Autor textu: Ľuboš Lehocký
13.10.2021

Výstava Bohumila Baču v Škole dizajnu

Bohumil Bača, zakladateľ bratislavskej Školy dizajnu vystavuje svoju tvorbu v Galérii Sumec do konca novembra 2021.

Foto: Otvorenie výstavy Bohumila Baču v Škole dizajnu

Bratislava 13.10.2021 (Skolske.sk, www.skoladizajnu.sk)

Bohumil Bača, akad. maliar, je nie len zakladateľom Školy dizajnu v Bratislave, ale aj umelcom, ktorý je už od čias svojho štúdia na oddelení monumentálnej maľby u prof. Matejku na bratislavskej VŠVU osobitou a výraznou postavou slovenského umenia 2. polovice 20. storočia a súčasnosti.


pic
Foto: Bohumil Bača - Znepokojenie, vernisáž výstavy

Aktuálna výstava Znepokojenie, ktorú môže publikum vidieť v Galérii Sumec v Škole dizajnu na Ivanskej ceste 21 v Bratislave do konca novembra 2021, predstavuje najmä autorovu doposiaľ nevystavovanú tvorbu z posledných dvoch rokov, ale aj výber starších, tematicky súvisiacich prác z posledného desaťročia. Tvorba Bohumila Baču predstavená na aktuálnej výstave je ovplyvnená najmä autorovým senzitívnym vnímaním globálnych kríz a jeho reflexiou postavenia pominuteľného človeka v univerze. Najmä v sérii prác vytvorených kombinovanou technikou na papieri z rokov 2020 - 2021 reflektuje autor prehlbujúce sa environmentálne problémy, s ktorými človek zápasí, jedným dychom ale treba dodať, že človek je zároveň aj ich najväčším pôvodcom. Bačovo umelecké stanovisko však nie je mentorské, neukazuje na vinníka a nepoučuje. Väčšmi si všíma možné fatálne dôsledky nášho deštrukčného správania a prostredníctvom dômyselne budovanej výrazovej pôsobnosti svojich diel vystihuje atmosféru znepokojenia nad deštrukciou, chaosom, rozvratom hodnôt a zánikom pôvodného poriadku, ktorý kontrastuje s harmóniou prítomnou v prírode. 

Výstavu Znepokojenie možno vnímať ako obrazovú správu a úvahu umelca nad aktuálnym stavom ľudstva a planéty, ale aj nad perspektívou človeka ako individuálnej, cítiacej a mysliacej bytosti, ktorá tu dočasne prebýva.

pic
Foto: Výstava Znepokojenie v Galérii Sumec v Škole dizajnu

V Bačových nových dielach sa objavuje aj štylizovaný a abstrahovaný, ale stále rozpoznateľný motív stromu, ktorý však ostáva osamotený, alebo sa zjavuje iba vo svojich fragmentoch. Príznačné sú tiež motívy kríža a abstrahovaných figurálnych fragmentov, ktoré sa môžu v spojení s motívmi Zeme javiť ako jej rozjatrené rany, jazvy alebo škrabance, pričom aj tu sa spod maľby, na jej povrchu, alebo priamo v jej “tele” objavuje kresba, ktorá nabáda publikum zbystriť pozornosť a zacieliť svoje vnímanie aj na detaily a vizuálne akcenty obrazu. Takto budované obrazové kompozície sa vyznačujú vizuálnou komplexnosťou, integritou a silným emocionálnym nábojom vyžarujúcim z celku i detailov jednotlivých diel.

Výstavu Znepokojenie možno vnímať aj ako obrazovú správu a úvahu umelca nad aktuálnym stavom ľudstva a planéty, ale aj nad perspektívou človeka ako individuálnej, cítiacej a mysliacej bytosti, ktorá tu dočasne prebýva.

Čo treba vedieť o koronavíruse

Október 2021

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]