Autor textu: Ekonomická univerzita v Bratislave
14.06.2022

Ukrajinskí študenti na slovenskej akademickej pôde

Špeciálny program FREE MOVER - UKRAJINA na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Foto: Ekonomická univerzita v Bratislave

Keď EUBA ponúkla ukrajinským študentom bezplatné ubytovanie, nerozumeli, prečo by mali dostať niečo zadarmo. „Odmietali to a chceli za ubytovanie zaplatiť,“ zhodnotila jedna z koordinátoriek mimoriadneho univerzitného projektu FREE MOVER – UKRAJINA.

Keď pred vyše sto dňami vtrhli ruské vojská na Ukrajinu a vyhnali z domovov milióny ľudí, svet zostal ochromený. Vzápätí sa spustila obrovská vlna solidarity a odštartovala pomoc nebývalého rozsahu. Bokom nezostali ani ukrajinskí vysokoškoláci, ktorí dostali príležitosť študovať na európskych univerzitách.

Akademický svet môže niekedy navonok pôsobiť ako hierarchické univerzum vymedzené striktnými pravidlami, kde si každá zmena vyžaduje okrem precíznej analýzy a diskusie i veľa času. Vojna na Ukrajine však ukázala pravý opak a pomyselné dvere pre ukrajinských študentov otvorilo aj Slovensko. Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA) spustila špeciálny program FREE MOVER – UKRAJINA a čoskoro po vypuknutí konfliktu privítala prvých študentov z Ukrajiny. Popritom zrealizovala sériu ďalších krokov s cieľom pomôcť študentom, akademickým spolupracovníkom a ich rodinným príslušníkom, ktoré zahŕňali aj materiálnu a finančnú pomoc, odpustenie rôznych poplatkov, mimoriadne štipendium, psychologickú podporu, koučing, ubytovanie pre blízkych rodinných príslušníkov či zbierku.

Keď treba konať

Na začiatku krátkodobého mobilitného programu FREE MOVER UKRAJINA bolo niekoľko stretnutí s prorektorkou pre vzdelávanie Zuzanou Juhászovou a pracovníkmi z oddelenia medzinárodnej mobility EUBA. „Bolo nutné zistiť kapacitu na predmetoch v anglickom jazyku, o ktorú by sme mohli zvýšiť počet študentov. Zároveň bolo treba zistiť podľa obsahu predmetu, či sa študenti zvládnu zapojiť do výučby,“ približuje prorektorka EUBA pre vzdelávanie prvé kroky pred štartom programu.

Keď boli známe konkrétne možnosti, rozhodnutie padlo rýchlo. „Informáciu sme uviedli na stránke a rozposlali cez mailovú schránku, ktorú EUBA zriadila po vypuknutí konfliktu,“ dodala docentka Juhászová. Následne sa bolo treba popasovať s formálnymi prekážkami. „Študenti museli zaslať vyplnenú prihlášku z webovej stránky a Learning agreement – dohodu o štúdiu, kde si vybrali minimálne tri predmety. V neposlednom rade museli byť riadne zapísaní na ukrajinskej vysokej škole,“ doplnila koordinátorka prichádzajúcich študentov Laura Danielová.

Keď začali prichádzať prvé prihlášky od ukrajinských študentov, na rad prišla nevyhnutná byrokracia a náročné overovanie dát. „Začali sme spracovávať prihlášky, zabezpečovať preklady dokumentov, overovať diplomy alebo študentské karty. Ak bolo všetko v poriadku, zapísali sme záujemcov do nášho AIS systému, nahodili im predmety, ktoré si vybrali a mohli začať študovať,“ opísala Danielová.

Skromnosť a pokora

Väčšina záujemcov o mimoriadne štúdium v rámci programu FREE MOVER UKRAJINA zistila informácie na domovskom webe Ekonomickej univerzity v Bratislave. „Program pre študentov z Ukrajiny sme našli na webovom univerzitnom portáli, potom sme poslali prihlášku,“ potvrdili Anastasiia Yarmolenková aj Oleh Smolikevych. Anastasiia prišla na Slovensko z dediny pri Prahe, kde dorazila po tom, čo strávila tri dni čakaním v rade na hraniciach. Vysokoškolák Oleh potreboval na prekročenie hranice aj preukaz ISIC, ktorý získal po predložení akceptačného listu z EUBA.

