Autor textu: PaedDr.Helena Rusnáková
06.04.2022

Zo zaujímavostí Nitrianskeho kraja: Marianska Čelaď

Foto: PaedDr.Helena Rusnáková, júl 2021
pic
Foto: PaedDr.Helena Rusnáková

Na malej pustatine medzi Podhájskou a obcou Čechy, v okrese Nové Zámky, sa nachádza lokalita Marianska Čelaď /Máriacsalád/.  Na tomto odľahlom mieste sa rozprestierajú rozmerné  zrúcaniny kláštora, ktorý bol kedysi honosným sídlom mníchov rádu sv. Pavla.

Z histórie kláštora
Dátum vzniku kláštora nie je známy. O tom, že v danej lokalite pulzoval už v 11. storočí život existujú historické záznamy: -zo záznamu v  listine Gejzu I.  z roku 1075 sa dozvedáme, že v tom období tu stála osada; v roku 1210 v lokalite Marianskej Čelade/Máriacsaládu/ spomína už aj kaplnka.
Pavlíni dostali pozemok od Žigmunda z Levíc a jeho svokra Františka Harastyho v roku 1512. 
Založenie kláštora potvrdil kráľ Ľudovít II. v roku 1517.

Okolo roku  1550 mnísi opustili kláštor.  Informácie o tom, čo ich k tomu rozhodnutiu viedlo sa rôznia: jedny pramene hovoria, že príčinou bol vpád Turkov; iné pramene hovoria, že  miestni obyvatelia pavlínskych mníchov nemali radi.

Mnísi sa vrátili v roku 1711.  V roku 1749 bola začatá výstavba kostola, ktorý bol vysvätený v roku 1778.
Po tom, ako cisár Jozef II. v roku 1786 zrušil rehoľu pavlínov v Uhorsku, mnísi natrvalo opustili kláštor. Budovy kláštora v nasledujúcich rokoch slúžili na rôzne účely. V roku 1809 slúžil kláštor ako poľný lazaret.  

V roku 1863 následkom blesku vznikov veľký požiar, kedy kláštor vyhorel. Do pôvodného stavu  už nikdy nebol vrátený...

Z kedysi honosnej stavby, akú dnes vidíme už len na historických obrazoch, dnes ostala už len ruina, ktorá však láka turistov. Dôvodom záujmu ľudí vidieť na vlastné oči ruiny kedysi honosného diela sú zrejme aj legendy, ktoré sa k tomuto miestu viažu.
​​​​​​​
Foto: PaedDr.Helena Rusnáková, júl 2021
Použité zdroje:
https://www.hrady-zamky.sk/marianska-celad/
http://www.muemlekem.hu/magazin/mariacsaladpuszta_palos_kolostor
https://blog.sme.sk/index.php/vladimirbencik/cestovanie/klastor-pavlinov-marianska-celad-a-hrad-cabrad-alebo-ako-sa-ne-starame-o-nase-historicke-pamiatky

pic
Foto: PaedDr.Helena Rusnáková, júl 2021
Čo treba vedieť o koronavíruse

Február 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
-
-
-
Napíšte nám [email protected]