Autor textu: TASR Jaromír Novak
21.01.2022

CoFoE: Do diskusií na vyššej úrovni sa nedostali všetky návrhy občanov

V plánoch na zdravší život Európanov neprešiel návrh, aby veľké mestá dostávali sankcie alebo dotácie v závislosti od miery ekologizácie verejnej dopravy a znečisťovania životného prostredia.

Žena jazdí na bicykli po prázdnej ulici vo Viedni, foto z archívu. FOTO TASR/AP.

Brusel 21. januára (TASR) - Plenárne zasadnutie Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) v piatok a sobotu (21. – 22. 1.) na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu zhodnotí vyše 90 záverečných odporúčaní, ktoré vzišli z dvoch ukončených občianskych panelov.

Konečné odporúčania sú výsledkom záverečných stretnutí občianskych panelov vo Florencii a Varšave, ktoré boli zamerané na témy európska demokracia, hodnoty a práva, právny štát a bezpečnosť, a tiež zmeny klímy, životné prostredie a zdravie.

Užší výber okruhov a podokruhov odporúčaní, ktoré by mali zlepšiť život Európanov, však znamená, že mnoho návrhov, s ktorými prišli občania, sa do diskusií na vyššej úrovni už nedostane.

V rámci tematického panelu zameraného na zdravie, klímu a životné prostredie "vypadli" napríklad návrhy týkajúce sa zdravého stravovania, ekologizácie miest či pitnej vody.

pic
Ilustračná snímka, FOTO TASR/AP.

Účastníci tohto panelu pôvodne odporúčali, aby EÚ vyzvala všetky členské štáty na zákaz alebo obmedzenie reklamy na alkohol a tabakové výrobky, najmä s dôrazom na mládež. Navrhli, aby členské štáty do učebných osnov začlenili lekcie o varení udržateľným, zdravým a chutným spôsobom. Do tejto kategórie spadali aj odporúčania viesť informačnú kampaň o zdravých potravinách a výžive, hlavne o tom, aby EÚ presadzovala vyššie dane na mäso a cukor a preskúmala možnosti, ako odlíšiť zdravé a nezdravé potraviny a zaradiť ich do rôznych skupín dane z pridanej hodnoty.

Podobné odporúčania sa týkali aj začlenenia dlhodobého programu environmentálnej výchovy do národných vzdelávacích systémov pre deti na základných a stredných školách. Panelisti navrhli aj zavedenie najvyššieho možného štandardu kvality vody v celej EÚ, pričom s cieľom úspory vody navrhli systém odmeňovania. Ten by podnecoval nižšiu priemernú spotrebu vody, vytvorenie trhového systému s kvótami pre spoločnosti, ktoré znečisťujú vodu, čo by mal byť podobný systém ako už fungujúci trh s povoleniami na uhlíkové emisie.

Do širšieho okruhu nápadov, ktoré sa nepodarilo presadiť, patrí odporúčame, aby EÚ pokutovala spoločnosti, ktoré sa zbavujú nepredaných produktov vzniknutých v dôsledku nadprodukcie. Občania tiež navrhli, aby EÚ vypracovala a implementovala politiku odpadového hospodárstva pre domácnosti a občanov so zameraním na skutočné množstvo odpadu, ktorý vyprodukujú, doplnenú o zvýšenie informovanosti občanov o výhodách znižovania tvorby odpadu, jeho separácie a zberu. Do tejto kategórie patrili aj odporúčania premiestniť priemyselné odvetvia v rámci EÚ s cieľom riešiť súčasné klimatické problémy.

V plánoch na zdravší život Európanov neprešiel návrh, aby veľké mestá dostávali sankcie alebo dotácie v závislosti od miery ekologizácie verejnej dopravy a znečisťovania životného prostredia. Dôraz bol na elektromobilitu, zelenú verejnú dopravu, viac peších zón a cyklistických chodníkov. V tejto oblasti bol aj návrh, aby legislatíva EÚ obmedzovala a regulovala lety na krátke vzdialenosti, ako aj krátke trasy výletných lodí. Občania ako alternatívu navrhovali posilnenie železničnej dopravy s cieľom prepojiť vlakmi všetky európske hlavné mestá.

V neposlednom rade sa nepodarilo presadiť ani návrhy, aby EÚ v súlade so svojou kampaňou "HealthyLife4All" (zdravý spôsob života pre všetkých) dôraznejšie podporovala športové spoločenské podujatia, športové aktivity na školách či olympiády s dvojročným odstupom otvorené pre všetky vekové skupiny a pre všetky typy športov.

spravodajca TASR Jaromír Novak

Máj 2024

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
Napíšte nám [email protected]