybrali spomedzi seba. Z každej triedy mali možnosť navrhnúť jedného človeka, ktorý potom postúpil do celoškolského hlasovania. Osobnosťou roka na Gymnáziu sv. Moniky sa stala bilingválna maturantka Mária Boldyová, ktorá okrem iného dlhodobo pracovala v Žiackej školskej rade, resp. v Školskom parlamente, spolupracovala na organizácii školských podujatí, súťaží a pomáhala budovať dobré meno školy rozličnými spôsobmi online aj offline.

Zámerom tohto podujatia bolo pred všetkými zviditeľniť a pochváliť pracovitých, nadaných alebo inak výnimočných ľudí zo školy, ktorí by možno inak ostali skrytí v dave, alebo by sa sami svojimi úspechmi nepochválili.

Čo treba vedieť o koronavíruse

December 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]