Koordinátorka prichádzajúcich študentov Danielová poznamenala, že hoci študenti sa začali ozývať sami, niektorí prišli i fyzicky. „Boli to väčšinou tí, ktorí mali záujem o denné štúdium.“ Primárne však hľadali pomoc a strechu nad hlavou. „Keďže EUBA ponúkla možnosť bezplatného ubytovania pre študentov z Ukrajiny, nebol to problém. Keď sme im to oznámili, nerozumeli, prečo im chceme dať niečo zadarmo. Odmietali to a chceli za ubytovanie zaplatiť, ale nakoniec súhlasili,“ priblížila Danielová prístup Ukrajincov. Neskôr sa z internátov aj tak odsťahovali, aby neboli na príťaž.

Najmä v prvých týždňoch po vypuknutí konfliktu však boli hlavnou témou podanie pomocnej ruky a solidarita. „Ukrajinskí študenti hľadali v prvom rade pomoc, až potom sa zaujímali o možnosti absolvovať časť štúdia na našej univerzite,“ zhrnula prorektorka EUBA pre vzdelávanie Juhászová.

Ocenenie kvality štúdia EUBA

Ukrajinskí študenti si štúdium na EUBA pochvaľovali. Za najväčší bonus i rozdiel oproti domovským univerzitám označili praktické zameranie výučby a ústretovosť pedagógov. „Učitelia sú skvelí. Pýtal som sa ich veľa otázok a všetci mi všetko zodpovedali, keď bolo treba, pomohli,“ zhodnotil Oleh.

Anastasiia vyzdvihla nielen podporu zo strany učiteľov i Oddelenia medzinárodnej mobility EUBA, ale i študijné programy a možnosť komunikovať v angličtine. „Kým na Ukrajine je štúdium vo všeobecnosti teoretickejšie, na Slovensku je zaujímavejšie a previazanejšie s praxou.“ Ocenila aj flexibilné termíny skúšok, keďže na domovskej State University of Trade and Economics v Kyjeve majú pevne daný harmonogram.

Najväčším otáznikom zostáva, či a v akom rozsahu budú môcť alma mater ukrajinských vysokoškolákov uznať štúdium na Slovensku. „Túto skutočnosť nevieme overiť ani ovplyvniť. Každý študent získa potvrdenie o absolvovaní štúdia, ako keby bol u nás na riadnom semestrálnom študijnom pobyte a umožníme mu vykonať zo zapísaných predmetov skúšku,“ zdôraznila prorektorka pre vzdelávanie Juhászová. Ak ju úspešné zvládne, dostane výpis výsledkov štúdia, tzv. Transcript of records.

Koordinátorka prichádzajúcich študentov Danielová dodala, že výsledok bude závisieť od viacerých faktorov. „Napríklad či medzi univerzitami je bilaterálna spolupráca, či dotyčný študuje rovnaký alebo podobný študijný odbor, zameranie študenta či výber predmetov,“ konkretizovala.

Návrat na Ukrajinu a práca

Väčšina oslovených ukrajinských študentov sa plánuje vrátiť domov. „Kým sa rozhodnem, či budem pokračovať v štúdiu na Slovensku, chcem sa vrátiť na Ukrajinu. Na domovskej univerzite máme globálny aplikačný systém, prostredníctvom ktorého univerzita spojí potenciálne možnosti štúdia v zahraničí s našim zázemím,“ zdôraznila Anastasiia.

A čo by im dnes pomohlo najviac? „Študenti, ktorí sú stále na Ukrajine, potrebujú pomoc. Teraz sú vo veľmi zložitej situácii, keď nie je možné prekročiť hranice a študovať v zahraničí. Majú strach. Privítali by nielen možnosť študovať, ale aj dočasne pracovať,“ priblížil Oleh.

Anastasiia pri hodnotení situácie v Európe upozornila, že z hľadiska vzdelávania je dôležitý nielen väčší počet vzdelávacích príležitostí, ale aj prepojenia medzi študentmi a firmami prostredníctvom univerzít.

Čo bude s ukrajinskými študentmi, ktorí absolvovali mimoriadne štúdium na európskych univerzitách, zostáva otvorené. Už dnes je však zrejmé, že nielen Ukrajina, ale aj samotná Európa bude skromných, pracovitých a vzdelaných ľudí potrebovať.

Čo treba vedieť o koronavíruse

December 2022

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
Napíšte nám [email protected]