Autor textu: Ľuboš Lukáč
25.06.2022

Iniciatíva Rozumieme nadaným predstavuje školám Logickú olympiádu

Obľúbenú súťaž s tisíckami účastníkov ročne približujú v základných školách. Jednou z nich bola Súkromná základná škola DSA v Prešove.

Foto: SZŠ DSA v Prešove

Prešov 25.06.2022 (Skolske.sk)

Prvý vstup približuje verbálne myslenie
Ide o sadu logických úloh, ktoré boli súčasťou Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov v jej uplynulých desiatich ročníkoch. Súťaž je určená žiakom základných škôl a osemročných gymnázií do 15 rokov. V prvej časti prezentácie približujú členovia iniciatívy Rozumieme nadaným typy úloh, ktoré sa zameriavajú na verbálne myslenie. Ide o prešmyčky, slovné hračky, hľadanie skrytých slov. Ďalej sú to úlohy, kde súťažiaci určujú slová, ktoré v určitej skupine slov dávajú, resp. nedávajú zmysel.

Testy s copyrightom iniciatívy Rozumieme nadaným
V druhej časti priblížia autori testov úlohy, určené žiakom druhého stupňa základných škôl. Tieto úlohy rozvíjajú logické a matematické myslenie, priestorovú predstavivosť, ale i verbálne myslenie. Každá úloha sa pritom zameriava na niečo iné. I keď na školách už môžu do testov nazrieť, podliehajú autorskému zákonu a verejnosti zatiaľ prístupné nie sú. Úlohy sú dielom spomínanej celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Okrem prezentácie úloh je cieľom stretnutí na základných školách tiež naučiť žiakov riešiť ich, riešenia logicky zdôvodniť, využiť a rozvíjať logické myslenie, rečové schopnosti, priestorovú predstavivosť a tvorivosť.

Logika pomáha dokonca pri matematike a fyzike
Deti sa pri úlohách učia správne myslieť a postupovať od jednotlivostí k všeobecnému a opačne, či využívať pri riešení jedného problému všeobecne platné zákonitosti. Prehlbujú si schopnosť zaobchádzať s abstraktnými symbolmi a číslami. Viaceré vedecké výskumy potvrdili, že zvládnutie pravidiel logiky a základov počítania je dôležité pre matematiku, fyziku alebo informatiku.

pic
Foto: SZŠ DSA v Prešove

Jazykový talent môže signalizovať i dobrá fantázia
Jazykové nadanie sa ukáže v zvládnutí reči, v láske k nej a tiež v úsilí reč skúmať. Dôležitá je veľká slovná zásoba, schopnosť rozpoznať a pochopiť jemné odtiene slov, cielená voľba rečníckych prostriedkov a slohových útvarov alebo vyhranená citlivosť na intonáciu. Jazykové nadanie sa môže prejaviť pri písaní listov, slohových prác, referátov, prejavov, básní a prednášok. Prejavom jazykového nadania môže byť takisto schopnosť fantazírovať, zaujať rozprávaním, opisovaním, no tiež talent vyjadrovať sa písomne.

Perspektíva a tvorivosť
Pri priestorovej predstavivosti je dôležitá schopnosť vedieť si perspektívne správne predstaviť tvary a predmety a doplniť obraz časťami predmetu, ktoré nie sú viditeľné. Je to schopnosť uložiť si do pamäti komplexný vzor určitého predmetu, vedieť ho opätovne spoznať, zaradiť a nakresliť. Dôležité pri tom sú: orientácia, perspektíva, vnímanie detailov, rozoznávanie tvarov a vzorov, ako aj ich reprodukcia. Tvorivosť sa prejavuje pri úlohách a problémoch rozličného charakteru. Dôležité sú tu pohotovosť, flexibilita, originalita, elaborácia a imaginácia.

Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov je jediná súťaž pre intelektovo nadaných žiakov na Slovensku. Počas desiatich rokov sa do súťaže prihlásilo viac ako 23 000 intelektovo nadaných žiakov základných škôl a osemročných gymnázií do 15 rokov. Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov patrí do portfólia projektov celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Súťaž pravidelne organizuje Pedagogická fakulta PU, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Odbor školstva Okresného úradu v Prešove a Mesto Prešov.

​​​​​​​Text: Mgr. Dušan Guman

pic
Foto: SZŠ DSA v Prešove
Čo treba vedieť o koronavíruse

August 2022

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]