Autor textu: Mgr. Marián Sabala
04.07.2022

Technici z Tlmáč naberali nové skúsenosti

Prioritou je rozšírenie odbornej pripravenosti študentov pre ich budúce profesionálne zaradenie do pracovného pomeru.

Foto: Mgr. Marián Sabala

Ďalšia možnosť získať nové poznatky a skúsenosti v príprave na povolanie sa naskytla tlmačskím stredoškolákom. Vďaka grantu z programu Európskej únie Erasmus+ študenti Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch vycestovali na dve odborné stáže do susednej Českej republiky. Tentokrát do Brna a Prahy, kde počas dvoch týždňov budú získavať nové zručnosti a skúsenosti vo svojom odbore na stredných školách rovnakého zamerania. Takúto ponuku využilo 20 študentov dvoch odborov, programátor obrábacích strojov a zariadení a mechanik elektrotechnik, ktorí si môžu svoje doterajšie zručnosti znásobiť a obohatiť. Ich dvojtýždňovým domovom sa stalo Brno a Praha.

Cieľom mobility Erasmus+ je strávenie určitej doby v inom členskom štáte EÚ a získať nové pracovné a odborné spôsobilosti. Nie je to po prvýkrát, nakoľko pravidelne sa podarí pripraviť kvalitný projekt, ktorý je schválený a študentom nič nebráni na ceste za poznaním a zdokonaľovaním sa v tom čo ich baví a prináša skúsenosti do života. Prváci až tretiaci pobudnú v Brne a v Prahe na stredných školách, kde vďaka pedagógom získajú nové praktické skúsenosti.

pic
Foto: Mgr. Marián Sabala

„Nesmierne ma potešilo, že vďaka získanému grantu z programu Erasmus+ sa nám podarilo pripraviť odborné stáže pre našich študentov. Po dôslednej príprave a výbere chlapcov majú počas dvoch týždňov príležitosť získavať nové odborné zručnosti a skúsenosti vo svojom odbore v hostiteľských školách v Českej republike. Desať chlapcov odboru mechanik elektrotechnik zavítalo na pôdu strednej odbornej školy v Brne a ďalších desať programátorov strojov a zariadení do Prahy, kde majú vytvorené výborné a veľmi kvalitné podmienky pre zdokonalenie sa vo svojom študijnom zameraní. Je to pre nich nielen výzva, aby nadobudli nové zručnosti a skúsenosti, ktoré potrebujú pre výkon svojho budúceho povolania, ale aj taká odmena za dosiahnuté doterajšie študijné výsledky“ prezradila koordinátorka projektu a zástupkyňa riaditeľky školy Mária Medzihradská.

pic
Foto: Mgr. Marián Sabala

Prioritou je rozšírenie odbornej pripravenosti študentov pre ich budúce profesionálne zaradenie do pracovného pomeru. „Nakoľko veľmi častou požiadavkou dnešných zamestnávateľov, s ktorými naša škola spolupracuje je zvýšenie odbornej pripravenosti študentov na programovanie a obsluhu CNC obrábacích strojov a zariadení, či obsluha pneumatických alebo poloautomatických, ba dokonca plne automatických systémov a liniek, prípadne ich realizácia, ponúkame chlapcom i dievčatám absolvovať odborné stáže počas ich štúdia. Je to pre nich fantastická príležitosť naučiť sa nielen nové veci a zlepšiť sa v tom, čo už vedia, ale aj možnosť okúsiť život v českých veľkomestách. Vďaka modernému a vysokokvalitnému vybaveniu spolupracujúcich škôl môžu po návrate odovzdávať svoje skúsenosti ďalším svojim kamarátom a spolužiakom,“ doplnila riaditeľka školy Jana Mrázová.

Záujem o odbornú stáž pri výbere bol medzi študentmi obrovský. Bol to doslova boj o miesto. Nedostali sa však všetci, len tí, ktorí splnili kritériá pri výbere účastníkov. Aj to svedčí o tom, že o projektoch, ktoré škola robí kolujú medzi žiakmi pozitívne správy. „Veľmi sa teším, že na našej škole máme možnosť vycestovať počas štúdia aj do zahraničia na odborné stáže. Vďaka tomu máme možnosť pracovať aj na takých strojoch a zariadeniach, ktoré my nemáme. Okrem nových skúseností zažijeme veľa zážitkov so spolužiakmi pri spoznávaní kultúrnych a historických pamiatok v Prahe. Aj touto cestou chcem za všetkých stážistov poďakovať zapojeným učiteľom pri príprave a realizácii stáží,“ prezradil tretiak Dávid Hanula.

pic
Foto: Mgr. Marián Sabala

„Z odbornej stáže si odnášam nielen bohaté skúsenosti, ale aj nádherné zážitky, ktoré som so svojimi spolužiakmi mohla prežiť,“ prezrádza nám druháčka Alexandra Bednáriková. Vzápätí ju dopĺňa ďalší z účastníkov Dávid Timko. „Aj mne sa tam veľmi páčilo. Naučil som sa ovládať jeden z najnovších systémov v programovaní, pracoval som na špičkovom CNC programovacom stroji, o ktorom som doteraz len počul. Táto stáž mi dala do môjho osobného života veľmi veľa.“

Čo treba vedieť o koronavíruse

September 2022

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
Napíšte nám [email protected]