Autor textu: Eva Raffajová, PaedDr.
05.06.2021

Keď máš za suseda bobra

Festival štyroch živlov

Foto: Eva Raffajová, PaedDr.

Festival štyroch živlov a náš projekt Keď máš za suseda bobra. Žiaci 1. B triedy pracovali pár mesiacov na  projekte Keď máš za suseda bobra. Keďže sa im projekt vydaril a zaujal ich, prihlásili sa do súťaže- festivalu: FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET – 4. ročník. Podujatie usporadúva AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku.

Festival 4 živlov je prehliadka vedátorských projektov žiakov základných škôl, ktorí prezentujú svoj projekt pomocou panelovej prezentácie. Nosnou témou hravej vedátorskej súťaže sú základné prírodné živly Oheň – Voda – Vzduch – Zem. Princípom je prostredníctvom tvorby vedátorských projektov podnietiť v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života. Naučiť ich, aby otázkou PREČO prebudili v sebe prirodzenú túžbu mladých ľudí po poznávaní a hľadaní odpovedí na otázku AKO. Svoje projekty prezentujú pred hodnotiteľmi na kartónových paneloch/posteroch.

Cieľom Festivalu 4 živlov je pomôcť školám aktívnejšie sa zapájať do výchovno-vzdelávacích projektov, podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa žiakov a k rozvoju vzdelávacích schopností. Festival má formovať pozitívne postoje žiakov k prírode, rozširovať a prehlbovať vedomosti a zručnosti žiakov v prírodovednom, biologickom, chemickom a fyzikálnom smere vzdelávania.

V projekte Keď máš za suseda bobra sme sa venovali bobrovi. Jeho životu, spôsobu stavieb hrádze, hniezda, hate. Kreslili sme jeho obydlia, čítali o ňom príbehy, sledovali videá o jeho živote. Boli sme sa na neho pozrieť, pretože žije aj v našom okolí. Fotili sme si jeho činnosť a zásah do prírody. Tešíme sa no nový školský rok a nový projekt , prípadne pokračovanie nášho projektu o bobrovi.

​​​​​​​Za žiakov 1.B, triedna učiteľka, PaedDr. Eva Raffajová       

pic
Foto: Eva Raffajová, PaedDr.
Čo treba vedieť o koronavíruse

Jún 2021

Po
Ut
Str
Št
Pia
So
Ne
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
Napíšte nám [email protected]