Autor textu: Ľuboš Lukáč
29.06.2022

„Absurdné“ stretnutie v časovom strese v Klube nadaných detí

Príbehy plné absurdít, šifrované a skryté obrázky. Úlohy v Klube nadaných detí rozvíjali logické myslenie, pamäť a schopnosť pracovať v časovom strese.

Foto: Ľuboš Lukáč

Prešov 29.06.2022 (Skolske.sk)

Čo všetko patrí k zelenine?
Deti v Klube nadaných detí v Súkromnej základnej škole DSA v Prešove čakali príbehy plné absurdít. Precvičovali si pojmové myslenie, rozvíjali slovnú zásobu a riešili úlohy na krátkodobú pamäť. Museli sa tiež vyrovnávať s činnosťou v časovom strese. Na rozvoj krátkodobej pamäte slúžila úloha, pri ktorej zo zadaného, tzv. nadradeného pojmu - napr. zelenina – mali návštevníci klubu počas jednej minúty vymenovať čo najviac slov, ktoré pod tento pojem patria.

Vyhľadávali v texte absurdity
Rozvoj slovnej zásoby preverili dvojice slov. Z nich mali deti určiť, ktoré zo slov má viac písmen, prípadne slabík. Pre každý pojem mali vymenovať tri charakteristické znaky, napr. sova: noc, strom, typický zvuk. Neskôr pozorne počúvali poviedku a odpovedali na otázky, súvisiace s jej obsahom. Počas čítania mali stopnúť učiteľa vždy, keď v texte zaznela nejaká absurdita.

Slovná zásoba v časovej tiesni
A prišli úlohy, ktoré bolo treba riešiť v časovej tiesni. Deti mali na konkrétne písmeno vymenovať čo najviac zvierat, miest, či vecí. Potom zas rýchlo určiť čo najviac predmetov, ktoré majú konkrétnu farbu – bielu, ružovú, červenú, modrú...

pic
Foto: Ľuboš Lukáč

Obrázky, zašifrované v šípkovom kóde
Ďalšie stretnutie detí v Klube nedaných v prešovskej Súkromnej ZŠ DSA prinieslo riešenie úloh, pri ktorých sa žiaci museli orientovať v rovine. Rozvíjali predstavivosť, tvorivosť a technické zručnosti. Potrebovali pri tom papier so štvorcovou sieťou (štvorčekovaný papier). Deti do nej kreslili obrázky podľa zadaného programu, zostaveného z tzv. šípkového kódu. Šípkový kód pozostáva z ôsmich znakov: doľava, doprava, hore, dole, šikmo doľava hore, šikmo doprava hore, šikmo doľava dole, šikmo doprava dole. To všetko sú zároveň dovolené pohyby v sieti.

Posilnili orientáciu v tajuplnej atmosfére
Zašifrované obrázky deti priťahujú. Ide totiž o činnosť naplnenú tajuplnosťou, často s prekvapujúcim výsledkom. Táto aktivita však zároveň napomáha k rozvíjaniu pre život natoľko potrebných orientačných schopností a predstavivosti. Učí žiakov pracovať podľa programu. Vedľajším efektom môže byť takisto estetický zážitok.

Skryté obrázky pomáhali nenápadne sa učiť
Tretie zo stretnutí nadaných žiakov v ich vlastnom klube v Súkromnej ZŠ DSA zaostrilo na skryté obrázky, ktoré sa deti pokúšali vyhľadávať. Potrebné sa pri tom bolo sústrediť na detail a kresliť. Najmenší si precvičili čítanie a s ním logické myslenie. Poslúžili im k tomu obrázky, zaujímavé príbehy, hádanky a hlavolamy. V Klube nadaných detí tak strávili hodinu príjemnou zábavou, popri ktorej sa nenápadne učili.

Text: Mgr. Dušan Guman

pic
Foto: Ľuboš Lukáč
pic
Foto: Ľuboš Lukáč
Čo treba vedieť o koronavíruse

August 2022

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]