Autor textu: PaedDr.Helena Rusnáková
16.06.2022

S knihou do neznáma

Nové Zámky: Zaujímavá výstava detských prác v Knižnici Antona Bernoláka

Foto: PaedDr.Helena Rusnáková

V spoločenskej sále Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch bola 14.júna 2022 slávnostne otvorená výstava  detských výtvarných prác regionálnej čitateľskej súťaže „S knihou do neznáma“.
Do súťaže sa zapojilo niekoľko triednych kolektívov základných škôl, ktoré pod vedením svojich učiteliek vytvorili zaujímavé a rôznorodé práce.
Na 1. mieste sa umiestnila 5.B trieda  z Katolíckej spojenej školy. Na základe úlohy podľa knihy Danka a Janka od Márie Ďuríčkovej žiaci vytvorili fotografické autoportréty a vedľa nich nakreslili imaginárne dvojičky s vymyslenými menami, ktoré sa rýmujú alebo sú si podobné. Nad nimi sa vyníma motív huslí.  

pic
Foto: PaedDr.Helena Rusnáková

,Kurátorka výstavy Erika Vojčiaková upriamila pozornosť účastníkov vernisáže na plagát „Akcia adopcia“, ktorý má za účel spropagovať adopciu psíkov z útulku. Žiaci vytvorili  postavy z rozprávky o Mechúrikovi Koščúrikovi,ako aj indiánske masky z kartónu.

Na 2. mieste sa umiestnila trieda 2.A zo ZŠ Mostná. Ústredným motívom práce žiakov tejto triedy sú výtvarné práce domácich zvierat. Trieda tiež vytvorila plagát, ktorého účelom bola propagácia adopcie zvierat. Okrem už spomínaných vypracovaných úloh sa žiaci zaoberali aj úlohami týkajúcimi sa knihy Danka a Janka.
​​​​​​​
Žiaci  1.A triedy zo ZŠ Mostná získali 3. miesto. Medzi ich prácami sú aj plagáty, ktoré majú za účel dopomôcť k adopcii psíkov. Ďalšou úlohou, ktorú žiaci splnili, bolo nakresliť svoje domáce zvieratko a stručne opísať, ako sa oň starajú. Venovali sa aj obľúbeným postavám z knihy Mechúrik Koščúrik od Milana Rúfusa.

pic
Foto: PaedDr.Helena Rusnáková
pic
Foto: PaedDr.Helena Rusnáková

Okrem prvých troch miest porota udelila aj Cenu za kreativity, ktorú získala trieda 2.B zo ZŠ Mostná. Ústrednou prácou druhákov  je triedny plagát s autoportrétmi, resp. s imaginárnymi dvojičkami žiakov, ktorý bol vytvorený rôznymi výtvarnými technikami. Trieda sa venovala aj nápaditému, výtvarnému a pútavému spracovaniu receptov ich obľúbených jedál. Zaujímavo je vypracovaný aj priestorový pútač, ktorý sa taktiež viaže k súťažnej úlohe.
Ocenení súťažaci si prevzali z rúk Heleny Bohátovej, riaditeľky Knižnice Antona Bernoláka diplomy.
Slávnostnú atmosféru podujatia umocnilo vystúpenie Akordeónového súboru zo ZUŠ Nové Zámky pod vedením pani učiteľky Evy Blaškovičovej.
Návštevník výstavy si okrem ocenených prác si môže pozrieť aj výtvarné práce ostatných zúčastnených žiakov.
​​​​​​​
Výstava trvá do 30. júna 2022.

pic
Foto: PaedDr.Helena Rusnáková
pic
Foto: PaedDr.Helena Rusnáková
Čo treba vedieť o koronavíruse

December 2022

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
Napíšte nám [email protected]