Autor textu: Mária Tarišková
20.12.2021

Financie v praxi a pomoc svojej komunite

Aj to priniesli víťazné riešenia žiakov v súťaži FinQ Majster.

Foto: FinQ

Bratislava 20.12.2021 (Skolske.sk/OTS)

Slovensko má svojich FinQ Majstrov, a to žiakov. V rámci súťaže FinQ Majster prišli s kreatívnymi riešeniami ako finančne pomôcť napríklad usporiadať Vianoce pre seniorov či vyzbierať peniaze na tábor pre deti z krízového centra. Ich nápady sú pritom plne realizovateľné v praxi a žiakom pomohli rozvíjať FinQ, teda kompetencie v oblasti financií. Celkovo sa do súťaže v štyroch kategóriách zapojilo 16 tried a 86 detí.
 
Súťaž FinQ Majster bola organizovaná v rámci inovatívneho programu finančného vzdelávania FinQ. Zadania boli náročnosťou prispôsobené štyrom vekovým kategóriám a zabojovali aj tí najmenší z materskej školy. Žiaci svoje kreatívne práce na témy ako Záchrana lesa, Vianoce v Jesienke, Letný Tábor, Školský bufet či Vyhni sa dlhu, spracovávali formou videa. Žiaci spojili svoje FinQ zručnosti s veľkou dávkou kreativity a zo súťaže FinQ Majster tak vzišli nápadité videá. Všetky víťazné riešenia si môžete pozrieť tu.

Chuť vzdelávať sa v oblasti financií a rozvíjať finančnú kultúru u detí zapojených do programu FinQ neustále rastie. Dokazujú to nielen čísla, ale najmä ich zaangažovanosť do aktivít programu, ako je napríklad FinQ Majster. Súťažné riešenia boli originálne a pekne spracované. Žiaci si dali záležať a bolo vidieť, že riešiť situácie spojené s financiami v praxi ich baví. Pozitívnu spätnú väzbu sme mali aj od učiteľov, ktorí svojich žiakov usmerňovali počas súťaže,“ hovorí Danica Lacová, programová riaditeľka programu FinQ.
 
Peniaze v praxi na pomoc svojmu okoliu
Zadania sa sústredili na rôzne sféry života a boli nastavené tak, aby žiaci riešili konkrétny problém v praxi. Žiaci z kvinty Gymnázia L. Novomeského v Bratislave sa zaoberali témou Letného Tábora a navrhli finančnú zbierku, v rámci ktorej by predajom ručne vyrábaných predmetov vyzbierali peniaze na tábor pre deti z Krízového  centra pre deti a mládež Modrá stuha. Prinieslo im to prvé miesto v súťaži v kategórii B1 mladší žiaci.
 
Do biznis plánu sa pustili žiaci 3. ročníka Strednej priemyselnej školy strojníckej v Bratislave a kreatívne navrhli inováciu ich školského bufetu tak, aby z neho spravili príjemné miesto na oddych po náročných hodinách. V prvom rade sa inovácia týka úpravy priestorov, ako vymaľovanie stien, výmena podlahy a podobne. Žiaci si cenu a náklady rekonštrukcie uvedomujú. „Keďže sme technická škola a budúci úspešní strojári, náklady na rekonštrukciu dokážeme zredukovať,“ opisuje žiačka zapojená do FinQ Majster. Druhoradé je rozšíriť ponuku jedál aj o zdravšie a nutrične vyváženejšie jedlá. Ich cieľom je prilákať žiakov do školského bufetu a zvýšiť tak zisk o 20%.
 
Žiaci vyšších ročníkov sa venovali vážnejším témam akou je aj zadlženosť. Ich úlohou bolo vypracovať plán, ako sa jej vyhnúť a čo robiť v prípade, ak do nej človek spadne. Prvé miesto v kategórii B2 získali žiaci 3. ročníka Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach, ktorých riešenie má nielen pomôcť, ale najmä vzdelávať. Ich riešením bolo zorganizovanie benefičného koncertu, ktorý bude zároveň slúžiť ako edukačný a vyzbierané peniaze pôjdu na pomoc zadlženým ľuďom. Žiaci 4. ročníka Hotelovej akadémie v Trenčíne zase upozornili na možnosti, ktoré zadlžený človek môže v nevyhnutnom prípade využiť, ako napríklad požiadať banku o nový splátkový kalendár či znížiť si mesačné splátky hypotéky. Vďaka programu FinQ však už vedia, že dôležité je dlhom najmä predchádzať, čo je možné napríklad odkladaním 10 - 20% z mesačného príjmu.


Foto: Odovdzávanie certifikátov FinQ

Takto sa triedam darilo
Súťaž FinQ Majster prebiehala od apríla tohto roku a žiaci mali na jej vypracovanie čas do konca septembra. Celkovo sa do prvého ročníka súťaže zapojilo 86 detí zo 16 tried z celého Slovenska.
 
A1 kategória:
1. miesto: Základná škola Jasenie – 3. ročník
téma: Vianoce v Jesienke
2. miesto: Základná škola s materskou školou Vydrník - 5.ročník
téma: Záchrana lesa
3. miesto: Základná škola s materskou školou Vydrník  - materská škola
Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, Budimír – 4. ročník
téma: Záchrana lesa
 
A2 kategória
Základná škola s materskou školou Vančurova, Trnava – 8. ročník
Téma: Pomôžte seniorom
 
B1 kategória – “mladší žiaci“:
1. miesto: Gymnázium L. Novomeského, Bratislava – kvinta
téma: Letný tábor
2. miesto: Gymnázium Ladislava Sáru,  Bratislava – tercia (3. skupina)
téma: Školský bufet
3. miesto: Gymnázium, Ladislava Sáru, Bratislava – tercia (1. skupina)
téma: Školský bufet
 
B1 kategória – “starší žiaci“
1. miesto: Stredná priemyselná škola strojnícka, Bratislava – 3. ročník
téma: Školský bufet
2. miesto: Stredná odborná škola veterinárna, Nitra – 4. ročník
téma: Školský bufet
 
B2 kategória:
1. miesto: Gymnázium Pavla Horova, Michalovce – 3. ročník
téma: Vyhni sa dlhu
2. miesto: Gymnázium L. Novomeského, Bratislava – 3. ročník
téma: Pomoc osamelým rodičom
3. miesto: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín – 4. ročník
téma: Vyhni sa dlhu
 
Finančná gramotnosť pre všetkých žiakov
Inovatívny program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy FinQ predstavuje budúcnosť vyučovania, nielen v oblasti financií. FinQ vzhľadom na inkluzívny charakter programu poskytuje rovnakú príležitosť všetkým žiakom bez ohľadu na ich štartovaciu pozíciu. Systematicky, no najmä vtiahnutím žiaka do témy  zážitkovým spôsobom tak vyškolení učitelia vedú žiakov k systémovému a kritickému mysleniu, zaujatiu správnych postojov už od prvého stupňa základných škôl a pomáhajú formovať ich kompetencie v oblasti finančnej kultúry.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Jún 2023

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
Napíšte nám [email protected]