Autor textu: Mgr. Beáta Molnárová
29.06.2022

Exkurzia -Okresný súd Trebišov

Žiaci zo ZŠ v Kráľovskom Chlmci mali zároveň mali možnosť oboznámiť sa s prácou sudcu, obhajcu a prokurátora.

Foto: text

Bratislava 29.06.2022 (Skolske.sk)

Dňa 2.júna 2022 sa žiaci ôsmeho ročníka v sprievode p. uč. Dajkovej a p. uč. Greznárovej zúčastnili 3 verejných pojednávaní na Okresnom súde v Trebišove v rámci vyučovania predmetu Občianska náuka.
Po našom príchode sa nás ujal zamestnanec okresného súdu, ktorý nás milo privítal a usmernil do pojednávacej miestnosti. Pri vstupe do priestorov súdu žiaci museli absolvovať prehliadku, či nevlastnia nedovolené  predmety. Ešte pred začiatkom súdneho pojednávania si žiaci vypočuli prednášku na tému Kriminalita mladistvých a trestná zodpovednosť, v rámci ktorej predseda súdu JUDr. Ladislav Bujňák vysvetlil žiakom základné otázky trestnej zodpovednosti mladistvých, skutkové podstaty trestných činov týkajúce sa mladistvých, trestno-právne hľadisko kyberšikany, zdieľanie informácií na sociálnych sietiach a jeho dôsledky a pod.

Potom nasledovali súdne pojednávania. Na všetkých troch sa pojednávalo vo veciach trestného práva, čo bolo pre žiakov veľmi podnetné a poučné. Mali príležitosť sledovať súdne pojednávanie v dvoch prípadoch v trestnej veci prečinu a v jednom prípade v trestnej veci zločinu, ktoré viedol sudca okresného súdu v Trebišove JUDr. Martin Kurečko. Žiaci mali zároveň mali možnosť oboznámiť sa s prácou sudcu, obhajcu a prokurátora. Dozvedeli sme sa veľa nových, zaujímavých informácií z trestného práva.

Po skončení pojednávania si pán sudca našiel čas a bol ochotný zodpovedať otázky žiakov a všetko im podrobne vysvetliť. 

Táto exkurzia určite splnila svoj cieľ, ktorým bolo priblížiť žiakom špecifiká súdneho procesu a vidieť jeho priebeh v praxi.

Dúfame, že táto zážitková forma výučby sa osvedčí aj  v budúcich školských rokoch, pretože je pre žiakov atraktívna a zároveň má nesporne edukačný prínos.

Čo treba vedieť o koronavíruse

September 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
Napíšte nám [email protected]